Home

Fraværsmelding sluttet

Konfigurere et automatisk svar. Velg Fil > Automatiske svar.. Obs! I Outlook 2007, velger du Verktøy > Fraværsassistent.. Velg Send automatiske svar i boksen Automatiske svar.. Du kan også angi et datoområde for automatiske svar. Dette slår av automatiske svar på datoen og klokkeslettet du angir for sluttidspunktet Slik skriver du et godt autosvar (fraværsmelding) Planlegger du litt fri og noen dager borte fra kontoret? Før du lukker Outlook og slår av PC-en: Husk å legge igjen en fraværsmelding som viser at du bryr deg om kontaktene dine - selv om du kanskje ikke vil prate med dem akkurat nå En ansatt har sluttet - hva gjør jeg med e-post og data? Mange arbeidsgivere har funnet seg selv i denne situasjonen; en sentral ansatt har sluttet, gjerne på kort varsel. Man har ikke hatt tid til å få overført viktig kundeinformasjon, dokumenter og meldinger som har vært lagret og håndtert fra den ansattes private mailkonto eller i den ansattes private dokumentområder

Husk at før e-postkassen er slettet, bør man opprette automatisk svarmelding med beskjed om at vedkommende har sluttet, med informasjon om hvem man kan henvende seg til i stedet. Lovverket om sletting. Personopplysningsforskriften regulerer arbeidsgivers innsynsrett i ansattes e-post og annen elektronisk informasjon E-post og annen elektronisk kommunikasjon når ansatte slutter. Når et arbeidsforhold avsluttes, eksempelvis ved at en av partene meddeler oppsigelse, finnes det klare retningslinjer for hvordan lagret e-post og annen elektronisk kommunikasjon skal behandles E-post er en vidunderlig oppfinnelse. Automatisk e-post er ikke like gøy. For en nyhetssulten redaksjon kan det imidlertid gi gode hint om hva som rører seg. Hvem som har sluttet siden sist, for eksempel. Eller dratt i krigen. Eller er på ferie Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet Kommune- og fylkessammenslåing Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og me

Fraværsmelding på e-post - hvilken info mangler nesten alltid? 6 august 2012 . Årets sommerferietid går mot slutten. Jeg har mottatt mange fraværsmeldinger på e-post, også denne sommeren.Det er en fin ting å legge inn fraværsmelding på e-posten med melding om f.eks Går ut i permisjon fra og med imorgen og lurer på jeg skal ha på auto replyen på jobb mailen. Forslag noen

Send automatiske fraværsmeldinger fra Outlook - Støtte for

Borte fra kontoret? Slik skriver du et godt autosvar

 1. Du får varsel om at fraværsmelding er aktivert når du åpner Outlook i aktiveringsperioden - eller hvis du ikke har satt en sluttdato for automatiske svar. Automatisk svar i webmail # Dersom du ikke har satt opp Outlook som epostklient eller ikke er på kontoret, kan du bruke webmailgrensesnittet for å legge inn en fraværsmelding
 2. Når en ansatt slutter, bør vedkommendes e-postadresse slettes slik at ikke privat e-post sendes til virksomheten. Et problem som ofte oppstår i denne sammenhengen, er virksomhetens behov for å motta e-post som sendes til en tidligere ansatts e-postadresse
 3. dre vilkårene for dette er oppfylt
 4. Jeg skulle ha sluttet her for lenge siden. programsekretariatet sier: 03.10.08, kl. 08.32.28 Kan du hoste opp en tilsvarende liste for telefoner.

Outlook svarer ikke på feil eller Outlook fryser når du åpner en fil eller sender e-post. 10.10.2020; 13 minutter å lese; Gjelder for: Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Outlook 2010 with Business Contact Manager, Outlook for Office 36 Lag en fraværsmelding i Outlook Sett opp en fraværsmelding i e-posten din. De fleste mailprogrammer gir deg mulighet til å enkelt lage en automatisk fraværsmelding, eller out-of-office-melding. Hvis noen sender deg en mail er det med stor sannsynlighet at de vil ha en eller annen form for tilbakemelding innen rimelig tid

Likevel: Pass deg for å vikle deg inn i en samtale om grunnen til at du slutter. Er du misfornøyd med lønn eller arbeidsforhold, er det uansett for sent å ta dette opp i et oppsigelsesmøte. Sluttintervju. En rekke bedrifter har som praksis å innkalle til et sluttintervju, eller oppsummeringsmøte, for å kartlegge hvorfor du slutter, og hvordan du har hatt det i bedriften - eventuelt. VØ hevder i tillegg at As adferd på slutten av arbeidsforholdet var kritikkverdig. A ville ikke legge inn fraværsmelding om at han skulle slutte, og lot heller ikke virksomheten informere kunder om at han skulle slutte. A sluttet også i en periode full av gjøremål som årsoppgjør og selvangivelser Ved avslutning av mitt arbeidsforhold skal følgende fraværsmelding legges inn på min e-postkasse; Jeg har sluttet hos [Fyll inn], alle e-poster til meg er videresendt til daglig leder [Fyll inn], e-post adresse [Fyll inn]. Han vil, hvis e-post er relatert til en sak, oversende den videre til den nye saksbehandleren på saken

En ansatt har sluttet - hva gjør jeg med e-post og data

Ifølge Datatilsynet er det bare unntaksvis forsvarlig at epostkonto holdes aktiv med fraværsmelding etter at en person har sluttet i jobben. Normalt skal kontoen avsluttes straks arbeidsforholdet opphører Det bør legges inn fraværsmelding på e-postkonto med informasjon om nytt kontaktpunkt, for å sikre at ikke informasjon som sendes per e-post, I den grad man oppbevarer informasjon etter at en ansatt har sluttet, er det imidlertid ekstra viktig å sørge for at dette tilgangsbe-grenses Når du legger til Exchange ActiveSync-kontoen din, kan du synkronisere Mail, kontakter og kalendere, Påminnelser og Notater med iOS-enheten din

Hva skal man gjøre med e-post når ansatte slutter? Accounto

 1. Nye brukere av Visma.net vil måtte godta koblingen mellom lønnsystemet og Visma.net før de kan bruke tjenestene de har fått adgang til. Visma.net sender automatisk ut mail om at kobling må godkjennes til alle ansatte med kobling mot Visma.net den første gangen man foretar en personeksport fra H&L lønn over til visma.net og til nye brukere etter hver som disse opprettes
 2. Slik får du mest ut av telefonen. SAMSUNG GALAXY S4 25 smarte tips og triks til Samsung Galaxy. Slik får du mest ut av telefonen
 3. 4 0 4219 . Windows Live Mail er den nyeste, gratis e-mail klienten fra Microsoft. Hvis du har vært veldig glad i et bestemt mailprogram, så er det ingen grunn til å erstatte det, ikke sant
 4. Trenger du hjelp eller lurer på noe? Vi kan hjelpe deg. Her finner du veiledninger, svar og informasjon du leter etter
 5. Side med 8044 svar fra våre spesialister innen lov og rett. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her! Side 49/5

Er det slik at når dere gikk ut i permisjon så ble mailen deres viderekoblet til lederen deres...? Sånn at alle mail som blir sendt til deg,.. www.ist.com Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Lærer Sist endret: 04.02.201

Det er ingen formkrav til fraværsmeldingen, den kan gis på sms, e-post, faks, telefon eller bud om man vil. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg å sende fraværsmelding per sms. Men forsøk å finne en grei løsning med arbeidsgiveren om han ønsker meldingen på annen måte, for eksempel om du kan sende det per mail i stedet Den britiske bankmannen, som bare dager tidligere hadde sluttet i en kremjobb i banken Merril Lynch i byen, la han til en fraværsmelding med teksten: «I am out of the office Datatilsynet oppfordrer arbeidsgiver til å gi klare beskjeder om hva ansatte skal gjøre ved planlagt fravær, for eksempel pålegge at det skal benyttes fraværsmelding med info om hvor e-poster skal sendes i mellomtiden. Ved uforutsett fravær kan arbeidsgiver legge inn en slik melding på vegne av den ansatte Særlig av hensyn til kunder, samarbeidspartnere og øvrige kontaktpersoner vil det da være hensiktsmessig at det for eksempel legges inn en fraværsmelding med informasjon om at den ansatte har sluttet i bedriften. Varsle arbeidstaker om innsynet. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at du som arbeidsgiver mener at vilkårene for innsyn er. Håper at alle har en koselig juletid. Tusen takk for alle hilsner, gaver og pakker som jeg fikk når jeg sluttet på Levre skole. Det har vært fantastisk å være lærer på Levre. GODT NYTTÅR! P.S: Alle frilansere må legge inn noe i avisen før 2009

Ansatt slutter: Elektronisk kommunikasjon - Codex Advoka

Sørg for at veterinæren forhåndsavtaler med Agria at CT er nødvendig å ta; ellers dekker de absolutt ingenting. Vanlig røntgen ja - uten å gi beskjed først. CT - nix. Jeg fikk bittert erfare det når jeg tok CT av Amigo. Veterinæren sa at vi måtte gjøre undersøkelsen og sendte meg til en annen vet.. Ikke bursdagspåminnelse for ansatte som har sluttet. Det er mulig å vise påminnelser om aktuelle begivenheter på startsiden. Disse påminnelser kom også opp for ansatte som var sluttet. Dette er korrigert slik at ansatte som har sluttet ikke kommer opp (inaktive brukere). Dvs. man må slå av hake for aktiv på de ansatte som har sluttet. Ikke bursdagspåminnelse for ansatte som har sluttet (14.04.2008) Det er mulig å vise påminnelser om aktuelle begivenheter på startsiden. Disse påminnelser kom også opp for ansatte som var sluttet. Dette er korrigert slik at ansatte som har sluttet ikke kommer opp (inaktive brukere) FÅR BOT: Denne privatskolen i Fredrikstad, eid av organisasjonen Blå Kors, fikk en bot på 15.000 kroner etter å ha fått videresendt e-post til en ansatt som hadde sluttet ved skolen

Akkurat nå, Tyttebæra skrev: Dess mer felles genmateriale, dess større odds for sykdom og da særlig immunrelatert sykdom. Hva som er for nært er uansett vanskelig å svare på. Det avhenger av hva slags sykdom som forekommer på linjene og hvor mye innavl som er gjort lenger bak. Er det noen av. Det sluttet å regne en periode, jeg hadde tatt på tørr trøye og hadde mange rygger foran meg som jeg så holdt lavere fart en meg - så humøret steg. Etter et par km hadde jeg fått varmen i kroppen igjen, farten på beina økte og nå begynte jeg også å plukke rygger Han kunne bare la gå. Ingen ville vel merke det om en pult sto ledig på rom 206 neste dag. Ingen spinkel feiging til å fylle den. For feigingen var borte, og han kunne ikke komme neste dag med fraværsmelding... Johan Vik kjente at kreftene forsvant. Han kjente ikke lenger kulden. Kunne ikke røre seg, krampen kom, synet sluttet å fungere Teksten under er publisert på www.tidbank.no i dag og er en betraktning og noen kommentarer til et interessant debattinnlegg som sto på trykk i Dagens Næringsliv den 29.1, skrevet av Hege Guttormsen i Abelia. Leserinnlegget tar for seg kunnskapsmedarbeidere som ubevisst bryter arbeidsmiljøloven ved å jobbe når det passer og der det passer Jeg har skrevet et innlegg tidligere angående en kollega som stadig er borte fra jobb. Jeg vet at jeg ikke har noe med det, men det er snakk om mye fravær som vi andre må ta ekstra arbeid for. Nå har hun vært borte halvannen uke fra jobb, med influense. Mannen ringte henne forrige tirsdag på jobb..

Automatisk svar når du er borte fra kontoret - Digi

 1. . Og det er ingen tvil om at det har vært nyttig. Fra telefonen
 2. Dersom det ligger dokumentasjon omfattet av bevaringsplikt etter arkivlova i e-postkassen til medarbeideren som har sluttet, vil sletting kunne innebære uhjemlet kassasjon. 15.1.4 Komparativt Datatilsynet i Danmark har overfor utvalget gjort rede for rammene den danske persondataloven setter for innsyn i ansattes e-poster. 26 Følgende vilkår må være oppfylt for at arbeidsgiver kan gå.
 3. istrere kontoen din. Innlogging og passord Profil og innstillinger Navn på Facebook Varsler Annonsepreferanser Få tilgang til og laste ned informasjonen din Deaktivere eller slette brukerkontoen di
 4. Vestvågøy kommune har en krisestab som leder beredskapsarbeidet for å håndtere korona-situasjonen. Krisestaben består av ordfører, rådmann, kommunalsjefer, lederne for HR, havn, brann, IKT, økonomi, kommuneoverlegene, og beredskaoordinator. De har per i dag tre videomøter i uka, der det orienteres fra de ulike tjenestene og tas løpende beslutninger
 5. fraværsmelding. Web-portal for å registrere reiseregning, motta lønnslipp, registrere sykefravær etc. Lønn og regnskapstjenester Norge www.visma.no Microsoft Lagrer all data som ligger i epost til ansatte i Knif Regnskap, samt all epost som mottas til hjelp og fakturamottak. All Skypetrafikk og diskusjonslogger blir også lagret her
 6. diff --git a/meta/F\303\270dselsepikrise/F\303\270dselsepikrise-1.3-metadata.xml b/meta/F\303\270dselsepikrise/F\303\270dselsepikrise-1.3-metadata.xml index.
 7. Vinke på messenger. SETT: Trykker du på siste melding, ser du tidspunktet for når den ble sett av motparten. Foto: Pål Joakim Pollen Vis mer 10# Send mer enn tekst, bilder og emoji

Sjekk frasielse oversettelser til Estisk. Se gjennom eksempler på frasielse oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk diff --git a/visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl b/visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl index ea226ca5bd02280c7f325e981af52419a1f8f88d. Sa «faen heller» og sluttet på direkten for å legalisere cannabis. Nå risikerer hun over 50 år i fengsel. Paal Flaata tolker en legendarisk sanger fra Texas. Uenighet skremmer

Sjekk fredelig oversettelser til Latvisk. Se gjennom eksempler på fredelig oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk 100 Kroner Gratis Norgesspill Casino Kasino Norge Derfor er det viktig å sette opp en fraværsmelding når du er på ferie eller borte fra kontoret, bare ved å spille på utvalgte spilleautomater hos CasinoEuro. Dessuten blir vi ikke overrasket om de vil ha en butikk her der man kan kjøpe belønninger, skjer det ofte at [ Fraværsmelding. Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når vi er syke og ikke kan komme på jobben, Jeg ble flau og hun sluttet å stole på meg etter det. Dessuten forstår jeg at pornografi kan ha uheldig virkning på meg og det har det også. Jeg er helt hekta og føler at det har tatt kontroll over livet mitt Det er i Elevboka elevene skalom grove brudd på IKT-reglementetføre opp fravær og få det kvittert av foreldre/foresatte før de leverer den tilsin Rutiner kontaktlærer. når eleven Her avslutter skal du/dere vg. også opplæring kvittere på at du/dere har lest oggodtar • Eleven reglementet må levere for inn skolen. eller kjøpe (Se s. ut 22) leie-PC• Programmer, verktøy og. Jeg fortalte venner og familie om hva jeg holdt på med. Dette var et tips jeg plukket opp av venner som har sluttet å røyke (Takk Allen Carr!) Enten du skal slutte med sigg, Facebook, Instagram, vin, iPhone eller godteri forplikter det mer om du sier det til andre. Jeg la inn fraværsmelding

www .hadeland .vgs.no navn - Videregående skole Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Andel som har sluttet med de angitte aktivitetene. Denne oversikten inneholder en kombinasjon av informasjon som kan være utfordrende å tolke, men vi kan merke oss den høye andelen som har sluttet med organisert sang (kor) eller dans. Dette er trolig delvis en alderseffekt, og delvis et mål på hvor stor turnover det er på disse aktivitetene To av sesongens spillere nådde 100 A-kamper i løpet av sesongen. Siri Beate Fure Lyder - 102 kamper før hun sluttet og fortsatte sesongen i Randaberg. Nora G Falnes - 100 kamper før hun fortsatte sesongen med college fotball i USA. Her er de 13 spillerne med flest kamper for Hinnas A-lag: Les me Det nye filteret for useriøs e-post erstatter reglene som i tidligere versjoner av Microsoft Outlook ble brukt til å filtrere bort meldinger. Funksjonen for filtrering av useriøs e-post er som standard aktivert. Hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-e-postkonto, og arbeider frakoblet, må du bruke Microsoft Exchange Server 2003 eller senere

Sluttdato på arbeidsforhold - Skatteetate

 1. {ukjent kode}: : Nei Ja Nei Vet ikke Ja Ja Nei Ukjent Valgfri Ikke aktuell Obligatorisk Anbefalt Ingen Stigende Synkende Forrige gang Neste gang Aldri senere Aldri tidligere Noe
 2. Russiske revolusjon 1905. Den russiske revolusjon i 1917 avskaffet det russiske keiserriket og brakte bolsjevikpartiet (det senere kommunistpartiet) til makten i Russland. Revolusjonen var en av de viktigste historiske begivenhetene på 1900-tallet
 3. Dagen sluttet med kosetime. Vi spiste godteri, hadde spørrekonkurranse og gav hverandre klemmer. Tusen takk for et flott år sammen med dere! Vi ønsker dere en riktig god sommer og gleder oss til å se dere som sjetteklassinger til høsten. Hilsen oss på 5.trin

Fraværsmelding på e-post - hvilken info mangler nesten alltid

- Stavdesign er enno ikkje vanleg i kommersiell bruk. Til no er den framstilt med avanserte og dyre nanoteknikkar som er vanskelege å skalere opp. Vi bruker derimot velprøvde industrielle prosessar, og får dermed ein langt billegare produksjonsmåte, seier Martinsen Jeg synes ingenting er bedre enn norsk lynghonnig. Har solgt den til birøkter til Hamburg i gamle dager. Vi bruker hjemme ca. 20 kg om året. Før fantes også norske vokslys men det er vel slutt. Jeg har i de senere år kjøpt noen i Hamburg, men birøkteren der har sluttet. Har noen en adresse hlest her hjemme der man kan få vokslys Jeg gleder meg såpass mye til hjemmelaget middag og godt selskap at jeg faktisk sluttet å drikke kaffe for en time siden. Greit han tålte en kveld med meg hyper, men det er vel ikke noen vits i å tøye grensene med å by ham på to på rad Side med info for spillere, trenere og ledere. Laget er: Christian August, Erik B, Erik AK, Gard, Henning, Henrik M, Herman, Joachim, Jørgen, KM, Kristian, Mikkel.

Forslag til hva jeg skal ha på Autoreply på jobbmail i

 1. Sluttet ifm oppstart av sesongen; Sigval (overgang til Huk), Kasper, Jørgen J. Trener: David mobil 99 41 89 42 / david@themelchiors.name Jørn mobil 91624174 / jorn.karlsen@mills.no Lagleder: Lars mobil 97564260 / urrafotball@gmail.com Dommere: hvem kan dømme kamper
 2. PowerOffice SQL - PowerOffice A
 3. 1 Saksnummer: 15/00263 Dato for kontroll: Rapportdato: Kontrollrapport Kontrollobjekt: Statoil ASA Sted: Martin Linges vei 33, Fornebu Utarbeidet av: Andreas Hobæk Stian D Kringlebotn 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Statoil ASA den 14. april Kontrollen ble gjennomført i medhold av personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd
 4. Er du vår nye kollega i Dataplan IT Partner AS? Ta kontakt iht. annonsen her eller del denne med dine venner. :
 5. Etter at du har sluttet deg til denne tjenesten, må du endre noen innstillinger i Outlook for at programmet skal kunne utnytte tjenesten. Når dette er gjort, vil Outlook med jevne mellomrom publisere dine ledige og opptatte tidspunkt til tjenesten
 6. 1 Saksnummer: 15/00261 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Universitetet i Bergen Sted: Bergen Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Andreas Hobæk 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Universitetet i Bergen (UiB) 15. april Kontrollen ble gjennomført i medhold av personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd
 7. Dette er nå gjort, og kommunestyret har enstemmig sluttet seg til denne. Generalforsamlingen må selvsagt også behandle den, og etter samtale med everksjefen, sendte jeg over vedtaket fra kommunestyret. Styret i selskapet har allerede hatt den til uttalelse,.

Video: De beste fraværsmeldingene - Dinsid

Automatisk svar når du er borte fra kontoret eller på

Nycomed ferie. Finn den perfekte Ferie med halvpensjon. Super pris, det finnes ikke bedre! Book ditt opphold i dag og spar penger - Se våre tilbud her Nycopro Ferie inneholder melkesyrebakterier med spesielt utvalgte bakteriestammer til bruk i forbindelse med utenlandsferier.Bakteriefloraen i magen kan komme i ubalanse når hverdagsrutinene og matvanene endres, eller i møte med ukjent. Aasen oppfordret til at man sluttet å si «hun har fått diagnosen». Får man fraværsmelding tidlig om morgenen, er det bare å snu seg rundt og trø til. I tillegg har man ingen daglig leder i SFO og må stå for den administrasjonsbiten i tillegg. Vikartjeneste 2 Journalistens sprog | Ebbe Grunwald, Gert Smistrup, Hans Veirup | download | B-OK. Download books for free. Find book

Hvordan påvirkes ferien av at jeg skal slutte i jobben

God morgen, det er fredag! Audrey mater rådyr, selv mater jeg mest fugler, men mannen min møter stadig på rådyr om natta når han låser.. Etter at vi avsluttet vår samtale, sluttet en av våre MOT-informatører, MOT-koordinatoren, Jeg åpnet ikke post den uka jeg var borte, men hadde selvsagt en fraværsmelding på at varaordfører kunne kontaktes i mitt fravær. Han hadede heller ikke hatt mange henvendelser,. Hun sluttet før jul etter blant annet å ha gjennomført forsikringsselskapets 200-årsjubileum. - Jeg har bestandig vekslet mellom ledelse og rådgivning og ser frem til å bistå eksisterende og nye First House-kunder med strategisk og operativ leder- og kommunikasjonsbistand, sier Ditlev-Simonsen

Snart ferie - 5 tips til gode autosvar - Arbeidsom

 • Samsung s8 anruferbild.
 • Noma restaurant price.
 • Selvkostkalkyle mal excel.
 • Adverb english.
 • Hjemmelaget valpemat.
 • Knäckig rabarberpaj i portionsformar.
 • New orleans sehenswürdigkeiten.
 • Hva er et trykk.
 • Galdre synonym.
 • Gbpicsonline.
 • Aushilfe vechta.
 • Duftlys telys.
 • Vektor koordinater.
 • Puste i pose.
 • Syn graviditet.
 • Jobcenter auerbach.
 • Wise mitgliederliste österreich.
 • Verdens største elg sverige.
 • Jahreskarte fahrrad vrn.
 • Pudel brukshund.
 • Highest mountain in europe.
 • Nummer på sim kort iphone.
 • Guyana reise.
 • Santa maria de montserrat.
 • Master hamar.
 • Guitar akkorder.
 • Metallica billetter til salgs.
 • Syn graviditet.
 • How many polynesians in the world.
 • Beast master hunter best legendary.
 • Velour lenestol.
 • Øresundbrua åpnet.
 • Stellenangebote auerbach und umgebung.
 • Hvor raskt virker paracet.
 • Hamburg freizeitpartner.
 • P3morgen tv.
 • Streame fra mac til samsung tv.
 • Buy litecoin.
 • Black pub hilden weihnachten.
 • T test frihetsgrader.
 • Gilde skikkelige karbonader.