Home

Høvdinger snl

vikingtiden - Store norske leksiko

Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. Torvard Torarinsson var en av Islands ledende høvdinger både før og etter at overenskomsten Gamli sáttmáli ble inngått. Han viste en sjelden evne til å tilpasse seg de nye forholdene etter at Island ble skattland under den norske kongen 1262-64. Torvard og broren Odd ble innviklet i striden om godedømmer på Island 1250-52 Indianer har historisk vært et vanlig fellesbegrep på norsk for de mange og ulike urbefolkningene i Amerika unntatt de arktiske som inuitter (tidligere kalt eskimoer) og aleuter (i Alaska). Hovedartikkel: amerikanske urfolk Vore høvdinger. Portrætter av berømte nordmænd, Trondheim 1914 (2. utg. 1929, 3. utg. Norske høvdinger, New York 1943) Sosialdemokratie. Historisk yversyn, 1915 (ny utg. 1932) Johan Sverdrup, 3 bd., 1918-25; Den amerikanske nasjonen i upphav og reising, 1920; Arbeidarreising og målspørsmål, 1921; Innhogg og utsyn i norsk historie, 192

Torvard Torarinsson - Norsk biografisk leksiko

Høvdinger kunne i vikingtida også kalles herse, antakelig avledet av hær, flokk. Betegnelsen ble særlig brukt om en høvding uten et nærmere kjent maktområde. Ved inngangen til vikingtiden var det høvdingene som hadde makten. Trolig fantes det rundt 20 større og 60-70 mindre høvdingdømmer i Norge Om høvdinger og konger i Norge. Konge: Norrønt konungr, av konr, mann eller ætling av fornem byrd.Opprinnelig bygde- eller stammehøvding, egentlig en som er av fornem ætt eller gudeætt, etter hvert vanlig betegnelse på statsoverhodet i et monarki

indianer - Store norske leksiko

 1. Olav den hellige, også kjent som Olav Haraldsson, var konge i Norge i perioden 1015-1028. Olav førte rikssamlingen av landet videre og spilte en grunnleggende rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. Størst betydning fikk han som rikshelgen etter sin død i slaget på Stiklestad 29. juli 1030.
 2. Også hos de germanske folkene fantes slaver eller treller, men dette hadde ikke så stor samfunnsmessig betydning som hos grekere og romere.I Europa døde slaveriet ut på 1200-tallet, men til gjengjeld sank mesteparten av bondestanden ned i livegenskap, en mildere form for slaveri.Bruk av treller var også utbredt i Norge til 1200-tallet, noe som blant annet går frem av det lovverk som.
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett.
 4. Høvdinger kunne også opprette vennskap med andre høvdinger. I et samfunn der makt og posisjoner var svært viktig, kunne det være lurt å skape fred og forsoning med andre høvdinger. Å ha gjensidig hjelp og støtte i hverandre var taktisk smart. Slike allianser måtte forsegles på andre måter enn avtalene med bøndene

Halvdan Koht - Norsk biografisk leksiko

God Påske til alle Høvdinger! Les hele saken... 02. april 2020 kl. 12:34. Aktivitet på idrettsbanen på Sletta, Høvåg - ENDRING. Les hele saken... 04. mars 2020 kl. 08:44. Nettbutikken er nå åpen! Les hele saken... 01. mars 2020 kl. 13:00. Minner om IL Høvdingen sitt årsmøte! Les hele saken.. Konge. Foreldre: Lendmannen Erling Ormsson Skakke (død 1179) og Kristin Sigurdsdatter (ca. 1125-1178). Muligens gift med Eldrid Bjarnesdatter, datter av Bjarne Byrdarsvein og Rangrid Guttormsdatter. Magnus Erlingsson ble 1161 tatt til konge av det viksk-vestlandske lendmannspartiet som var bygd opp omkring kong Inge Haraldsson Krokrygg. Han hadde ikke det arvekrav på tronen som. Forfatter og legpredikant. Foreldre: Snekker, skomaker, fisker og husmann Martinus Jeremiassen Holmesvald (1822-96) og Elen Maria Baardsdatter Skjærset (1823-1917). Gift 8.4.1892 med lærer Marie Schandorph Aasenhus (28.11.1865-11.9.1951), datter av bonde Ingebrigt Aasenhus og Sigrid Stendal. Edin Holme var legpredikant og religiøs forfatter; han utgav en rekke diktsamlinger med. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Utviklingen og framveksten av den nye kongemakten førte i noen tilfeller til et spenningsforhold mellom høvdinger og konger. For både konger og høv­ding­er var det derfor viktig å sikre seg rikdommer i utlandet som kunne be­nyt­t­es i den hjemlige konkurransen. Mange av vikingferdene var motivert av de hjemlige maktkampene

Høvding - Wikipedi

Lendmann. Foreldre: Rane på Steig; morens navn er ikke kjent. Gift med Skjaldvor Brynjolvsdatter, datter av Brynjolv Ulvalde og Tora Arnesdatter (som var mor til kong Magnus 3 Olavsson Berrføtt, 1073-1103). Far til Nikolas Skjaldvorsson (død 1176). Sigurd Ranesson var en av de mange lendmennene som er nevnt i kongesagaene i forbindelse med regjeringen til Magnus Berrføtt og sønnene hans H. fikk i fem år undervisning hos Harriet Backer som var søster av hennes mor, maleren Margrethe Backer Welhaven. Hun var også elev av Per Deberitz. Etter debuten på Høstutstillingen i 1912 ble det snart stilt store forventninger til henne. Sitt virkelige gjennombrudd fikk hun med separatutstillingen hos Blomqvists Kunsthandel i 1919 hvor Nasjonalgalleriet kjøpte det uttrykksfulle. Høvdinger tar for seg Oslos underverden, og regissør og manusforfatter Irasj Asanti skal ha all ære og berømmelse for å tørre å satse på historien han ønsker å fortelle. Dessverre er manuset så dårlig og rollefigurene så endimensjonale at denne sjangerfilmen nesten blir en parodi på Hollywoods gangsterfilmer

Høvdinger og konger i Norge - Arild Haug

 1. Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige former.Når du spør om slavehandel og Afrika antar jeg at du først og fremst er interessert i en epoke på 400 år som kalles Den transatlantiske slavehandelen eller den Atlantiske slavehandelen, mennesker som ble fanget i Afrika og solgt som slaver i Amerika.. Trekanthandelen, og hvor mange slaver som ble sendt med slaveski
 2. Folkevandringstiden er en betegnelse skapt av moderne historikere for å beskrive et tidsforløp og en hendelse i Europas historie innenfor tidlig middelalder da det skjedde massive folkeforflytninger i Europa. Skriftlige kilder fra perioden forteller om hyppige invasjoner og plyndringer av fremmede folkeslag i Romerriket.Folkevandringene var en av de viktigste utløsende grunnene til.
 3. Området som i dag er Gambia ble først befolket av mandingoer og berbere, som kom til begge sider av Gambiaelva på 400-tallet.Landet ble en del av det vidstrakte Maliriket på 1200-tallet. Da dette gikk i oppløsning overtok lokale høvdinger deler av området og opprettet blant annet kongerikene Barra, Fulladu og Kombo
 4. Sioux er et amerikansk urfolk, indianerstamme eller en av de opprinnelige nasjoner (stammer) i Nord-Amerika.Begrepet «sioux» omfatter enhver etnisk gruppe innenfor den store siouxstammen eller enhver av stammens mange språkdialekter.Siouxindianerne består av tre hovedgrupper basert på siouxspråkets dialekter og underkulturer: santee, yankton-yanktonai, og lakota

Olav den hellige - Store norske leksiko

 1. Perioden fra år 800 til 1130 i norsk historie dekker vikingtiden og tidlig middelalder. Historikere og arkeologer kan være uenige om når skillet mellom vikingtiden og middelalderen bør settes, men som regel dateres dette til første halvdel av 1000-tallet.Det er flere historiske prosesser som skjer fra rundt 800 til 1130, og som gjør det fruktbart å se perioden under ett, for eksempel.
 2. I 793 ble munkeklosteret på øya Lindisfarne angrepet. Dette regnes ofte som starten på vikingtiden, men det var ikke det første vikingraidet. Året før hadde kong Offa av Mercia organisert et forsvar mot hedninger som an­grep England fra havet
 3. Det franske koloniriket er området utenfor Europa som var under fransk styre fra 1600-tallet til sent i 1960-årene.. På 1800- og 1900-tallet var koloniriket til Frankrike det nest største i verden etter Det britiske imperiet.Det franske koloniriket strakte seg over 12 347 000 km² da det var på høyde i 1920- og 1930-årene. I lag med selve Frankrike utgjorde de franske områdene 13 000.
 4. Gambias utenrikspolitikk: oppdatert av Ida Scott (SNL) for 7 måneder siden Gambias utenrikspolitikk: publisert av Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007) for 7 måneder siden Yahya Jammeh: Ida Scott (SNL) godkjente et endringsforslag fra Sverre Olav Lundal for 9 måneder siden Se all aktivite

Halvdan - danske konger og høvdinger. Halvdan den gamle. Halvdan den sterke. Halvdan Svarte - sønn av Harald Hårfagre. håndfestning. Harald - danske konger. Harald 2 Gråfell. Harald 2 Svendssøn. Harald 3 Hen. Harald Grenske. Harald Hildetann. Harald Klak. Harald Maddadsson. Hardeknud - av England og Danmark Et eksempel var Kongo, der et nettverk av lokale høvdinger betalte tributt eller skatt til en konge som satt i hovedstaden M'banza Kongo. Denne kongen ble en verdifull leverandør av slaver til portugiserne da de kom i 1483. Et annet eksempel er Etiopia på 1400- og 1500-tallet. Også der var mange samfunn små, og de ble styrt av mindre.

slaveri - Store norske leksiko

 1. Topp 10: Historiens mektigste vikinger Harald Hårfagre, Svein Tjugeskjegg, Leiv Eiriksson... Blant vikingene var det mange sterke og mektige menn som utførte store bragder
 2. Rikssamlingen betegner samlingen av Norge til ett rike. I dag er det enighet blant historikere om at den norske rikssamlingen startet på Vestlandet, utvidet seg til Trøndelag og deler av Nord-Norge, for til slutt også å inkludere Østlandet.Samlingen begynte på slutten av 800-tallet, og ble i hovedsak avsluttet på midten av 1000-talle
 3. delige Skrift- og Bogsprog»
 4. VIKINGER. Vikingene drepte for familiens ære, dro på tokt for å finne kvinner og var smarte forretningsfolk. Skandinavias famøse vikinger tok Europa med storm og etterlot et så sterkt avtrykk på historien at vi fortsatt sluker alt om dem. Vi har derfor samlet en overflod av artikler til deg om vikingene her
 5. st makt over den nyopprettede kirkeorganisasjonen. Slik kunne kongene, med religionen på sin side, legge under seg lokale høvdinger og ledere
 6. Forståelse av kjønn og hva som anses som «riktig» for menn og kvinner, slik som valg av yrke, klesdrakt og oppførsel, er i stadig endring

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner 21 fakta om indianere Indianerne hadde fjær i håret, sa ugh og kjempet mot nybyggerne ved å ri i ring rundt vognene deres Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om bronsealderen med lenker og bilder Mot slutten av perioden dro kongsemner på vikingtokt for å forsøke å utvide kongedømmet sitt. Rundt 878 etablerte danske høvdinger seg i midtre deler av England og innførte danske lover. Områdene ble derfor kalt Danelag. Harald Hardrådes forsøk på å legge under seg England i 1066 regnes som det siste vikingtoktet

Om Store norske leksiko

Skald snl skålding - Store medisinske leksikon - sml . Zuzana Brabcová: Kjell-Olav Hovde (SNL) godkjente et endringsforslag fra Claudia Bätcke for mindre enn 1 minutt siden Noreena Hertz: oppdatert av Ida Scott (SNL) for mindre enn 1 minutt siden Rubbestadneset: oppdatert av Jostein Riiser Kristiansen for 1 minutt side Skaldediktning er den delen av den norrøne diktningen som ifølge. På vei hjem til Norge er han innom London, der han gir kong Adalråd en hjelpende hånd mot danene. London Bridge blir revet i 1015 i kampen mot danske Knut den mektige, og Olav blir lønnet av kong Adalråd for hjelpa. Olav kommer hjem til et splitta Norge som i stor utstrekning er et ættesamfunn styrt av småkonger og høvdinger Forfatter: Ingrid Wærnes Minde En oversikt over vikingtiden Året er 789. Tre skip kom seilende inn og la seg ved havnen. Kongens representanter red ned og forsøkte å overtale de om bord til å besøke Kongens hall, men de ble hogd ned. Dette var de første skipene med vikinger som kom til England. De aller Fortsett å lese Vikingtide Johan Christian Clausen Dahl var en norsk maler. Dahl vokste opp i Bergen i et fattig, men godt og strevsomt hjem. Sin første skoleundervisning fikk han i hjemmet til klokker Kierumgaard ved Domkirken, og tanken var å la ham bli latiner og prest Det ble mange konflikter og rivalisering mellom høvdinger og slekter etter at folk begynte å kreve eiendomsrett til jorda. Ættene måtte med egen makt passe på at vedtakene på tinget ble fulgt opp. Tvister endte da ofte i grufulle hevnmetoder

Historie Vg2 og Vg3 - Høvdingsamfunnet - vennskap og

Nordmennenes rike Alle reisene til utlandet skulle etter hvert få sterke politiske følger innad i de norske områdene. Vikingtokt og handelsferder førte med seg rikdom og ære, og med rikdom og ære fulgte økt makt til stormenn og høvdinger. Høvdinger som hadde slått seg godt opp på disse reisene fik Palmesøndag 25. mars 1016 seiret han over landets fremste høvdinger, Svein Håkonsson jarl, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson, (Kilde: snl.no) Året etter brant Nidarosdomen,. Samtidig ble det i stor grad styrt indirekte via lokale ledere og høvdinger. De var ikke avhengig av støtte i befolkningen, og ble heller stilt til ansvar for maktmisbruk av kolonimakten. En tradisjon med korrupsjon kan ha blitt styrket gjennom dette systemet. Kulturelle konsekvenser Samfunnet i Norge under vikingtiden er en tid som ikke er så veldig godt beskrevet. Det finnes allikevel historier der bl.a. engelskmenn har seilt opp til Norge, og kalt landet for et kaldt og ugjestmildt sted, fult av fjell og daler, og landet der solen aldri går ned. Dette hinter selvsagt til midnattssolen, noe som betyr a Borgerkrigstiden i norge snl. Über 80% neue Produkte zum Festpreis; Das ist das neue eBay. Finde ‪norg‬! Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland

I.L. Høvdinge

Haraldsson over landets fremste høvdinger i sjøslaget ved Nesjar, mellom Larviksfjorden og Langesundsfjorden. Samme år ble han tatt som konge ved Øretinget. Olav førte rikssamlingen videre, og spilte en viktig rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. SNL. Les også: Islandske drikkehorn gir nytt bilde av Olav den hellig handel mellom Europa, Afrika og Amerika der europeerne byttet til seg slaver fra afrikanske høvdinger mot europeiske varer som skytevåpen, jern og glass. Slavene ble fraktet til sukkerplantasjer i Amerika, og sukkeret derfra ble solgt til Europa I Rouen i Frankrike feirer man i disse dager Olav den hellige. Det var her helgenen ble døpt for 1000 år siden

Oppdagelsesferder og nye tanker ca 1490 - ca 1770 Learn with flashcards, games, and more — for free I 1957 ble Ghana den første tidligere kolonien i Vest-Afrika til å oppnå selvstendighet. Landet er rikt på naturressurser som gull og kakao, og har begynt å utvinne olje. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika Palmesøndag 25. mars 1016 seiret han over landets fremste høvdinger, Svein Håkonsson jarl, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson, (Kilde: snl.no) Arkeologi i Trøndela

Magnus 5 Erlingsson - Norsk biografisk leksiko

Edin Holme - Norsk biografisk leksiko

Olav II (Haraldsson) den hellige (Oláfr hinn helgi) (995-1030) var Norges konge 1015-1028 Om animasjonsteknikken Filmen er ikke spilt inn på normalt vis. Alle skuespillerne ble filmet i et studio hvor alle bevegelser og ansiktsuttrykk ble registrert som digitale data (motion capture/mocap) og overført til et animasjonsprogram hvor man digitalt bekler karakterene i tidsriktige klær, plasserer dem i dataproduserte landskap - samt tilfører digitale spesialeffekter. Ringbrynje og hjelm har vært sjeldne og fornemme dekkvåpen, utelukkende båret av høvdinger. Vi har bare funnet rester av dem i oldfunnene, men nå og da får vi glimt av dem i avbildninger eller fra statuetter, hvor hjelmen gjerne har i form av en spiss stormhatt, vel laget av lær. Denne spissluen er muligens et lån fra orientalsk utstyr Rikssamling - slik ble Norge samlet til et kongerike I tidlig middelalder (750-1030/50) besto Norge av en rekke forskjellige høvdingdømmer, men fra ca. 800-tallet begynner prosessen med å samle Norge til et kongerike. Denne prosessen har blitt kalt rikssamlingen. Rikssamlingsprosessen spenner seg over flere århundrer, og det er først rundt 1130 at Norge er et Fortsett å lese.

Kjennetegn ved norrøn litteratur - Portfoli

Sør-Afrika er en av Afrikas største økonomier, men arven fra apartheidtiden gjør at det fremdeles er store økonomiske forskjeller mellom ulike etniske grupper. Landet har et enormt artsmangfold, og mange nasjonalparker og reservater for å ta vare på dyrelivet Mange høvdinger valgte å samarbeide med de europeiske erobrerne, fordi de mente motstand var nytteløst. Men av og til gjorde afrikanske folkegrupper kraftig Cetawayo i Sør-Afrika motstand. Zuluhøvdingen beseiret britene i et stort slag i 1879 Marshalløyene har siden andre verdenskrig hatt nære bånd til USA. Landene har en avtale om fri forbindelse, som gir USA ansvar for Marshalløyenes forsvar. Amerikansk bistand spiller også en helt avgjørende rolle for Marshalløyenes økonomi Aksjonsgruppe Ytringsfrihet vil arrangere en markering på et hemmelig sted i Østfold lørdag 29. juli. - Vår beredskap tar høyde for aksjoner hvor som helst og når som helst i helga, svarer.

Høvdingenes tid - Norgeshistori

Meny. Garn. Dalegarn. Alpakka Forte; Kidsilk Erle; Lerke; Lille Lerke; Line Langmo Påfugl; Natural Lanolin Woo Hvem er de Wampanoag indianerne? Wampanoag indere er et indiansk folk som tradisjonelt bebodde landområder østlige Massachusetts, inkludert de som er kjent i dag som Nantucket og Marthas Vineyard. De Wampanoag anses å være en del av algonquian nasjon. Historisk agrar, levde de i we Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig

I heltediktene finner vi høvdinger og konger, som er ilagt nærmest overnaturlige krefter i sine kamper mot onde mennesker eller vesener. Disse diktene stammer fra en felles germansk kulturtype og bygger for det meste på historikk hentet fra folkevandringstida (400-600). Et de mest kjente diktene er diktet om Sigurd Fåvnesbane Adolph Tidemand var en norsk maler. Tidemand vokste opp i den lille byen Mandal, og skjønt han tidlig fattet interesse for tegning og maling, bød hjemstedet liten mulighet for å se billedkunst, eller for å få utdanning i faget T. vokste opp i et liberalt og velstående hjem i Kristiania Hans morfar var maleren Jacob Munch. Faren, apoteker H.C.T., samlet seg en betydelig formue. I hjemmet på Løveapoteket i Storgaten møttes en rekke av de betydeligste menn fra alle leire, med en viss overvekt på den radikale side, med Bjørnstjerne Bjørnson i spissen. Som personlighet kom Bjørnson alltid til å øve en viss. Slaget på Stiklestad den 29. juli 1030 er et av de mest berømte slagene i Norges historie.I dette slaget mistet kong Olav Haraldsson livet. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget er regnet som en milepæl for innføringen av kristendommen i Norge.. Beretningene om det store slaget dukker ikke opp i sagaene før på 1200-tallet

Kompaniet kjøpte hovedsakelig slavene av lokale høvdinger, og de fleste var krigsfanger fra stammekriger. I bytte mot våpen, krutt og brennevin fikk kompaniet slaver. Kapteinens instrukser til sitt mannskap var at slavene skulle behandles pent Hvem er som Gud? Denne lovprisende undringen kommer noen ganger fra personer i Bibelen som har sett Herrens verk på nært hold. Mika er en av disse. Ja, til og med navnet hans er et uttrykk for denne lovprisningen I tiden før vikingtiden ble det flere høvdinger og hierarkiske små samfunn i Skandinavia, ifølge de britiske forskerne. Denne type samfunn kan gi store forskjeller mellom fattig og rik, noe som kan føre til mer flerkoneri, ifølge de teoretiske modellene forskerne har jobbet utifra Irokeserføderasjonen (haudenosaunee-konføderasjonen, også kjent som forbundet av fred og makt, fem nasjoner eller seks nasjoner) er en gruppe innfødte amerikanere.Den bestod av fem stammer: mohawkene, oneidaene, onondagaene, cayugaene og senecaene.En sjette stamme, tuscaroraene, sluttet seg til etter at de opprinnelige fem nasjonene var dannet.De blir ofte kalt irokesere, et begrep som. Hans Gude var en norsk maler. Det var Johan Sebastian Welhaven som oppfordret Gude til å slutte ved Møllers Institutt og reise til Tyskland før examen artium var avlagt. Han kom til Düsseldorf med ønske om å bli historiemaler, men ble i stedet elev av de to førende landskapsmalere Schirmer og Achenbach, som representerte henholdsvis den klassisistiske og romantiske tradisjon

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen. Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset https://snl.no/slaveri. I Europa døde slaveriet ut på 1200-tallet, men til gjengjeld sank mesteparten av bondestanden ned i livegenskap, en mildere form for slaveri. Bruk av treller var også utbredt i Norge til 1200-tallet, noe som blant annet går frem av det lovverk som fantes før Magnus Lagabøtes landslov (1274) Samme år som Olav Haraldsson dro fra England til Norge, altså i 1015, ble han også konge i Norge. Han klarte å vinne fram ved å seire over flere av Norges største høvdinger: Svein Håkonsson jarl, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson. Det ble ut ifra dette bestemt, på Øretinget i Trøndelag, at Olav Haraldsson skull

Her skal Dag Eilifssøn, en af Magnus Barfods Høvdinger, have stiftet et Nonnekloster af Benediktinerordenen, formodentlig kort efter 1110, da de med Kong Sigurd hjemkomne Korsfarere vakte en almindelig Iver for Klosterstiftelser her i Landet Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken [wpa_leaderboard] Rangordningen Her er en oversikt over rangordningen med forklaringer til de forskjellige titlene. Med et par unntak, som Karl og Snor og skalden, så er dette en nokså realistisk oversikt over den sosiale rangordningen i norrøn tid etter vikingtiden. nr. Rang Poeng Besk Høvdinger og konger hadde egne skalder knyttet til hoffet sitt. Når kongen hadde gjort en bragd, skrev ofte skaldene dikt om det. Skaldene ble sett opp til og hadde en høy posisjon i samfunnet. Man mente at de som hadde dikteriske egenskaper, hadde fått disse i gave fra gudene

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Gambia (engelsk: The Gambia), offisielt Republikken Gambia (engelsk: Republic of The Gambia), er en republikk i Vest-Afrika. Det er den minste staten på det afrikanske kontinentet. Gambia er medlem av blant annet FN, Den afrikanske union, WHO, WTO, IMF, Organisasjonen for afrikansk enhet og ECOWAS Ringenes herre snl. Ringenes herre, fantastisk roman skrevet av den britiske forfatteren J.R.R. Tolkien. Romanen er en fortsettelse av barneboken The Hobbit (1937; norsk oversettelse Hobbiten, 1972).Boken foregår i verdenen Midgard og skildrer kampen om en magisk ring som ble laget for den onde Sauron I Norge fantes det et aristokrati av høvdinger, jarler og konger allerede før Harald Hårfagre samlet landet. Men en adel i egentlig forstand oppstod først i middelalderen, da medlemmer av de gamle høvding- og herseættene gikk i kongens tjeneste som lendmenn og hirdmenn

eg har ein presentasjon om middelaldern i norge og europa + vikingtia som skal vare i 5-10 min. kan bruke powerpoint, noe eg tenker å gjøre. også sitt eg litt fast om kva eg ska ha med på presentasjonen.. har lagt frem følgende ting (ikke bestemt rekkefølge): - tidsopplysninger (når de ulike midd.. Håkon jarl - Håkon Sigurdsson - født ca. 935 på Lade i Strinda, nå Trondheim, Sør-Trøndelag; Død 995 på Romol i nåværende Melhus, Sør-Trøndelag.Ladejarl. Foreldre: Sigurd jarl - Sigurd Håkonsson ladejarl (ca. 890-ca. 962) og Bergljot Toresdatter. Gift med Tora Skagesdatter, datter av Skage Skoptesson. Ifølge sagatradisjonen datterdatters sønn av Harald 1 Hårfagre (ca. 860. Brette kort maler Maler til kort - Scrappehjerte . Brette-kort Laget av Berit . 3-delt kort. Laget av Berit . Convers sko kort ; Kreative bordkortidéer- og maler til bryllup, dåp, middager, barnebursdager, konfirmasjonsselskaper mm. 1 Harald Harald 1 Hårfagre, konge ca. 865-ca. 933, etter tradisjonen den første konge over hele Norge, rikssamleren som alle senere tronkrevere hevdet å nedstamme fra.Etter sin far Halvdan Svarte arvet han Vestfold, opplandene og Sogn. I forbund med håløygjarlen Håkon Grjotgardsson vant han innpass i Trøndelag og vendte seg deretter mot Vestlandet I år 1015 dro Olav Haraldsson tilbake til Norge. Dette var neppe tilfeldig, da Knut hadde tatt med store hærstyrker til England. Norge var styrt av Erik jarl sin sønn Håkon og hans bror Svein Håkonsson jarl. Da Olav ankom tok han Håkon til fange. Han ble løslatt mot å love å dra til Englan

Sigurd Ranesson - Norsk biografisk leksiko

Samme år som Olav Haraldsson dro fra England til Norge, altså i 1015, ble han også konge i Norge. Han klarte å vinne fram ved å seire over flere av Norges største høvdinger: Svein Håkonsson jarl, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson Noen av dem overga seg, men ingen ville levere Profeten til Mekkas høvdinger. Muhammeds onkel, Abu Lahab, forlot imidlertid stammen sin og deltok i boikotten. Etter tre harde år, hvor ofrene hadde vært så desperate at de hadde vært nødt til å spise tørkede dyreskinn for å overleve, reiste fire-fem av avgudsdyrkerne, som var mer humane enn de andre, seg og tok avstand fra den. Slaget ved Stiklestad var uttrykk for en politisk konflikt mellom flere av de mektigste høvdingene og kongen. Olav ville konsentrere makten og få ut høvdingslekten. Høvdingene kjempet mot kongen for sin posisjon. Etter at kong Knuds øverste adelsmann døde så Olav en mulighet til å vende tilbake som konge. På sin ferd tilbake samlet ha Blant Londons ville dyr. Briter i form av flere keltiske folkeslag må ha sperret øynene opp da elefanter gjorde sin entré på britisk jord allerede før Kristi fødsel F. Bruns Bokhandel var ein norsk bokhandel og forlag i Trondheim, etablert 1873 av Andreas M. Brun og Anton Heiberg. Frå 1876 var Brun eineeigar. Namnet kjem frå Fridthjov Brun, son av Andreas Brun.Firmaet har mottatt prisen «Årets Bedrift» i Trondheimsregionen, og var lenge mellom blant byens sterkaste merkenamn

Astri Welhaven Heiberg - Norsk kunstnerleksiko

Vi bruker cookies på nettsidene for bl.a. statistikk og forbedring av innholdet. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies Beskyttet av reinskinnkofte på Stiklestad. Tore Hund var en av høvdingene som kjempet mot kong Olav Haraldsson på Stiklestad i 1030. I Alle tiders historie kan du lese hvordan han, sammen med to andre, drepte kongen på slagmarken. I 1028 hadde kong Olav Haraldsson måttet flykte fra Norge Høvdinger på haugen At en avismann som Jens Olai Jenssen har skrevet en bok av denne typen er helt nødvendig for den norske bokheimen og for historiefaget. Hvis all historie skulle vært skrevet på millionkontrakter ville det ikke blitt utgitt mye, og historikerstanden hadde nesten hundre år på seg til å skrive castbergiana - uten å gjøre det Høvdinger som motsatte seg endringene, ble ikke behandlet hensynsfullt. Oppmuntret av den hellige Adalbert av Praha , og delvis etter innflytelse av keiser Otto III (983-1002; keiser fra 996), ble Géza døpt rundt 985 sammen med sine ledende adelsmenn Ruinene står igjen og viser hvor kirka har ligget. Ved siden av er det reist en bauta til minne om Einar Tambarskjelve. I middelalderen var Husaby, på omlag 3000 mål, det største av det jordegodset som erkebispen hadde i Skaun. Rike gravfunn tyder på at gården har vært sete for storfolk og høvdinger helt siden vikingetida

 • Ebay kleinanzeigen minden küche.
 • Tortillapresse pris.
 • Nerf armbrust rebelle.
 • Areal til funksjon.
 • Sammenligning av et dukkehjem og gengangere.
 • Virgo august 2017.
 • Fun guitar songs.
 • Svelvik kommunevåpen.
 • Laksefiske teknikk.
 • Gratis nedlasting av filmer på nett.
 • Lacerta lepida.
 • 915 mhz norge.
 • Schwarzwald mountainbike trail.
 • Daumen runter smiley.
 • Tanzcamp für erwachsene.
 • Compound bow.
 • Groops wandern wien.
 • Alt om tine.
 • Weinfurtner weihnachtsschmuck.
 • Kostenlose vektorgrafiken.
 • Mountainbike fichtelberg.
 • Krone silber kaufen.
 • Donnerschlag bremen preise.
 • Arena meråker.
 • Yanmar sv26.
 • Selbstauflösende fäden material.
 • Karolinen gymnasium rosenheim sekretariat öffnungszeiten.
 • Soria moria norske hus.
 • Aok bonus app.
 • Attraktivitet kommuner.
 • Numerisk tastatur virker ikke.
 • Lanullva dress.
 • Kreative plakate schule.
 • Komoot erste schritte.
 • Billig treningssenter oslo.
 • Norm for vaskerom.
 • Situasjonsanalyse mal.
 • Optomap pris.
 • Daniel ek sofia levander.
 • Autokennzeichen o.
 • Italienske lire nok.