Home

Bagatellmessig støtte innovasjon norge

Slik støtte anses som bagatellmessig støtte (de minimis aid). For støtte til veitransportsektorene gjelder et lavere støttetak på 100 000 euro over tre regnskapsår. For at bagatellmessig støtte skal kunne tildeles lovlig må alle vilkårene i kommisjonsforordningen være oppfylt Beløpsgrensen gjelder all støtte samlet og ikke pr. støttegiver. Det vil si at dersom din bedrift har mottatt bagatellmessig støtte fra andre instanser de siste tre regnskapsår så vil maksimal støtte fra Enova begrenses tilsvarende. Du er derfor forpliktet til å opplyse om all annen offentlig støtte ved søknad om støtte fra Enova Fredag 14. august 2020 trådte en ny forskrift i kraft som tar høyde for Europakommisjonen vedtak 2. juli 2020 om å forlenge henholdsvis forordningen for bagatellmessig støtte (de minimis regulation) og gruppeunntaket (General Block Exemption Regulation) til 31. desember 2023. Forlengelsene av de to forordningene.. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo Akersgata 13, 0158 Osl I dette brevet gir Norge også innspill knyttet til en mulig revisjonen av forordningen om bagatellmessig støtte, og ber Kommisjonen om å foreta en grundig analyse før en velger å evnt. heve terskelen for bagatellmessig støtte. FAD har deltatt på to møter i Rådgivende komite, og har også her gitt utrykk for Norges syn

Støtte fra Innovasjon Norge? - Igaidi hjelper de

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.04.2014). Sammendrag av innhold EU-kommisjonen vedtok 18. desember 2013 forordning nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte. Forordningen gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til ESA, så fremt alle vilkårene i forordningen er oppfylt Bagatellmessig støtte. Ordningen omfattes av EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte, og tilskuddet under ordningen gis som bagatellmessig støtte. Det kan gis tilskudd som bagatellmessig støtte inntil €200 000 (ca. 2 mill. kroner) over tre år. Les mer om bagatellmessig støtte. Ta kontakt om du har spørsmål. Endringer i prosjekte Bagatellmessig støtte skal ikke regnes med. Dersom den samlede støtte fører til at nivåene i nr. 1, 2 eller 3 overskrides skal støttetiltaket meldes i henhold til § 2. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om når kumulasjon utløser meldeplikt

Bagatellmessig støtte. Innledning. Bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen innebærer at all offentlig støtte som begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i utgangspunktet er uforenelig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene (Norge, Island, Liechtenstein og EU-landene) påvirkes Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede og følge opp tiltak som får støtte. Innovasjon Norge skal i perioden fram til avslutning av prosjektet/sluttutbetaling eller særskilt fastsatt oppfølgingsperiode påse at vilkårene for tilskudd og rentestøtte blir overholdt bagatellmessig støtte gjennom ulike ordninger. Rammene for tilskudd hos både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd bør økes både for 2020 og 2021. Uten økte rammer er det vanskelig å se for seg at Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd kan ha særlig handlingsrom til å påvirke i særlig grad På de følgende sidene presenterer vi både offentlige og private aktører som kan bistå både gründere og etablerte SMB-bedrifter. Virkemiddelapparatet spenner vidt, men når det kommer til finansiell støtte ligger listen høyt. Har man en unik idé med et potensial til å kunne kommersialiseres er det likevel ikke umulig å få bistand. I 2015 ble det via Statsbudsjettet bevilget 5,5. Koronakrisen har bidratt til å knuse tidligere tildelingsrekorder fra Innovasjon Norge. I Trøndelag nærmer utbetalingene seg én milliard kroner

Bagatellmessig støtte - regjeringen

 1. Forutsetning for støtte Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak vil få utbetalt støtten som bagatellmessig støtte
 2. Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge er rettet mot landbruksaktører, og kan også støtte solcelle- og solfangeranlegg når disse inngår som en del av biobrenselanlegget. Støttesatsene i Bioenergiprogrammet er som følger: For gardsvarmeanlegg til næringsformål kan de
 3. Innovasjon Norge, i skriftlig eller elektronisk form, enten at: - det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt - belopets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt
 4. Støtte til finansiering av nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes av Innovasjon Norge. Os kommune har også næringsfond for etablering
 5. Offentlig støtte til forskning og utvikling De har skrevet over 900 søknader om offentlige midler. Beholder en femtedel av pengene selv. Unødvendig konsulentbruk, mener Innovasjon Norge
 6. Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte innenfor EØS regelverket, med inntil 200.000 euro, Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter
 7. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon. En skattefradragsordning på 18-20 prosent for prosjektkostnader. Det kan søkes om godkjenning for maksimalt 3 år. Hvem kan søke? Må være en bedrift/virksomhet. Enkeltpersoner kan ikke søke. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess

Hva er bagatellmessig støtte? Enov

Norge viderefører bagatellmessig støtte og

 1. dre støttebeløp (opptil 200 000 euro per bedrift over en treårsperiode) uten nærmere krav om hva støtten skal brukes til og uten meldeplikt til ESA. En forlengelse av forordningen frem til desember 2023 er derfor praktisk viktig for norske støttegivere
 2. Norge viderefører bagatellmessig støtte og gruppeuntaksforordningen til 2023 - økonomiske vanskeligheter grunnet COVID-19 er ikke til hinder for støtte Side 1 / 2. Gruppeunntaket er inntatt i EØS-avtalen. Mange norske støtteordninger er i dag forankret i gruppeunntaket
 3. Innovasjon Norge har satt i gang en rekke krisetiltak for å hjelpe norske bedrifter. Karabin kan bistå deg med søknad og oppfølging. Som følge av koronaepidemien må norsk næringsliv tenke nytt, og Innovasjon Norge legger til rette for disse endrede behovene med en rekke støtteordninger

Innovasjon Norge —endrer planene som ligger til grunn for tilbudet. Dersom prosjektet krever mindre kapital enn forutsatt, reduseres tilskuddet forholdsmessig. Dersom prosjektet krever mer kapital enn forutsatt, forutsettes det at det økte kapitalbehovet blir finansiert på en måte som Innovasjon Norge kan godkjenne - Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen I Norge skjer det kanskje aller mest innovasjon i de store, rike selskapene. Der har folk en trygg jobb med tid og ressurser til å fordype seg. Stor satsing, få resultater. Det er jo heller ikke mangel på satsing som er problemet. For eksempel ligger vi langt bedre an hva gjelder å satse på innovasjon, enn å få resultater fra den Pål T. Næss var gründerdirektør i Innovasjon Norge i flere år. Nå er han tilbake i vekstselskapet Gelato, og deler sine beste innside-tips om offentlig støtte og hjelp. Hør mer om:* Hvilke gründere bø... - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Slik lykkes du å få penger fra Innovasjon Norge: Ex-gründersjef Pål Næss beste tips van Shifter - geen downloads nodig

Kilde: Innovasjon Norge og Digitalutvalget / in.bengler.no. Kommentarer. Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke. Mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både dem og deg selv. Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24 Innovasjon Norge ønsker å bidra til uttesting av ulike løsninger som kan bidra til utvikling og bærekraft i norsk havbruksnæring og norsk leverandørindustri», sier Kymre. «Andfjord Salmon har som visjon å skrive havbrukshistorie. Det at vi nå får betydelig støtte av Innovasjon Norge, ser vi som dokumentasjon på at vi er på riktig. Det finnes faktisk flere instanser du kan søke om støtte. Innovasjon Norge har et eget etablererstipend for deg som er i etableringsfasen. Det er vistnok en stor fordel om prosjektet ditt er nyskapende og du bor på landsbygda. Du må også ha en god forettningsplan å legge frem som viser at prosjektet ditt er liv laga Etter utrolig mye hyggelig respons på innlegget mitt om planlegging av markedshagen tenkte jeg at jeg skulle fortsette med å dele informasjon om hvor og hvordan du kan søke støtte til markedshage din hos Innovasjon Norge. Det er mange som har fått med seg at Innovasjon Norge har en pott på 9 millioner kroner, øremerket til småskala grønnsaksproduksjon Innovasjon Norge skal på vegne av Utenriksdepartementet styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis. kan det gis støtte etter regelverket om bagatellmessig støtte

Hei, jeg har fått 100.000 av Innovasjon Norge som en slags prosjektinvestering. Hvordan skal dette bokføres? Spørsmål fra Espen. Spørsmålet ble stilt den 20-11-2013. Ligger under emnet: Regnskap Derfor lyser Helse Midt-Norge RHF hvert år ut egne midler til innovasjon, som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. I 2019 ble det delt ut over 18 millioner kroner i innovasjonsmidler, til 26 ulike innovasjonsprosjekter. Midlene ble nokså jevnt fordelt på de ulike helseforetakene Innovasjon Norge lyser ut 75 millioner kroner til banebrytende innovasjon Skrevet av martemonsen, 18. februar 2020 Innovasjon Norge søker kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap.

Innsending - Innovasjon Norge

 1. ScanReach får støtte fra Innovasjon Norge til fem nye maritime prosjekter I stedet for å gå i coronadvale satte teknologiselskapet ScanReach i gang fem nye prosjekter i mars. Nå får de Innovasjon Norge-støtte som skal dekke 60 prosent av kostnadene
 2. Innovasjon Norge kan hjelpe deg med finasiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering. Vi hjelper deg med søknadsprosessen. Ta kontakt med oss for uforpliktende rådgivning, eller for å søke om støtte til din bedrift. Vi hadde 100% godkjenningsrate på skatteFUNN-søknadene vi sendte inn i 2019
 3. Den farten bråbremses av støttemidlene til innovasjon er tom, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia. Rekordhøy innovasjonstakt En ny undersøkelse hvis resultater er presentert i interesseorganisasjonens «omstillingsbarometer» for 2020 viser at det aldri før har foregått så mye innovasjon, forskning og utvikling i Norge
 4. Tromsø, 14. oktober 2020. For å understøtte kommersialisering av selskapets verdikjede har Innovasjon Norge innvilget inntil NOK 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd
 5. Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003 med formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet, bidra til å utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge ble dannet ved fusjon av flere eksisterende institusjoner. Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger i 2017 et samlet budsjett på.
 6. Vær også klar over at risikoavlastning fra Skien næringsfond AS skjer under «Regelverket for bagatellmessig støtte». Dette er en del av EØS-avtalen. Se eget avsnitt på denne hjemmesiden. Skien næringsfond AS har noen ganger deltatt med finansiering i kultur- og idrettsprosjekter

 1. Og det er vurdert om det ut ifra dette kan gis noen anbefaling om hvilke bedrifter som bør få offentlig støtte til innovasjon. Ved først og fremst å se på bedriftens strategiorientering fant vi at faktorer som utdanning og teknologi, men også organisasjonens evne til informasjonsinnhenting og kommunikasjon, syntes å ha betydning for bedriftens innovative eller entreprenørielle.
 2. Essensen i Schumpeters definisjon av innovasjon er også inntatt i den offisielle norske definisjonen, slik den ofte benyttes av både regjeringen og Innovasjon Norge: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.
 3. Innovasjon Norge handsamar alle bedriftsretta prosjektsøknadar med kostnadsramme over 150.000 kr. Enkeltsaker under 150.000 kr i kostnadsramme skal behandlast av kommunen i samsvar med lokale avgjerdsprosedyrar for tildeling av bagatellmessig støtte
 4. Innovasjon Norge bør styrke innsatsen på «key acount» kunder.. 74 8.2. Innovasjon Norge bør videreføre og styrke satsingen Menon viser i denne rapporten at Innovasjon Norges støtte til maritim næring i stor grad har vært vellykket
 5. Innovasjon Norge Tredoblet støtte til IT-prosjekter i næringslivet under korona. Nå er det IT-sektoren som får mest - Det er flere IKT-prosjekter som søker støtte, og mange ser det digitale som viktig i egen utvikling, sier Bernt Ellingsen i Innovasjon Norge
 6. fylke, med støtte fra virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Som ledd i dette, bidrar Buskerud fylkeskommune (BFK) med årlige grunn eller utviklingstilskudd til - flere nærings - og innovasjonsaktører i fylket. I 2017 ble det gitt støtte til Driv Inkubator, Kongsber

I tillegg får hun støtte fra et annet hold, de som Innovasjon Norge først og fremst skal tjene: gründere. I et felles opprop har flere norske gründere tatt initiativ til å gi sin skriftlige støtte til direktør Traaseth og omstillingsprosessen i foretaket Samla bedriftsretta tilskot frå offentlege tilskotsytarar (t.d. Ullensvang kommune og Innovasjon Norge) og private tilskotsytarar (t.d. bankforbindelsen) kan ikkje overstiga 75 % av prosjektet sitt kapitalbehov. Summen av alle offentlege tilskot kan ikkje overstiga 50 % av prosjektet sitt kapitalbehov. For arrangement gjeld ikkje denne grensa 1: Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr en rekke ulike tilskudd, lån og garantier til bedrifter i alle bransjer. I tillegg til finansieringsordningene har Innovasjon Norge mange andre støtteordninger, i form av blant annet kompetanse- og rådgivningstjenester, nettverksbygging og profileringstjenester På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

- Dessuten er det et problem er at mobile innretninger og enheter ikke får investeringsstøtte fra Innovasjon Norge med dagens regler. Argumentet mot, er at mobile enheter enkelt kan selges, for eksempel til Sverige. Men roboter i grøntproduksjonen må bevege seg. - Slik det er nå, får Lely støtte, men ikke Thorvald Tre prosjekter innen vedlikehold og bygging broer, smarte byer og klimagassreduksjon i grunnarbeider har i dag mottatt støtte fra Innovasjon Norge til Innovasjonspartnerskap for å løse fremtidens samfunnsutfordringer på nye og banebrytende måter. Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer Innovans hjelper deg å navigere i jungelen av nasjonale og internasjonale støtteordninger. Vi har kompetanse på støtteordninger fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og internasjonale finansieringsordninger i EU. Vi har også erfaring i å søke midler fra både Kulturrådet, kommuner og fylkeskommuner Korona-krisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for en rekke norske bedrifter. I en spørreundersøkelse til tusen bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge under koronapandemien svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor for virksomheten de neste to-tre årene. Samtidig har Innovasjon Norge så langt i år tredoblet.

Etter avtale med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge (tidligere DU, SND) har NSD etablert en datatjeneste med informasjon om alle foretak som mottar økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge gir støtte til foretak i form av lån og tilskudd til investeringer, tilskudd til bedriftsutvikling og garantier for driftskreditt til utbygginngtiltak Innovasjon Norge klarer ikke å plukke vinnerne. Vi blir ofte utfordret på det. Det klarer ikke engang det private å gjøre. Men etter å ha jobbet med 9000 prosjekter hvert eneste år, så ser vi noen karakteristiske trekk på hvem som lykkes - og hvem som IKKE gjør det. Det viktigste er at vi klarer å ha endringsevne Hjelp til søknad. Innovasjon Norge bidrar til å realisere innovasjonsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført på grunn av manglende kapital. I tillegg kan Innovasjon Norge bidra til å realisere verdiskapende næringsprosjekter som lover samfunnsøkonomisk løft lokalt og nasjonalt Drangedal Næringshage gir bedrifter med avtale inntil 10 timer gratis veiledning og bistår bedrifter med å få støtte fra Innovasjon Norge, Skattefunn eller andre offentlige finansieringskilder. For bedrifter som ikke er medlem i Drangedal Næringsforening er de to første veiledningstimene gratis

Du kan søke støtte til tiltak og prosjekt i Nord-Norge innenfor de oppgitte satsingsområdene: arena, ungdom, innovasjon og lokalsamfunn. Søknaden skal inneholde et tydelig formål med prosjektet, målgruppen som skal nås, budsjett for prosjektet og en tydelig plan på hvordan det skal gjennomføres I nokre tilfelle kan støtta gis som bagatellmessig støtte. Frå 2020 har fylkeskommunen fått oppdragsgjevaransvar for fleire økonomiske verkemiddel. Det kan difor vera aktuelt for fylkeskommunen å diskutera søknaden med andre offentlege verkemiddelaktørar som til døme Innovasjon Norge, Rogaland Skattefri støtte for ulønnet arbeidsinnsats etter SkatteFUNN. Dersom virksomheten din har fått godkjent et prosjekt etter SkatteFUNN-ordningen, og får utbetalt støtte for ulønnet arbeidsinnsats i det godkjente prosjektet, vil dette være et skattefritt tilskudd, jf. skatteloven § 5-31 bokstav c). Behandling av andre typer tilskud

Styrelederen i Innovasjon Norge vil ha redegjørelse om ansettelsen av Katharina G. Andresen og det er ingen grunn til å gjøre en bagatellmessig sak til mer alvorlig enn den er Innovasjon. Filtrer etter spesifikasjoner. Tilbud. Innovasjon. Den allsidige E Ink-skjermen kan bli et dynamisk, tilpassbart tastatur med støtte for flere språk, digitalt papir for notater eller skisser, og til og med et lesebrett med bare et knappetrykk. Star Wars™:. Innovasjon Norge har også gitt 90 millioner kroner i støtte til bioenergianlegg i landbruket. Støtten fordeler seg slik: Biogass/biokull: Fire saker. Gårdsvarme (fyningsanlegg, varmegjenvinning, varmepumper og solceller): 157 saker. Varmesalg: 13 saker Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Prioriterte områder Overordnede prioriteringer fremgår av: «SAMSKAP, Omstillingsplan 2019-2023», Prioriterte næringer fram til 2023 er primærnæringer og havbruk, reiseliv og teknologi og kompetanse. Følgende områder er i hovedsak prioritert

I 2014 ble Kragerø Energi invitert til et møte i regi av eSmart systems som handlet om et droneprosjekt. Et uforpliktende møte i Halden ble starten på en innovasjonsreise som har gitt nominasjon til Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris to år på rad. Vi møter Geir Elsebutangen, daglig leder i Kragerø Energi og kaptein på et av Norges ledende innovasjons-skip i Nett-Norgehavet Prosjektetablering og nye markedsmuligheter . Om stillingen. NILU søker en dyktig og målrettet leder for vår innovasjonsgruppe. Innovasjonslederen er medlem av ledergruppen og skal i samhandling med ledere og forskere være pådriver for utvikling og implementering av NILUs innovasjonsstrategi

Med Igaidi på laget kan du fokusere på forsknings- og utviklingsoppgavene. Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til gi økt verdiskapning legges det vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til. Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak 11.5 Arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada (EF) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte, som er grunnlaget for fribeløpsordningen i sone Ia og for arbeidsgivere i næringssektorene som ikke kan motta regionalstøtte etter RAG eller GBER.

Det er kjempeviktig finne gode løsninger for innovasjon nå. Innovasjon Norge, Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. NB: Søknadsfristen er flyttet til 2. juni kl 14.00 pga pinse ELOP har nylig fått tildelt støtte fra Innovasjon Norge. Midlene vil bidra til ytterligere trykk på produkt og markedsutvikling av ELOPs løsninger. 25 Sep 2020 - Norge har en stor utfordring i å utvikle grønn eksportindustri for å erstatte dagens eksportvarer som fases ut etter hvert som olje- og gassindustrien skaleres ned Støtte til innovasjon fra EU. Nyhet, Innovasjon. Publisert 12.11.2020. NHO felleskapet har flere kontaktpunkter i Innovasjon Norge og Forskningsrådet, foruten at advokat Henrik Bjørge i NHO SH deltar i referansegruppen juridiske og økonomiske forhold

Betingelser for tildeling av statsstøtt

- Samarbeidet med Innovasjon Norge har betydd mye for oss, både når det gjelder finansiell støtte og rådgivning. Vi er takknemlig for at dette samarbeidet videreføres når vi nå er i gang med videre kommersialisering og vekst, sier administrerende direktør i ELOP, Kjersti Kanne i meldingen Innovasjon Norge følger nå opp regjeringens nye handlingsplan for eksport, og styrker tilstedeværelsen i noen viktige eksportmarkeder. Samtidig reduseres antallet faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet og det legges til rette for mer fleksibel og målrettet eksportstøtte i tråd med rådene fra norsk næringsliv - Innovasjon Norge skal bidra til å utvikle norsk landbruk, også i vanskelige tider som nå. Tiltakene vi innfører for landbruk og landbrukstilknyttede bedrifter inngår som en del av den ekstrainnsatsen som nå iverksettes for norsk næringsliv i forbindelse med Korona-pandemien, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge Tilskudd fra Innovasjon Norge til investeringer i landbruket i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan gis med inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Med unntak av Troms og Finnmark er det en øvre grense for tilskudd på 2 millioner kroner per prosjekt Innovasjon Norge med støtte til utvikling av brannsikre tunnelhvelv Foamrox får over åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong i tunnelhvelvingen. Synnøve Haram. Publisert mandag 20. april 2020 - 11:40.

Aktuelle støtteordninger fra Innovasjon Norge og Altinn

Innovasjon Norge (IN) er et offentlig, halvstatlig særlovsselskap som gjennom rådgivning, finansiering, kompetanse og nettverk skal bidra til å utvikle lønnsom næringsutvikling i hele landet og dessuten profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Selskapet er 51 prosent statlig eid ved Nærings- og fiskeridepartementet og 49 prosent eid av fylkeskommunene, og har åtte. Innovasjon Norge presenterte nylig forslag til en ny eksportrigg. De foreslår blant annet fokusert eksportinnsats i de mest relevante markedene, spisset og dedikert støtte til bedrifter med høyt eksportpotensial, og større involvering fra næringslivet

Endringen vil påvirke muligheten for støtte fra Innovasjon Norge under tilskudds- og låneordningen for pakkereisearrangører og tilskuddsordningen for omstilling i reiselivet. For større bedrifter kan støtte ikke gis dersom de var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 og fremdeles er det ved tidspunkt for støttetildeling Her finner dere informasjon og søknadskjema vedrørende elevpermisjon. Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på Skattefunn-ordningen, innovasjonsprogrammene til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges forskningsråd er blant de viktigste virkemidlene for forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i Norge. Hvem bruker disse støtteordningene? Er det noen mobilitet blant brukere av hver ordning over tid? Hvor meningsfylt er det å sammenlikne effekter av ulike typer virkemidler Vi har fått med oss avdelingsleder for gründeravdelingen i Innovasjon Norge, Jeanett Sandmo. Sandmo skal fortelle om blant annet hvilke støtteordninger og finansieringsverktøy Innovasjon Norge tilbyr, hvilke offentlige instanser som kan hjelpe deg med å finansiere ideen eller virksomheten din og hva som skal til for å få støtte

Gründer langer ut mot Innovasjon Norge: - De har f*** ikke

Der Innovasjon Norge tidligere har forvaltet 7 milliarder, er beløpet økt til 14 milliarder i år. Resultatet er at man i Nordland har sett en økning på 83 prosent med tanke på antall saker Bagatellmesig støtte. Ordningen omfattes av EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte, og tilskuddet under ordningen gis som bagatellmessig støtte. Det kan gis tilskudd som bagatellmessig støtte inntil €200 000 (ca. 2 mill. kroner) over tre år. Les mer om bagatellmessig støtte. Ta kontakt om du har spørsmål. Endringer i prosjekte Støtte til prosjektet utgjør statsstøtte og blir tildelt som bagatellmessig støtte. Et foretak kan få tildelt maksimalt 200 000 euro for en periode på tre regnskapsår. I denne utlysningen kan støtte gis etter følgende kategorier Regelverk for bagatellmessig støtte Mulighetsmidler fra Skien næringsfond AS Mulighetsmidler fra Skien næringsfond AS er mindre tilskudd på inntil 50 000 kroner 10 mill kroner fra Innovasjon Norge. NOAH planlegger nå en testfase der det skal bygges et komplett prosessanlegg i pilotskala. Hovedprosjektet for pilotering har nå fått inntil 10 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge

Finansiering - Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som mål å bidra til vekst i bedrifter gjennom innovasjonsprogrammer, regional støtte og annen næringsutviklingspolitikk. Rapporten sammenlikner utviklingen i noen resultatindikatorer for aksjeselskaper som fikk støtte av Innovasjon Norges ulike programmer i løpet av perioden 2001-2012, med utviklingen i liknende aksjeselskaper som ikke mottok denne støtten Deler av oljebransjen har kritisert Innovasjon Norge den siste tiden for å ikke være en god støttespiller. Det stiller vi oss mer enn undrende til. Ni av 10 olje- og gassrelaterte prosjekter som søker støtte hos Innovasjon Norge, får ja på sine søknader. På ONS 2018, der innovasjon er tema, presenterer vi tolv spennende.

Kredittsjekket ti ganger av Innovasjon Norge - NR

I tillegg har Visjon 2030-mekansimen utløst tilskudd på til sammen 5,6 millioner kroner over andre ordninger hos Innovasjon Norge. Innovasjon Norge stiller krav til egenfinansiering for prosjektene. Les mer: Disse prosjektene er tildelt støtte fra Innovasjon Norge Utvidet støtte til omstilling i reiselivet. 28. september 2020. Reiselivsnæringen er en av de næringene som ble rammet først, og er hardest rammet av koronapandemien. Innovasjon Norge har fått nye muligheter til å hjelpe i denne vanskelige situasjonen

Bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av

Stiim søker Innovasjon Norge om støtte til bedriftsnettverket FLO SJØ. Nettverket FLO SJØ startet med et samhandlingsprosjekt i februar i år. Etter et halvt år med forprosjekt i koronatider, der sju medlemsbedrifter i Stiim har deltatt, søkes det nå om finansiering av bedriftsnettverket 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond. 4. Lånets løpetid settes til 3 år. Behandling: Styret i næringsfondet behandlet saka i møte 11.03.09 og fattet følgende enstemmig Vedtak: 1. Silje Svarte innvilges tilskudd stort kr 25 000 og lån kr 25 000 til etablering a Arild Haraldsen kommer med nytt tilsvar om Innovasjon Norges strategi vedrørende Drømmeløftet og behovet for en strategisk norsk innovasjonspolitikk. «Innovasjonsutfordringen for Norge er større enn «Drømmeløftet» fra Innovasjon Norge» er hans overskrift. Ja, de

Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020

Bevilgningen til Visit Norway ble redusert med 53,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020. Innovasjon Norge har samtidig fått en endring i sitt reiselivsoppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som består i at Visit Norway skal styrke innsatsen for utvikling av Norge som reisemål og redusere den generelle profileringen av Norge som reisemål Innovasjon Norge får til sammen 1,5 milliarder kroner mer å rutte med i 2009. Årsaken er finanskrisen. I tillegg til større lånerammer, har de også fått 150 millioner kroner i økte midler til landsomfattende etablererstipend. Det innbærer at gründerbedrifter i Oslo og Akershus for første gang har reelle muligheter til slik støtte. I Innovasjon Norge håper man nå den nye ordningen. Innovasjon er kjernen i vår virksomhet Våre utviklingprosjekter til fiskeindustrien har støtte fra. FHF. Innovasjon Norge. Skattefunn. Designed by BaccoLars. I vår doblet regjeringen Innovasjon Norges ramme for støtte til næringslivet i 2020, gjennom økte rammer og nye ordninger. Dette har gitt bedrifter i Trøndelag 300 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Krisepakkene fra regjeringen og utvidede rammer gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere gode prosjekter

Kreativ næring - næringsutvikling - kulturradet

ASP-Terminalserver. Vår standard ASP-leveranse inneholder alt en bedrift trenger for at de ansatte skal kunne jobbe raskt og effektivt, med full støtte for de aller fleste bransjeløsninger og forretningssystemer Fikk støtte av Innovasjon Norge. Solgte selskapet for 325 millioner året etter Silva Consult har betydelig innsikt og erfaring i utvikling av prosjekter. En viktig del av prosjektets utviklingsfase er å avklare om prosjektet kan få økonomisk støtte fra f.eks. Innovasjon Norge, Skattefunn m.fl. Søknadsskriving er derfor en viktig del av å utvikle prosjekter VIT er et samarbeid mellom tidligere Troms fylkeskommune og Forskningsrådet. VIT inngår i Forskningsrådets FORREGION-program og tilbyr en rekke virkemidler for å skape samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Målet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Troms FN har estimert at ca. 1/3 av all mat som produseres i verden ikke blir spist. Dette er et alvorlig miljøproblem da matproduksjon opptar 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og 24 % av globale klimagassutslipp. I tillegg er matsvinn et etisk problem

Forskrift om offentlig støtte - Lovdat

IntSpo har finansiell støtte fra Innovasjon Norge og SkatteFUNN. IntSpo har spisskompetanse på mobilteknologi. Tradisjonell 2G/3G er i ferd med å fases ut og derfor får våre kunder 4G og 5G. Fremoverkompabilitet med ny mobilteknologi er en del av designet i våre løsninger for å sikre at kundens investeringer har lang levetid På Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge foreslås en vekst på 18 millioner kroner. - Det er viktig at handlingsrommet i statstøtteregelverket utnyttes til fulle, slik at også de store bedriftene får nytte av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon, sier Vinnes Selv om private aktører står fritt til å gjøre slike investeringer, har de glimret med sitt fravær - selv om Innovasjon Norge og andre står klare med støtte. Med selvkost har de kommunale selskapene en garantert kontantstrøm som grunnlag for nødvendige investeringer, men dette gir ikke rom for store innovasjonsprosjekter som er nødvendige for å møte myndighetenes økende krav til.

I vår doblet regjeringen rammene til Innovasjon Norge for støtte til næringslivet i 2020. Dette har gitt bedrifter i Trøndelag 300 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. I Adresseavisen kan du lese om Trondheimsbedriften Vitalthings, en av bedriftene som har fått ekstra støtte fra oss i tillegg til ordinære tilskudd og lån. Vi er glade for å kunne bidra til at trønderske. Innovasjon Norge tilbyr totalt 11 ulike kurs du kan velge mellom. Alt fra hvordan man bygger opp en reiselivsbedrift til pakking, prising og distribusjon. Her er en oversik over alle reiselivskurs tilgjengelig via Innovasjon Norge. Husk, du kan søke støtte for gjennomføring av kurs Etter seks år i CCB blir Christian Carter landssjef for Innovasjon Norge i India 1. januar 2021. Der skal han jobbe for å gi støtte til videre vekst og forretningsutvikling for norske bedrifter - Gjennom innovasjon Norge har vi nå kommet ett steg nærmere drømmen om landbasert oppdrett på Fjord Base i Florø. Vi starter byggingen av et pilotanlegg nå i høst for å dokumentere at landbasert produksjon av laks vil tilfredsstille krav til miljø, fiskehelse, fiskevelferd og økonomi Velkommen til Innovasjon AS - din samarbeidspartner på IT. Innovasjon AS er et konsulentselskap som hjelper næringslivet med å utnytte sine IT-investeringe Deler ansvaret for Horisont Europa mellom Forsknings­rådet og Innovasjon Norge Horisont Europa. Styret i Forskningsrådet foreslo i fjor å slå seg sammen med Innovasjon Norge. Regjeringen sa nei, men har nå besluttet at Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal samarbeide mer og skal dele på ansvaret for Horisont Europa de kommende årene

 • Diffust hårtap kvinner.
 • Uni jena adresse ändern.
 • Kratzer im lederlenkrad entfernen.
 • Fetter anton på svensk.
 • Syddansk medicin.
 • Hevelse i venstre arm.
 • Helsedeterminant modell.
 • Stephen fry mythos a retelling of the myths of ancient greece.
 • Historisches museum basel stellen.
 • 4 zimmer wohnung daxlanden.
 • Linkin park meteora sanger.
 • Ikea trofast kasse.
 • Luftaufnahmen drohne rechtslage.
 • Hvordan tagge noen i en kommentar på facebook.
 • Bruremarsj fra lødingen noter.
 • Kjøp av bolig i kroatia.
 • Femoralis nerven.
 • Welch allyn norge.
 • Moodboard film.
 • Spacex falcon launch.
 • Piggsvin engelsk.
 • Frie luftveier.
 • Amfetamin hallusinasjoner.
 • Mangfold i barnehagen.
 • Lebensmotto sprüche kurz.
 • Chihuahua züchter niedersachsen.
 • Funpark hagen.
 • Damp veranstaltungen 2018.
 • Genitalherpes wiki.
 • Ballett oppegård.
 • Indian ocean territory.
 • Sebra og esel.
 • Laksefiske teknikk.
 • Lebensmotto sprüche kurz.
 • Komposisjon ordforklaring.
 • Pål moddi knutsen.
 • Benkeplate til kjøkkenøy.
 • Osttirol skigebiete karte.
 • Rallarvegen kart.
 • Cytoplasma ribosom.
 • Wetter perth 16 tage.