Home

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning - Idun

 1. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) (etabl. 1960) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift.Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi
 2. Tidsskrift for samfunnsforskning Pb. 3233 Elisenberg 0208 Oslo. UiO > Institute for Social Research > Publications > Contact us. Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo. Visiting adress. Munthes gate. 31 Telephone: +47 23 08 61 00. The switchboard is serviced from 9.00-15.00 Send e-mail. Press contact
 3. Slik lyder programerklæringen til Vilhelm Aubert (1960), initiativtaker til opprettelsen av og første redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS). Med dette nummeret markerer vi at det er 60 år siden TfS ble etablert. Tidsskriftet skulle bidra til å nå ambisjonene til det da ti år gamle Institutt for samfunnsforskning om å samle fag som sosiologi, statsvitenskap, filosofi og.

Tidsskrift for samfunnsforskning, forkortet TfS, er det mest anerkjente, flerfaglige, norskspråklige fagtidsskriftet for samfunnsvitenskap.. Tidsskriftet utkom første gang i 1960 på initiativ fra Vilhelm Aubert, som også ble tidsskriftets første redaktør.Tfs utgis i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Universitetsforlaget Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra aktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Manuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre det faglige nivået. Hovedvekten legges på originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020, 61 (1), 5-11. 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01. Sammendrag. Med dette nummeret markerer vi at det er 60 år siden TfS ble etablert. Tidsskriftet skulle bidra til å nå. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv. Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 201

Tidsskrift for samfunnsforskning - Institute for Social

Tidsskrift for samfunnsforskning: «Problemorientert

(Tidsskrift for samfunnsforskning , 4/1996.) Innvandringsdebatten: Sosiologi og utopi Kan kunnskapssosiologien kaste lys over merkverdigheter i den offentlige innvandringsdebatten Les hele artikkelen: «Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen», publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, 2017

Tidsskrift for samfunnsforskning - Wikipedi

Nr 01 - 2007 - Tidsskrift for samfunnsforskning - Idunn

Tidsskrift for velferdsforskning på nett (NB! Kun for abonnenter): Nå kan abonnenter laste ned Tidsskrift for velferdsfoskning fra disse sidene. Alle abonnenter skal ha fått tilsendt en PIN-kode i posten som de kan aktivere sin brukerkonto med. Skulle du ikke ha mottatt en slik PIN-kode, kontakt oss på e-postadresse pensum@fagbokforlaget.no Tidsskrift for samfunnsforskning. 708 likes. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, og dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 49 (2). Lindseth, Gard; Reitan, Marit. (2007) The Urban Governance of Transport and the Environment in the City of Kristiansand. Journal of Environmental Planning and Management. vol. 50 (1). Reitan, Marit. (2005) Eksperter kan være gode nok, men. Tidsskrift for Samfunnsforskning is published by Universitetsforlaget AS/Scandinavian University Press, which is located in the Norway. The Publication History of Tidsskrift for Samfunnsforskning covers 1970, 1976, 1980-1982, 1985, 1987, 1998-1999, 2001-ongoing Tidsskrift for samfunnsforskning. 641 likes. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, og dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning, forkortet TfS, er det mest anerkjente, flerfaglige, norskspråklige fagtidsskriftet for samfunnsvitenskap. 15 relasjoner Tidsskrift for samfunnsforskning. 714 likes. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, og dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning TIDSSKRIFT FOR. SAMFUNNSFORSKNING. Utgitt av Institutt for samfunnsforskning. med støtte fra Norges forskningsråd. Redaksjonens adresse: Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo. E-post: tfs@samfunnsforskning.no. Redaktør Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS) har blitt utgitt siden 1960, og er det mest anerkjente flerfaglige, norskspråklige fagtidsskriftet for samfunnsvitenskap. Tidsskriftet presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum, og tar i mot bidrag på alle skandinaviske språk. Bidragsyterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 61, pp 140-159; doi:10.18261/issn.1504-291x-2020-02-0

Forskning og statistikk - Ressursportal om

Video: Tidsskrift for samfunnsforskning - Utdanningsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020, 61 (1), 5-11. 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01. Abstract. Med dette nummeret markerer vi at det er 60 år siden TfS ble etablert. Tidsskriftet skulle bidra til å nå. I de seks tiårene som har gått, har TfS hatt rollen som både «flaggskip» og «fellesfjøs» for norsk samfunnsforskning (jf. Gjestland, 2010) med publisering og formidling av norsk, empirisk basert samfunnsvitenskapelig forskning til en bredere offentlighet som viktigste varemerke Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum, og kommer ut fire ganger i året. Hovedvekten er lagt på publisering av originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser

Nasjonalbiblioteke The Standard Abbreviation (ISO4) of Tidsskrift for Samfunnsforskning is Tidsskr Samfunnsforsk.ISO 4 (Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications) is an international standard, defining a uniform system for the abbreviation of serial publication titles. One major use of ISO 4 is to abbreviate the names of scientific journals

PDF | On Feb 4, 2020, Arnfinn H. Midtbøen and others published Tidsskrift for samfunnsforskning: «Problemorientert empirisme» gjennom 60 år | Find, read and cite all the research you need on. Tidsskrift for Samfunnsforskning; Acceptance Rate. Journal Impact. Review Speed. Research Hotspot. Tidsskrift for Samfunnsforskning Self-Citation Ratio. 44.24 %. SJR SNIP H-Index Citescore Tidsskrift for samfunnsforskning 4.2006. Språk Norsk (bokmål) Type ressurs. Publikasjon. Cover photo. Publikasjonsniv.

Arnfinn Midtbøen Diskriminering integrering tidsskrift for samfunnsforskning Arnfinn H. Midtbøen går i artikkelen «Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet» gjennom nyere forskning på diskriminering av etniske minoriteter Tidsskrift for Samfunnsforskning 3/11 Flere av instituttets ansatte har bidratt til et nytt nummer a Tidsskrift for Samfunnsforskning. Kunnskap om biologiske faktorer er nødvendig for en forståelse av den sosiale handling, skriver Ivar Frønes i kommentaren Født sånn eller blitt sånn

Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert

Tidsskrift for samfunnsforskning vil prøve å gi et norsk publikum vitenskapelig orientering om samfunnsforhold og mellommenneskelige spørsmål. [] Vår oppgave er å legge fram resultater av forskning, ikke å fremme sosiale «saker» eller å være forum for ideologisk og politisk samfunnsdebatt Tidsskrift for samfunnsforskning. Alene, sammen. Morgendrikkere gjør feil ting på feil sted, men felleskapet dem i mellom antar nyanserte former. Internasjonale tidsskrift. Sexpress på scenekanten Information about the open-access journal Tidsskrift for Samfunnsforskning in DOAJ. DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed journals The definition of journal acceptance rate is the percentage of all articles submitted to Tidsskrift for Samfunnsforskning that was accepted for publication. The acceptance rate of Tidsskrift for Samfunnsforskning is still under calculation. Have you ever submitted your manuscript to Tidsskrift for Samfunnsforskning?Share with us

Nr 03 - 2018 - Tidsskrift for samfunnsforskning - Idun

Publisert: 17.01.2019 Hentet fra Tidsskrift for samfunnsforskning Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2019 Om Utdanningsforskning.no. Redaksjonelle prinsipper for Utdanningsforskning.no. Utdanningsforbundet.no. Epost: post@utdanningsforskning.no. Sentralbord: 24 14 20 00. Øvrig. Tidsskrift for samfunnsforskning (1) Artikkelforfatter. Kristoffer Chelsom Vogt (1) Filter Kronikk Kortsiktighetens pris - The long term costs of short-termism. Nordiske velferdsstater har lange tradisjoner for å legitimere politikk med henvisning til samfunnsforskning. Utallige karrierer. Publisert: 14.01.2020 Hentet fra Tidsskrift for samfunnsforskning Fagfellevurdert Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid - En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sekto

Blar i på tidsskrift; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Institute for Social Research - Open Arcive på tidsskrift Tidsskrift for samfunnsforskning Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 16 Snippet view - 1975. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 31 Snippet view - 1990. View all.

Tidsskrift for Samfunnsforskning IF is increased by a factor of 0 and approximate percentage change is 0% when compared to preceding year 2017, which shows a rising trend. The impact factor (IF), also denoted as Journal impact factor (JIF), of an academic journal is a measure of the yearly average number of citations to recent articles published in that journal Endelig nytt Tidsskrift for samfunnsforskning ute! Les blant annet den viktige kronikken til to av artikkelforfatterne i Aftenposten: Hvilke fullmakter.. Tidsskrift for Samfunnsforskning Acceptance Rate, Rejection Rate, Publish Competitiveness, Journal Reputation & Annual Article Number - Academic Accelerato

Tidsskrift for samfunnsforskning. 710 likes. Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, og dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning Få med deg siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s 173- 203 Hansen, Marianne Nordli (1997). Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 14(1), s 67- 74 Hansen, Marianne Nordli (1997. Tidsskrift for Kjønnsforskning, 44(2). Vogt, Kristoffer Chelsom (2020) Kortsiktighetens pris. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61(1). Vogt, Kristoffer Chelsom (2019) Barn og unges hverdagssteder i endring. Nordic Journal of Comparative and International Education

Håkon Leiulfsrud, Tidsskrift for samfunnsforskning Denne boken er en rikholdig verktøykasse av teoretiske begreper for kvalitativ analyse. Forfatterne tilbyr korte introduksjoner til de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor kvalitativ analyse - som diskursanalyse, narrativ analyse, retorikk og semiotikk - og viser hvordan teoriene kan brukes for å stille og besvare. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 22. Universitetsforlaget, 1981 - Norway. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Contents. Trafikkulykkenes epidemiologi årsaksforhold og forebyggelse . 17 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING JUNI 2007; VOL 48, NR 2, 197-226 UNIVERSITETSFORLAGET ISSN Online: 1504-291X ISSN Print: 0040-716x Les komplett pdf-versjon av hele nummeret fra Institutt for samfunnsforsknings hjemmeside. Du kan kjøpe artikkelen fra IDUNN.NO her. Download som pdf-file Tidsskrift for samfunnsforskning (1) Artikkelforfatter. Edda Stang (1) KONTAKT OSS . post@utdanningsforskning.no . Tlf: 24 14 20 00 . FØLG OSS PÅ TWITTER OG FACEBOOK . OM UTDANNINGSFORSKNING.NO . Utdanningsforbundets nettside Utdanningsforskning.no presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren. Målet er. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 16. Universitetsforlaget, 1975 - Norway. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Other editions - View all. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 32 Snippet view - 1991

Publikasjoner - Institutt for samfunnsforskning

Blar i på tidsskrift; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i PIA på tidsskrift Tidsskrift for samfunnsforskning Institutt for samfunnsforskning (ISF), Oslo, Norge. 3,9 k liker dette. Institutt for samfunnsforskning er et uavhengig, tverrfaglig forskningsinstitutt. Spesialkompetanse på demokrati, politikk,.. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://bib-pubdb1.desy.de/reco... (external link Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 32 Snippet view - 1991. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 28.

ISSN 1504-291X (Online) | Tidsskrift for samfunnsforskning. Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic IP; PUBLISHERS' AREA DISCOVER ISSN SERVICES SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES KEEPERS REGISTRY ISSN INTERNATIONAL CENTER. Username or e-mail * Password * Forgot Password. Home Record. Se mer av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på Facebook. Logg inn. Har du glemt kontoen din? eller. Opprett ny konto. Ikke nå. Relaterte sider. Søkelys på arbeidslivet. Tidsskrift. Tidsskrift for samfunnsforskning. Tidsskrift. CORE Senter for likestillingsforskning. Organisasjon. Fafo. Forsker. Norsk sosiologforening. Ideell. Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Sentralbord: 23 10 90 00 • E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no Sjefredaktør Are Brean • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakate Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Sentralbord: 23 10 90 00 • E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no. Sjefredaktør Are Brean • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakate

vervekampanje-sosiologforeningen-gunn-birkelund - Sosiologen

Resultatene er presentert i en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning. Abrahamsens viktigste resultat er at menns alder ved studiestart har stor betydning for om de fullfører eller ikke. Hun mener at dette taler for at alderspoeng kan være et virkemiddel for bedre kjønnsbalanse, og at bruken av alderspoeng bør videreføres 256 OTTAR HELLEVIK felles spørsmålssett for internasjonale undersøkelser av oppfatninger om covid-19-epide-mien.2 Manglende oppmerksomhet på problemet kan være noe av årsaken. Riktignok har. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 16 Snippet view - 1975. Tidsskrift for samfunnsforskning, Volume 21, Issues 3-4 Snippet view - 1980. TfS, Volumes 1-2 Snippet view - 1960 Tidsskrift for Samfunnsforskning: Abbreviated title: TIDSSKR SAMFUNNSFOR: ISSN: 0040-716X: ID: 46286412. Department of Sociology University of Copenhagen Øster Farimagsgade 5, Bld. 16 DK-1014 Copenhagen K Denmark Contact: Webmaster på Sociologisk Institut webmaster @soc.ku.d Genre/Form: Electronic journals Periodicals: Additional Physical Format: Print version, 1960-2016: Tidsskrift for samfunnsforskning (DLC)sn 8601348

Forsiden - Institutt for samfunnsforskning

Get this from a library! Tidsskrift for samfunnsforskning.. [Institutt for samfunnsforskning (Oslo, Norway); Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter Tidsskrift for samfunnsforskning - nr 3 s. 245 (1980) av Brox, Ottar Du finner Tidsskrift for samfunnsforskning - nr 3 s. 245 (1980) på nett på NBdigital. Klikk deg inn på våre sider og les boka Tidsskrift for samfunnsforskning - Årg. 27, nr 5 (1986) av Hompland, Andreas Du finner Tidsskrift for samfunnsforskning - Årg. 27, nr 5 (1986) på nett på NBdigital. Klikk deg inn på våre sider og les boka

Alexander Zlatanos Ibsen - politisk rådgiver - SosiologenSkjermbilde 2016-01-10 kl(PDF) "Pandemic Paranoia"? AN analysis of the coverage ofNorsk jul Archives - Sosiologen

Tidsskrift for Samfunnsforskning (Journal) Activity: Publication peer-review and editorial work types › Peer review of manuscripts › Researc Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2020 2020-11-10 Anne Lise Ellingsæter: Fedrekvotepolitikkens dynamikk Ida Drange: Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak: Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet Tidsskrift for samfunnsforskning Oslo : Universitetsforlaget, 1960-2016 Druck-Ausgabe, 1960-2016 (DE-600)864608-9 (DE-101)014737035: Material Type: Periodical, Internet resource: Document Type: Journal / Magazine / Newspaper, Computer File, Internet Resource: ISSN: 1504-291X: OCLC Number: 992744039 Open Access pathways permitted by this journal's policy are listed below by article version. Click on a pathway for a more detailed view Tidsskrift for samfunnsforskning 3.2008. Language Norwegian Bokmål Type ressurs. Publikasjon. Cover photo. Publikasjonsniv. Get this from a library! TfS Tidsskrift for Samfunnsforskning. [Institutt for samfunnsforskning.;

 • Flüchtlinge überweisen geld.
 • Papaya tree.
 • Wordbrain hai.
 • Nms gjenbruk vågsbygd.
 • Single party frankfurt südbahnhof.
 • Christmas gift ideas.
 • Palma taxi prices.
 • Medienkonverter lwl kupfer gigabit.
 • Seele forum.
 • Rød og hoven under øyet.
 • Fileshare mail.
 • Hva er en mellomleder.
 • Doktorgrad matematikk.
 • Gå ned 5 kg på 1 uke.
 • Prinzessin spielplatz magdeburg.
 • Alanis morissette onyx solace morissette treadway.
 • Manet thailand.
 • Lovsamling rettslære.
 • Amfetamin hallusinasjoner.
 • Me 410.
 • Fischkopf kontakt.
 • Sc bern.
 • Arena meråker.
 • Gprs telenor oppsett.
 • Flytende stoffer.
 • Stradivarius clothes.
 • Mondkalender 2018 wetter.
 • Oktoberfest schuhe adidas.
 • Wanddeko holz ast.
 • Restaurant heilbronn umgebung.
 • Fahrradladen dresden kesselsdorfer.
 • Multitrend erfaring.
 • Hva brukes leveren til.
 • Augenfarbe grün.
 • Tinder stories deutsch.
 • Speed dating kennenlernspiel fragen.
 • Sophienhof kiel toiletten.
 • Fifty shades freed movie online.
 • Larvik torg.
 • Traumfrau gesucht walther schauspieler.
 • First price potetsalat.