Home

Mikroplast i norsk drikkevann

I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet. Prosjektet er finansiert og ledet av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet I fjor høst vakte det oppsikt verden over da det kom fram at drikkevann fra stort sett hele verden inneholdt mikroplast. I Danmark hadde utdannelsesinstitusjonen CPHBusiness Laboratorie og Miljø foretatt undersøkelsen parallelt med andre land, og den danske undersøkelsen med 16 prøver, viste cirka 18 partikler mikroplast per liter drikkevann

Norsk Vann - Lite mikroplast i norsk drikkevann

 1. Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute. - Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen
 2. Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapen er mangelfull, men ingen helsemyndigheter fraråder å drikke vann. Vann er vår viktigste næringsmiddel
 3. Han skriver i en e-post til Dagbladet at vi ikke vet hvorvidt det finnes mikroplast i norsk drikkevann: OGSÅ BEKYMRET FOR NORGE: Martin Wagner ved NTNU forsker på plast i økosystemet
 4. Norsk vann har publisert en nyhetssak i forbindelse med resultatene. Der framgår det også hvilke vannverk som har deltatt i undersøkelsen: Se Norsk Vann: Lite mikroplast i norsk drikkevann. Se også Rapport om kartlegging av mikroplast ferdigstil
 5. Det er lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk. NTB. Publisert tirsdag 05. juni 2018 - 09:08. Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som har utført analysene på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk Vann
 6. - Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. NRV IKS har i prosjektperioden levert vannprøver tatt i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet
 7. Svært lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko

Mikroplast i drikkevann - Nyheter om teknologi og norske

 1. ske egne utslipp av mikroplast - Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann
 2. Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute. Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen
 3. Lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann. Høsten 2017 kom det en rekke medieoppslag om mikroplast i drikkevann. Vannbransjen tok derfor initiativ til å kartlegge forekomst av mikroplast i drikkevannet i Norge. Totalt 24 vannverk deltok i studien, og det ble tatt prøver både av råvannet.
 4. Mikroplast brytes ned til nanoplast, og vi får i oss begge deler gjennom fisk og drikkevann. De bittesmå bitene går gjennom cellemembraner, og kan dermed ha konsekvenser for dyr og planter helt ned på cellenivå. Dyr og fisk tror at plastkulene er mat, fra delfiner og sjøfugl til norsk torsk

- Disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann utgjør ingen helsemessig risiko, bekrefter sier Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet Mikroplast fremstilles direkte i form av små partikler for å lage medisinske og kosmetiske produkter. FNs miljøprogram anslo at det i 2012 ble brukt 4,3 millioner tonn direkte fremstilt mikroplast i kosmetikkprodukter bare i EU (inkludert Norge og Sveits), der mesteparten av disse var laget av polyetylen.Mikroplast fremstilles også direkte for anvendelse som pussemiddel til bearbeiding av.

- Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene og har derfor gjennomført en studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt. Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som har utført analysene på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet har gjort en helsemessig vurdering av resultatene. - Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter sier Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet i en. Dette filteret kan fjerne mikroplast fra vann. Men det skyldes ikke at porene er veldig små. Istedenfor er det måten vannet strømmer gjennom på som gjør at de mikroskopiske partiklene ikke slipper gjennom Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på. Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet. Analyser viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null

Lite mikroplast i norsk drikkevann - NIV

 1. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er faglig rådgiver i arbeidet. Vann-prosjektet skal ha som formål å «Kartlegge omfang av mikroplast i drikkevann ved prøvetaking og analyse av råvann, behandlet vann og kranvann fra et utvalg vannverk». Glitrevannverket, der Frogn kommune henter sitt drikkevann, deltar altså i dette prosjektet
 2. Norsk vann bestilte i 2018 en nasjonal undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og f olkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko
 3. Men Norsk vann advarer mot å la de gode resultatene bli en sovepute, ifølge HIAS' hjemmeside. - Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, ifølge Norsk vann
 4. NV-prosjekt: Kartlegging av MP i drikkevann Gjennomført av NIVA 24 vannverk Råvann, behandlet, nettprøve disse, anses det ikke nødvendig å foreta analyse av mikroplast i andre norske vannverk. Resultater fra tidligere undersøkelser Orb media, september 2017 4,34 partikler/
 5. I samarbeid med Norsk vann og 17 norske kommuner, deriblant Trondheim kommune, er nå NIVA i gang med å kartlegge forekomsten av mikroplast i norske drikkevann. Folkehelseinstituttet skal bidra med vurdering av helsemessig risiko, og resultater fra kartleggingen ventes allerede i løpet av våren 2018
 6. Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute. - Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lavt, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen

Mikroplast i drikkevann • Glitrevannverke

 1. Analyseresultater drikkevann. Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2019. For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift. Mikroplast i drikkevann. Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk
 2. Aller først vil jeg takke for et grundig og informativt innlegg i Fædrelandsvennen, signert Kristen Fløgstad. Umiddelbart etter at undersøkelsen om mikroplast i drikkevann ble offentliggjort i The Guardian satte jeg i gang et arbeid med å kartlegge mikroplast i norsk drikkevann
 3. Mikroplast: FN-rapport overrasker: - Mikroplast ikke farlig Norske forskere reagerer og mener det er ikke er mulig å konkludere. MIKROPLAST: I en ny rapport fra WHO heter det at man ikke kan.
 4. 13. juni 2019 kl. 08:11 Mikroplast i drikkevann. Via vanlig mat og drikke kan en person få i seg så mye som fem gram plast i uken, som tilsvarer vekten på et vanlig kredittkort, skriver SVT.
 5. Mikroplast er små plastpartikler, ofte mellom 1 mikrometer (1/1000-dels millimeter) og 5 millimeter i størrelse. Det er mange kilder til mikroplast, og den største er slitasje av bildekk på veiene. Også maling, og slitasje av tekstiler/klær er blant de andre store kildene. Les mer om mikroplast

Mikroplast er i fokus, nærmest som et dødelig, Helsemyndigheten har sjekket norsk drikkevann. Dette fant de - Det var egentlig bra med «plasthvalen» Vi spiser tusenvis av mikroplastpartikler hvert år. Nå vil forskerne finne ut hva det gjør med kroppen vår Svært lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko

Plast i drikkevann - Store funn av plast i drikkevann

 1. Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann Det er lite mikroplast i norsk drikkevann, ifølge en undersøkelse fra bransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 2. dre og
 3. Heldigvis viser FHIs undersøkelser publisert i 2018 at norsk drikkevann inneholder svært lite mikroplast. Norske vann- og avløpsrør må fornyes for 193 milliarder kroner frem mot 2040 Om det norske vann- og avløpsnettverket skal komme opp på en god nok standard, må det investeres rundt 8 milliarder kroner årlig frem mot 2040 - det vil si til sammen 193 milliarder kroner
 4. Det er også påvist mikroplast i drikkevann, men her er det snakk om små mengder. Det er fortsatt usikkert om det er mikroplast eller plastkjemikalier i grønnsaker og frukt fra planter som er gjødslet med slam fra vannrenseanlegg
 5. Lite mikroplast i drikkevann. Norsk drikkevann har svært lave nivåer av mikroplast, skriver Folkehelseinstituttet på fhi.no/nyheter. Dette kommer fram etter en kartlegging av vannet fra norske vannverk. Folkehelseinstituttet har vurdert effekten på helsa. Resultatene viser at mengden mikroplast var null eller nær null
 6. Derfor ble det gjort en grundig studie av norsk drikkevann. - Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har mest forurensede drikkevannskilder. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen
 7. dre enn fem millimeter. Rapporten viser at faren for helseskader er lav. De fleste plast-partiklene i drikkevannet går rett gjennom tarm-systemet. De blir ikke værende i kroppen. Men det er ikke gjort mange undersøkelser av mikroplast i drikkevann. Forskingen har bare foregått noen år

Landets høyeste konsentrasjoner av mikroplast i drikkevann er funnet i Trondheim. Nå skal de ferske funnene kartlegges. - Vi finner stort sett mikroplast over alt der vi leter, og slik har det trolig vært i flere tiår. Enda er det for få undersøkelser som er gjort, til å kunne si at mikroplast i drikkevann e Friskmelder norsk drikkevann. Norske drikkevann har svært lave nivåer av mikroplast, ifølge en Norsk Vann-kartlegging. Forfatter: - Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene Underlig. I alle andre sammenhenger klasses mikroplast som et alvorlig miljøproblem. Hold Norge rent nevner f. eks. ikke vindmøller som kilde til spredning av mikroplast. Dette til tross for at mikroplast fra vindmøllerotorer spres vidt og ukontrollert i naturen, og kan havne i nedslagsfeltet til folks drikkevann

Helsemyndigheten har sjekket norsk drikkevann

Norske kunstgressbaner: Slik vil de stoppe gummiutslippene; Avløpsslam forurenser. Akkurat nå vet man ikke om mikroplast er farlig for menneskekroppen. Det undersøker Echa, og byrået er også i gang med å undersøke kildene til mikroplast for å komme med et råd om hvorvidt EU bør forby produkter som bevisst er tilsatt mikroplast WHO sier at mikroplasten i drikkevann utgjør en lav helserisiko ettersom mesteparten forsvinner ut via fordøyelsessystemet. Men organisasjonen vil ha mer forskning på området. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer Rapport WHO: Mikroplast i drikkevannet har lav helserisik I norske butikker. En rekke små og Selv om vi slett ikke vet så mye er nok mikroplast i luft og mat en langt større kilde til eksponering for mikroplast enn drikkevann, har Martin Wagner,. Mikroplast er små biter av plast. Nivåene i norsk vann er så lave at det ikke er farlig for helsa. - Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. Det er organisasjonen til folk som jobber med vann. Norsk Vann bestilte testen. Den er gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mikroplast i drikkevann Drikke Matvaregrupper

Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast • Glitrevannverket

- Mikroplast i drikkevannet har lav helserisiko. Mikroplast i drikkevannet ser ikke ut til å være farlig for mennesker, ifølge ny rapport. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ha mer forskning på området Vannbransjen tar utfordringene med plastforsøpling og mulig mikroplast i drikkevannet på største alvor, og har derfor gjennomført en grundig norsk studie om forekomst av mikroplast i drikkevann. I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet

Det er lite mikroplast i norsk drikkevann - Forskning

Klesvasken din kan bidra til mer mikroplast i havet - Kampen mot plastsøpling må fortsette. Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann påpeker at det fortsatt er et stort behov for fortsatt kampen mot plastforsøpling. - Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette Dette skriver Norsk Vann på sine hjemmesider. Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene. Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet Mikroplast i drikkevann. Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk Mikroplast er biter av plast på mindre enn fem millimeter. Norsk institutt for vannforskning og Norsk vann, har i samarbeid med 17 kommuner igangsatt prosjektet Kartlegging av mikroplast i drikkevann - Kampen mot mikroplast må fortsette. Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute. - Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette

NRV NRA - Lite mikroplast i drikkevanne

Lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging NIVA har utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk Vann Mikroplast i drikkevannet ser ikke ut til å være farlig for mennesker, ifølge ny rapport. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ha mer forskning på området Det er mange kilder til mikroplast, og den største er slitasje av bildekk på veiene. Også maling, og slitasje av tekstiler/klær er blant de andre store kildene. Les mer om mikroplast. Det er bransjeorganisasjonen Norsk Vann som står bak undersøkelsen, der Vansjø Vannverk har deltatt sammen med 23 andre vannverk. Målte nivåene på tre. Analyse av mikroplast i vann Plast omgis vi alle av i hverdagen, og problemet med spredning av mikroplast i miljøet har fått mye oppmerksomhet i den siste tiden. Mikroplast defineres som små plastikk partikler (1nm-5mm), og disse dannes blant annet når plast blir brutt opp i mindre biter, eller mikroplast blir tilsatt ulike produkter

Det er Aarhus Universitet som har utviklet målemetoden og som Miljøstyrelsen betegner som «pålitelig». Nå skal det dokumenteres om dansk drikkevann inneholder mikroplast. Det var på høstparten i 2017 at det ble stor medieoppmerksomhet omkring mikroplast og drikkevann, der påstanden var at det flere steder i København var påvist mikroplast i vannet fra springen Siden november 2018 har Eurofins Environment Testing Norway i Bergen analysert for mikroplast i drikkevann og annet relativt rent vann. Laboratoriet har spesialisert seg på metode som baserer seg på Pyrolyse GC-MS (Py-GC-MS). Produktutviklingen har nå tatt neste steg ved å inkludere gummipartikler Mikroplast er ørsmå plastbiter - man regner «mikro» som opptil 5 mm - som kommer fra mange kilder. Fra kunstgressmatter på idrettsbanene til avrevne biter av bildekk. Disse nesten mikroskopiske plastbitene finner veien til sjø og vann, fjorder, elver og hav - via avløpsnettene De stoffene som vi omgir oss med må man regne med å finne spor av i avløpsvann, sier Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann, medlems- og interesseorganisasjonen for vannbransjen. - Temaet mikroplast er jo kjempestort. Vi vet at man finner mikroplast i plastflasker og drikkevann, riktignok i bittesmå mengder Se hvordan de tester vannet.24 vannverk undersøkt: Forsvinnende lite mikroplast i norsk drikkevann

Mikroplast: Plast brytes ned til små mikropartikler som en også finner i drikkevann. WHO mener helseskadene er usikre, men trolig mindre enn for andre typer vannforurensing . Trolig er plastflasker og plastembalert mat et større problem. Disse avgir både partikler og kjemikalier direkte. Mikroplast i drikkevann kan filtreres bort I starten av programmet var det om lag 1000 vassverk som ikkje oppfylte krava i den gjeldande drikkevassforskrifta (Sosial- og helsedepartementet, Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m., Nr 68 I-9/95). Desse vassverka forsynte 1,3 millionar menneske i Noreg

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann » Vestfold Vann IK

Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som har en størrelse på fra 5 millimeter ned til 1 mikrometer.Det er et økende miljøproblem at plast flyter ut i havet. Mikroplast er blitt påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden, samt i vannet og sedimentene i havet.. Det er usikkert om hvorvidt mikroplast er skadelig for levende organismer LeserbrevFlere aviser har den siste tiden vært opptatt av mikroplast i drikkevannet.I følge VG 16. november 017 var det plast i 9 av 10 vannprøver som ble tatt på forskjellige steder i landet vårt. På Svalbard, Kristiansand, Trondheim og i Drammen var det plastpartikler i vannet, da kan det også være plast i drikkevannet i Sandefjord Halden kommune har gjort målinger som konstaterer at det er mikroplast i kommunens drikkevann. Men ingen vet hvor store mengder det er snakk om Selv om mikroplast nesten er overalt, er de tross alt ikke det føderale miljøbyrået at plastpartikler i drikkevann er et problem - men dataene er så langt ekstremt tynne. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det bare noen få pålitelige studier internasjonalt som har søkt etter tappevann i mikroplasten - der forskerne ble funnet, har de vanligvis bare funnet spor

Video: Mikroplast i drikkevann? - Kartlegging: Lite mikroplast i

Mikroplast - Dinside

Lite mikroplast i norsk drikkevann - Samferdsel

Labora / Uncategorized / Mikroplast i norsk drikkevann / garbage-3552363__480. garbage-3552363__480. 5. October 2018. Du vil kanskje også like. Er du vår nye avdelingsingeniør? På grunn av stadig økende oppdragsmengde leter Labora nå etter kvalifisert og kvalitetsbevisst avdelingsingeniør ved avdeling for mikrobiologi Mikroplast blåses ut i havet: Norsk oppfinnelse kan snu dette SKAL LØSE DETTE: Norske Pinovo (innfelt) har utviklet en teknologi som samtidig sandblåser og støvsuger overflatene som behandles

Utposten : Mikroplast - farlig for mennesker

Lite mikroplast i norsk drikkevann Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko Debatt27.08.19 skrev jeg et leserinnlegg om spredning av mikroplast fra vindturbinvinger, der satte jeg opp et regnestykke over hvor mye mikroplast som potensielt kan havne i Florø sin drikkevannskilde Sagavannet.Svaret var den gang 72 tonn og er vel det samme i dag. Turbinvingene har en tupphastighet på rundt 350km/t, når disse treffer regndråper, snø og hagl blir det slått løs.

Plastpartikler på 5 mm eller mindre kalles mikroplast. Mikroplast i havet har mange kilder - noe kommer fra større plastgjenstander og plastavfall som har blitt brutt ned av sol, sjø og mekaniske prosesser, noe kommer fra gummigranulat fra kunstgressbaner, og noe kommer fra klær laget av kunstfibre - så som fleecegensere Mikroplast er et svært aktuelt tema. Norsk Vann arbeider med problemstillingen både innenfor vannforsyning og avløp. NIVA er nå engasjert av Norsk Vann.. Mediemix samler nyheter fra mer enn 200 norske kilder. Stem nyhetssaker frem til forsiden, opprett ditt eget nyhetsfilter og filtrér ut nyhetskategoriene du ikke liker - som f. eks. sport eller kjendis. Registrer deg i dag for å oppleve fremtiden for nyheter Store funn av mikroplast i drikkevann. 72 prosent av drikkevannprøver tatt i Europa viser funn av plastpartikler. Meninger; Thomas Eriksen. Publisert: Hvor mange år skal vi gå inn i en av verdenssamfunnets blindgate, før vi forstår at store mengder mikroplast i kroppen vår ikke er bra

Mikroplast funnet i norsk springvann · Waterlogi

Tungmetaller i drikkevann: Dette sier lovverket Drikkevann skal transporteres til forbrukeren uten at det oppstår lekkasjer og uten at produktene som er i kontakt med vannet bidrar til lukt, smak og økte konsentrasjoner av for eksempel tungmetaller i drikkevannet Miljøenheten i kommunen forklarer at mikroplast er et forholdsvis nytt tema i forbindelse med miljø og helse, så fokuset har bidratt til at det utføres kartlegginger. Når andre land melder at de finner mikroplast i drikkevann må vi også undersøke her i Norge MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.72 prosent av drikkevann prøver tatt i Europa viser funn av plastpartikler, dette er ikke noe stor overraskelse.I nasjonale aviser kan man lese at i 9 av 11 prøver fra hele Norge finner man plast i drikkevannet

Lite mikroplast i norsk drikkevann - V

for mikroplast. Prøve nr. Prøvemateriale 1 Råvann 2 Renset drikkevann 3 Rå avløpsvann 4 Renset avløpsvann 5 Sjøvann fra Mausund 6 Smeltet snø fra Grytdalskaret fagerhaug 7 Pasteurisert, stabilisert sla Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann. Kommunal Rapport. 05.06.2018. NTB. Energi og miljø. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk. Les mer. Kommunal Rapport. Boks 1940 Vika. 0125 OSLO. Tlf 24 13 64 50. Faks

VANytt

mikroplast - Store norske leksiko

leserinnlegg . 72 prosent av drikkevann prøver tatt i Europa viser funn av plastpartikler, dette er ikke noe stor overraskelse. I nasjonale aviser kan man lese at i 9 av 11 prøver fra hele Norge finner man plast i drikkevannet På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) testet målemetoder for påvisning av mikroplast i blåskjell og på havbunnen. Funnene beskrevet i undersøkelsen er alarmerende, men også interessant lesing knyttet til typene av partikler som ble funnet

Lite mikroplast i drikkevannet - smp

Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Blant våre kunder er vannverk, industri, hytte og bolig Forskere har også funnet mikroplast i drikkevann, i Mjøsa og jeg finner altså plast i marken jeg undersøker fra havbunnen i Nordsjøen - dette som eksempler på et globalt problem der [1] antropocen gir seg til kjenne over alt. Makeoplast altså plast over 5mm vet vi dreper dyr i stor skala. Foto: Jakob Cyvin, MICRO2018, Lanzarote, 201 Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk. Publisert: 06:25 05-06-2018 Kilde: Aftenposten Les hele saken ho Det er det amerikanske journalistnettverket Orb som står bak rapporten om hvor mye mikroplast som ender opp i drikkevannet. Orb har samlet vannprøver fra 13 forskjellige land, og resultatet var nedslående.. I 87 prosent av prøvene av vann fra springen ble det funnet mikroplast, heter det i rapporten.. Den høyeste forekomsten av mikroplast kom fra USA

Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann

Han bekreftert at han vil sette i gang undersøkelser av norsk drikkevann. I følge oppslag i VG 16. november er det funnet plast i norsk drikkevann. I en stikkprøve som Norsk institutt for vannforskning har gjort for VG, ble det funnet bittesmå plastbiter i 9 av 11 vannprøver fra hele landet Spredning av mikroplast i naturen fra slitasje av rotorene er ett av dem. Problemet er velkjent, allerede stort, og voksende med antall vindturbiner. Men av en eller annen grunn har det ikke fått gjennomslag hos politikerne og deres kjøpte og betalte medier. Underlig. I alle andre sammenhenger klasses mikroplast som et alvorlig miljøproblem Vestfold Vann IKS RENT VANN VÅR FREMTID. © Vestfold Vann 2020 | made by 4farger4farge

- Vi har kanskje verdens beste drikkevann, men det er ingen selvfølge og noe vi må jobbe hardt for å bevare for fremtiden, sier Sigrun Marie Dahl, vannekspert i Rambøll. 126 vannkilder fra hele landet har blitt testet, og 5. mars skal to vinnere kåres; Norges beste drikkevann for grunnvann og for overflatevann. 18 kandidater [ Det var også mikroplast, der er meget små partikler af plastic. Overraskende resultat af prøver Søren T. Christensen har i den seneste uge stået i spidsen for et hold af miljøteknologer, der har taget prøver af drikkevandet i 16 husstande i Københavnsområdet Norsk Fotballforbund skriver i et brev at dette granulatet ikke utgjør noen miljørisiko. Men nettopp mikroplast fra bildekk er en av de store forurensingskildene i byene i dag. Hvordan kan da dette granulatet være bedre enn de bildekkene det blir laget av? Jeg tror idrettslaget og kommunen har en jobb å gjøre her før det forsvinner ut i. 27.08.19 skrev jeg et leserinnlegg om spredning av mikroplast fra vindturbinvinger, der satte jeg opp et regnestykke over hvor mye mikroplast som potensielt kan havn Hvor mye mikroplast har vi i norsk natur? 30.01.2018 · 14 min. I Norge møttes nylig forskningsmiljøer for å kartlegge hvor store utfordringene av plast og mikroplast er her i landet, og hvilke tiltak som kan settes i gang for å møte problemet. Reporter: Brita Garden Mer informasjo

 • Mountainbike em.
 • Selmas sang tekst bokmål.
 • James bowen wikipedia norsk.
 • Komparativ statisk analyse.
 • Herbalife kunde.
 • Hva er reptiler.
 • Haustier papagei arten.
 • Aushilfe vechta.
 • Boa constrictor longicauda.
 • Schuhbeck roastbeef remoulade.
 • Uranienborg menighetshus.
 • Diablo 3 monk support season 11.
 • Happy birthday to my son.
 • Gavekort kulturfabrikken.
 • Bildeskanner test.
 • Futur grillz.
 • Noho kødbyen.
 • Welch allyn norge.
 • Ghost sofa.
 • Britannic wrack tauchen.
 • Tinder erfahrungen forum.
 • Prokuraloven.
 • Bagatellmessig støtte innovasjon norge.
 • Intramuskulær kanyle farge.
 • Skilter.
 • Narvik og omegn turlag.
 • Ask tre wikipedia.
 • Old shatterhand schauspieler neu.
 • Zigarren kaufen.
 • Julegavetips barn 13 år.
 • Bmw motorrad bekleidung sale.
 • Diaprojektor blocket.
 • Tempo motorsykkel.
 • بازیهای امشب لیگ قهرمانان اروپا.
 • Billig snus i sverige.
 • Kevin sorbo krank.
 • Heavy lifting vessels.
 • Larkollen camping på tv.
 • Freiburger münster sandstein.
 • Hevelse i venstre arm.
 • Monopoly plus.