Home

Nav nye regler 2022

Utdypende om AAP-endringene fra 1

 1. Hvis du mottar sykepenger og har maksdato i 2018. Vedtak om AAP som skal innvilges fra og med 1. januar 2018 eller senere må behandles av NAV i 2018. Årsaken er at nye regler først gjelder fra 1. januar 2018. Dette kan medføre noe lengre ventetid. Nye regler for hvor lenge man kan motta AA
 2. Spørsmål og svar om nye regler for AAP Skriv ut side På denne siden vil du finne svar på vanlige spørsmål om regelendringene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018
 3. TOPICS: Arbeidsavklaringspenger Begravelse Dagpenger Etableringsstøtte Hjelpemidler NAV Nye Regler Rettsgebyr Satser Støtte Nav innfører flere endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2018. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim
 4. Ungdomsinnsatsen i NAV blir landsdekkende. Unge under 30 år som har behov for det, skal nå få et tilbud fra NAV om arbeid, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. (Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett). Pressemelding ; Lov om endringer i straffeprosessloven mv
 5. Nav-regler for 2020 Nav-endringene du bør få med deg Her er endringene som skjer i 2020. Én gruppe vil oppleve et stønadskutt på over 60.000 kroner. NYE SATSER: Et nytt år innebærer blant annet endringer av en del av Navs stønadssatser
 6. Nytt år, nye muligheter, og nye regler. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i NAV reglene som trer i kraft i 2019. Senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 anbefaler at man setter seg inn i de nye NAV-reglene. Flere a

NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon Nav-regler 2019 Fem Nav-regler det lønner seg å vite om Barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger eller pensjon: De fleste av oss er innom Nav en eller flere ganger i livet. Da er det greit å være klar over disse reglene. PASS PÅ DISSE REGLENE: Vil du unng Det er spesielle regler også hvis du flytter utenfor EØS. Du kan lese mer om utenlandsopphold under Internasjonalt. Meld fra om endringer. Hvis du har inntekt i tillegg til uføretrygd må inntekten meldes inn til NAV. Du kan melde fra om hvor mye du forventer å tjene ved å logge inn på Ditt NAV

Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine

Viktig informasjon til deg som har søkt eller skal - NAV

Spørsmål og svar om nye regler for AAP - nav

Nav endrer flere regler og satser fra nyttå

Her finner du en oversikt over endringer som gjelder fra 1. januar 2019. Enkelte av endringene er ikke endelig vedtatt. NAV tar derfor forbehold om myndighetenes godkjenning. Alderspensjon Fra 1. januar 2019 endres reglene om skjermtillegg til å også gjelde for alderspensjon for tidligere uføretrygdede født i 1952 og 1953. Tidligere har tillegget kun gjeldt for tidligere uføretrygdede. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene: 1. Frist for å søke om foreldrepenger. Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler Nye beregningsregler for ytelser fra NAV . I 2019 endres beregningsreglene for sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Inntektsopplysningene i forbindelse med disse ytelsene skal rapporteres digitalt til NAV. Nye regler for foreldrepenger. Fra 2019 endres reglene for foreldrepenger. Les mer hos NAV om reglene om permittering, lønnsplikt og dagpenger. Merk at arbeidstakere som deltar i streik eller er omfatta av lockout eller en annen arbeidstvist, ikke har rett til dagpenger. Blir du permittert på grunn av en arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene dine ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten

Endringer i regelverk fra 1

 1. Regjeringen vil rette opp i en utilsiktet konsekvens av dagpengeregelverket, og innfører derfor nye regler fra 1. juli. Arbeidstiden før du blir arbeidsledig har betydning for om du har rett til dagpenger eller ikke, og for hvor mye du får utbetalt dersom du arbeider når du mottar dagpenger
 2. 2017 er tilbakelagt. Med et nytt år kommer også nye lover og regler å forholde seg til. Her er noen viktige endringer som angår folk flest. Og noen som kanskje ikke er fullt så viktige, skriver Aftenposten. Årsavgiften i bilforsikringen. Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften er akkurat den samme
 3. isteren vil også rydde opp i utdaterte regler, forenkle regelverket og gjøre Nav-hverdagen enklere både for brukere og ansatte

Advokater om nye Nav-regler: - Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt Advokater får et hav av henvendelser fra fortvilte og syke mennesker som har mistet inntekten sin etter at. Nye regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid. er omfattet av en overgangsordning som varer ut 2018, hvor inntektsgrensen er 60 000. Tjener man over inntektsgrensen, vil man beholde inntekten, lanserte NAV høsten 2014 en selvbetjeningsløsning på hjemmesiden,. Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler. 2 Nye Nav-regler fra 1. januar: Stiller krav til unge sosialhjelpsmottakere Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Jan Richard Kjelstrup (Arbeids- og sosialdepartementet

Advokat om strengere Nav-regler: - Det regjeringen har gjort er helt hårreisende Advokat Anders H. Rosenberg mener Anniken Hauglie (H) viser en total mangel på handlekraft når hun ikke vil. Påtroppende Nav-sjef: - Er opptatt av å styrke tilliten. Skattedirektør Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef, og sier til E24 at både opprettingen av EØS-sakene og coronasituasjonen med det rekordhøye antallet arbeidsledige vil være oppgaver han tror vil være der også når han tiltrer stillingen i august Uførereformen i 2015 førte til at uførepensjon fra folketrygden ble erstattet av ny uføretrygd. Hensikten med å fjerne terskelen var at reglene ikke skulle være til hinder for at så mange uføre som mulig skulle prøve seg i Departementet ikke tilfreds med behandlingstida i Nav-klagesaker. Presisering i reglene for unge uføre Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din.. Hva er det nye kravet? Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig. Planen skal tas opp til ny vurdering jevnlig, Departementet fastsetter ved forskrift nærmere regler om fravær og permisjon. 15 juni 2018 nr. 41 (ikr. 1 sep 2018 iflg. res. 15 juni 2018 nr. 881), 24 april 2020 nr. 35.

Nav-regler for 2020 - Nav-endringene du bør få med de

 1. Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene
 2. NAV-reglene som endres i 2019 Samme øyeblikk som fargerikt fyrverkeri markerer overgangen mellom det gamle og det nye året, trer en rekke regelendringer i kraft. VG gir deg her oversikt over.
 3. De nye reglene vil med andre ord berøre alle som jobber med sykepenger. Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke. For arbeidsgivere som forskutterer er det viktig å kunne reglene for å sikre at sykepengene som utbetales samsvarer med faktisk refusjon fra NAV

Nye NAV regler for 2019

 1. Kraftig forsinket med nye regler mot gummigranulat: - Frykter en tragedie selv om løftet om å få nye regler på plass innen utgangen av 2018 ble brutt
 2. Da nyttårsrakettene ble sendt opp mot himmelen på nyttårsaften, trådte samtidig mange nye lover og regler i kraft. 1. januar 2020 kom det - blant annet - nye regler for foreldreansvar.
 3. De nye reglene er publisert under hovednummer 45. Ved lov av 16. juni 2017 nr. 43 ble folketrygdloven § 11-3 endret fra 1. januar 2018. Når NAV etter en ny vurdering av medlemmets arbeidsevne kommer til at det ikke lenger er nødvendig og hensiktsmessig med aktiv behandling,.
 4. Nye regler har ført til flere «navere» enn før: - Skandale, mener Lysbakken Nav har avdekket at flere nå er på sosialhjelp og uføretrygd, etter at nye regler ble innført i 2018. Audun Lysbakken kaller endringene en skandale

NAV fastsetter sykepengegrunnlaget ved skjønn hvis årsinntekten avviker mer enn 25 % fra et sammenligningsgrunnlag. Etter de nye reglene skal NAV sammenligne beregnet årsinntekt med den inntekten som er rapportert inn til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig for KLP å beregne alderspensjonen for de som er født mellom 1954 og 1962 Den nye IA-avtalen ble signert av partene 18. desember 2018. Den gjelder fra 01.01.2019 til 31.12 2022. Last ned IA-avtalen (2019-2022) - pd

NAV rettskilder - Lovdat

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019 Det nye regelverket vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver eller den ansatte kjøper måltidet. Dersom slikt måltid dekkes som refusjon av den ansattes utlegg, er dette i 2018 skattefritt inntil en sats på 90 kroner Ny personvernforordning. 20. juli 2018 innføres nye regler for personvern i Norge. Da trer EUs personvernforordning (også kalt GDPR - The General Data Protection Regulation) i kraft. Målet med loven er å styrke enkeltindividers rettigheter og harmonisere regelverket i Europa

I planleggeren får du oversikt over hvor lenge du kan være hjemme med barnet. Du kan også legge til ferie og arbeid Selv om vi får en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, kommer dagens regler og overgangsregler til å gjelde for svært mange i mange tiår framover. Mange kommer til å stå med et ben i dagens ordning og et ben i ny ordning. - En reform av denne typen kan ikke skje over natten Nye diettregler fra 2018 ‎28-12-2017 13:16 (updated by Sandra Iselin Olsen ‎28-12-2017 13:27) Sandra Iselin Olsen . 0 Svar; 0 Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende NAV - oversikt over NAVs Liechtenstein og Norge i bruk de nye reglene først fra og med 1. juni 2012. Forordning (EF) nr. 465/2012 trådte i kraft for disse tre landene 2. februar 2013. Ettersom man i EU ikke skriver endringene direkte Kapittel 4 med siste endring fra 1. mars 2018. Kapittel 5 opprinnelig versjon fra 19. oktober. I NAV rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Lovdata. Sosialtjenesteloven - hovedrundskriv R35 Ny utgave 2018 PDF G-8/2006. Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten,.

Nav-regler 2019 - Fem Nav-regler det lønner seg å vite o

 1. gen har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018. Av de fire.
 2. Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født i 1963 eller senere. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene, kalt påslagspensjon, skal skje fra 1. januar 2020. Påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år
 3. stesatsen i AAP-ordningen til 130.000 kroner for unge under 25 år: - Herregud, det var lite, sier Ingrid Rundberget (23)
 4. Den nye IA-avtalen, for perioden 2018-2022: Før julen 2018 ble IA-avtalen revidert. I den nye IA-avtalen blir virksomhetene oppfordret til å videreføre den utvidede egenmeldingsordningen som er beskrevet i forrige avsnitt. Virksomheter som ikke har hatt utvidet egenmelding tidligere, oppfordres også til å vurdere denne ordningen
 5. De nye reglene innebærer at den øvre grensen er satt til 1.200 kroner per brillepar opp til styrke +4 og 2400 kroner per brillepar til og med styrke +6. For briller med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer inn under ordningen
 6. Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Ny som næringsdrivende Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs
Prosjektleder/NAV-leder ansatt i nye Kristiansand

Vi har derfor sendt brev til alle rådmenn, fylkesrådmenn og bydelsdirektørene i Oslo for å fortelle at det kommer nye regler, kort om hva det betyr for dere og hvor dere finner mer informasjon om reglene. - Skal dere være sikre på at dere har alt i orden innen mai 2018, må dere sette personvern øverst på agendaen nå! avslutter han Som nyansatt har du ikke rett til å bruke egenmelding før etter flere uker i arbeid. Blir du syk, kan sykemelding redde deg. Her er reglene som gjelder

EØS-forhandler: Mener NAV-skandalen ikke kan skyldes nye regler i 2012. Professor Rob Cornelissen deltok i EØS-forhandlingene med Norge i 1994, og kjenner EU-reglene som NAV mener førte til. Et helt nytt pensjonsregelverk nå vedtatt i Stortinget. Reglene gjelder for deg som er født i 1963 eller senere, og de trer i kraft fra 1.1.2020. Vår nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon 1.juli 2014 får vi nye og enklere regler for oppfølging av sykmeldte. Med den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv blir det også enklere å være og å bli IA-virksomhet. Her er 6 ting du bør vite Nye regler for beregning av sykepenger fra nyttår Publisert: 30. november 2018. Dersom en ansatt har vært sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden på 16 dager, vil Nav beregne sykepenger ut fra den aktuelle månedsinntekten som arbeidsgiver har beregnet Dette er NAV-reglene du bør kjenne til De aller fleste av oss er innom NAV en eller annen gang i løpet av livet. Ofte kan det virke vanskelig, og NAV er blitt strengere, mener ekspert

NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad. Antallet personer som går fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp har økt kraftig etter at regjeringen strammet inn reglene for hvor lenge man kan få AAP 1. juli 2018 trer ny adopsjonslov, ny fagskolelov, ny pakkereiselov og ny åndsverklov og i tillegg 13 lover som endrer mange lover i kraft. De ajourførte lovene vil være tilgjengelig fra 1. juli 2018 INFORMASJON OM NY STØNADSORDNING FOR BRILLER TIL BARN Gjeldende stønadsordning «Briller til barn/ungdom under 18 år» erstattes med en ny stønadsordning «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi» fra og med 01.03.20. For at NAV som forvaltere av stønadsordningen og dere som faglige begrunnere skal bli oppfatte Før hadde Nav etterbetalt i inntil tre år ved feilberegninger, men nye regler tilsier at etterbetaling bare kan skje tilbake til måneden FØR søknad ble sendt 9. april 2018 Særaldersgrenser og offentlig tjenestepensjon. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars enige om ny offentlig tjenestepensjon og ny AFP-ordning for offentlig ansatte. Blant de spørsmål som ikke ble endelig avklart gjennom denne avtalen, var alderspensjon til personer med særaldersgrenser

Uføretrygd - NAV

du er her: / start / artikler / de nye reglene for overforing av ferie Infotjenester har byttet navn til Simployer . Denne artikkelen er skrevet før navneendringen, og du kan derfor finne henvisninger til Infotjenester i artikkelen Nye corona-regler vedtatt i statsråd: Dette har du krav på Nå dobles antallet dager du kan være hjemme med sykt barn ut 2020. Kvoten kan også overføres til partneren din

Lege om nye Nav-regler: - Det er helt krise for mine

Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [ Med nye regler skal barna ha pliktdelsarv på nærmere 1,5 millioner kroner hver. Da kan du bare testamentere bort 5 millioner kroner. Men NB: Der hvor det er satt opp testamente, og den som har satt opp testamentet dør innen ett år etter at ny arvelov har tredd i kraft, skal de gamle reglene gjelde! Det betyr at arvingen da får 1 million. Her er den nye Nav-direktøren Sigrun Vågeng (64) får en årslønn på 1,85 millioner kroner. TOPPSJEFEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presenterte i formiddag Sigrun Vågeng som.

Nye regler for samordning mellom tjeneste­pensjon og

Endringer i ny arvelov. Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av stortinget og sanksjonert i statsråd, men det er ikke bestemt når den skal tre i kraft enda. I den nye loven videreføres i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett Corona: Nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger, i forbindelse med coronavirus-situasjonen årsgrensen 1. januar 2018. Du kan derfor maksimalt få AAP til 31. desember 2019. NAV vil sammen med deg jobbe for å få til andre løsninger enn AAP før du når maksimal periode. Nye regler for AAP utover maksimal period

Mange NAV-ansatte blir truet med vold på jobb. Nå er en 64-åring dømt for å ha truet en NAV-ansatt med at han ville gå til søksmål på grunn av brudd på Forvaltningsloven Nye regler for hummerteiner i 2018. Av Daniel 11. desember 2017. Skrevet av Daniel 11. desember 2017. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i høst et påbud om bruk av nedbrytbar bomullstråd i hummerteine. Påbudet trer i kraft til sesongen 2018. Saken er hentet fra: Fiskeridirektoratet - Fiskeridir.no Uheldig med regler som ikke følges. Berit Stokstad og hennes kolleger mener det er uheldig med et regelverk som i praksis ikke følges av store deler av arbeidslivet. Da det nye regelverket var på høring i 2016, tok Infotjenester i sitt høringssvar til orde for at regelverket burde forenkles i tråd med slik det praktiseres

Nye permitteringsregler etter koronasituasjonen NAV gir lønn i 18 kalenderdager (mandag til fredag), Regelen som hindret dagpenger i påsken er fjernet. Stortinget har vedtatt at lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert skal gis inntektssikring NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad Fra 1. januar 2018 kuttet regjeringen makstiden for å motta AAP fra fire til tre år, for å få en raskere avklaring av AAP-mottakere mot jobb eller uføretrygd, ifølge Dagsavisen Denne regelen gjelder både felles barn og særkullsbarn. Nå vil imidlertid regjeringen fjerne den særlige beløpsbegrensningen på 200.000 kroner i ny lov. Les også: Bilekspert: - Selg dieselbilen så raskt som mulig, eller kjør den helt ut. Får lov å arve dyre eiendeler, selv om det overstiger rettmessig ande NAV må se på om dine ønsker for å ta utdanning i voksen alder gjør deg bedre kvalifisert for jobber du kan utføre. Det vil si at NAV må vurdere dine ønsker for en utdanning opp mot din helse. NAV må også ta hensyn til arbeidsmarkedet. Det vil si at de sjeldent innvilger en utdanning til et yrke som det er få utlyste jobber i I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån, sier Konserndirektør for Personmarked i DNB , Ingjerd Blekeli Spiten. - Reglene står nedfelt i Boliglånsforskriften, som alle norske banker må følge.. Når du søker lån hos oss i DNB er det reglene i forskriften som i stor grad bestemmer om du får lån, eller hvor mye du får i lån.

Nye Nav-regler i 2019 - Nav: Enkelte får 20

Ny regel: Mulig begrensning for IA-bedrifter. På Helsedirektoratet sine sider står det imidlertid påpekt at det også er begrensning på hvor mange dager du kan ta fri sammenhengende: «Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.» Like før jul 2018 ble imidlertid IA-avtalen revidert Nye regler for praktikanter fra 1. september 1. september 2018 blir reglene for å få oppholdstillatelse for å være praktikant i Norge endret. Publisert: 28.08.2018 - Sist endret: 27.03.201 Hvis NAV vedtar endring i utvidet barnetrygd for 2019, innrapporterer NAV de nye opplysningene til Skatteetaten og vi fastsetter særfradraget på nytt. Du kan også dokumentere kravet om høyere særfradrag ved å legge frem barnetrygdvedtaket fra NAV for Skatteetaten

Grunnen er at NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år. Fredag forrige uke ble 31 nye dommer sendt til Riksadvokaten. Også disse kan være rammet av feilen Denne utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019. Det er også enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene Fra 1. januar 2015, ble både uføretrygd og lønnsinntekt skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjonsinntekt og lønnsinntekt. Stortingets vedtak om at bruttoytelsen for nye uføre skal økes til 66 prosent av tidligere inntekt opp til 6 G, forutsetter at ny uføretrygd skattlegges som lønn En ny rapport fra Nav onsdag viser imidlertid at det har vært en kraftig økning i antallet personer som verken kommer ut i jobb eller får uføretrygde, de havner på sosialhjelp etter at regjeringen strammet inn regelverket. Foto: NTB scanpix, Illustrasjonsfoto NAV-rapport: Nye regler har ført til at flere går på sosialstøna Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 Arbeidstakere må normalt vente i tre dager før man har rett til dagpenger fra Nav. Dette er en egenandel for arbeidstaker. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag 4 etter de samme reglene

Nye regler for EU-kontroll fra 2019. Av Redaksjonen. 29/05/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Fra neste år vil siste sifferet i registreringsnummeret ikke lenger bestemme når du skal inn til EU-kontroll med bilen din. Det vil også bli nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktorer Med den nye loven kan arvelater testamentere bort hytta til den livsarvingen arvelater ønsker (under forutsetning av at livsarvingen kan betale ut de andre). Overgangsregler testament. Mange testamenter tar direkte hensyn til pliktdelsarven. Når loven nå er vedtatt, bør en se om egne testamenter må revideres som følge av de nye reglene Nye regler for naturalytelser fra 2019 Det er vedtatt nye regler for flere naturalytelser som gjelder fra og med overgangen til 2019. Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger fra 2019 Dette påvirker både beregningen som gjøres av arbeidsgiver på 16 dager og beregningen NAV gjør fra dag 17. Q&A og avslutning Praktisk informasjo 29/11/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Til neste år innføres det nye regler for EU-kontroll, og det er et par viktige endringer som vil forenkle periodekontrollen for bileiere. Det er en ting å huske på før nye regler og rutiner innføres for EU-kontrollen 8. februar 2019 Permisjon - nye regler for innrapportering f.o.m. 2018 ‎18-12-2017 15:26 (updated by Isabell Hernández ‎25-02-2019 14:57) Turi M Sorensen. 0 Svar; Og så må det opprettes ny permisjon med startdato 01.01.2018. Når permisjonen opprettes på nytt må en av de fire alternativene over velges

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere - regjeringen

Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at de nye reglene blant annet innebærer at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet. - Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred. februar kommer nye regler som gir bedre, likere og mer trafikksikre EU-kontroller. 6. desember 2018 Den største nyheten er at det stilles høyere krav til personellet som skal gjennomføre kontrollene

Video: Foreldrepenger - www

Persondataforordning - er I compliant i forhold til EUsOver 11

NAV, Privatøkonomi Her er NAV-reglene som er blitt

Nye regler Slik blir det nye passet ditt i 2018 Dette må du vite. Noen får nytt pass helt gratis. Passreglene endres: Kjenner du til de nye passreglene som trer i kraft fra nyttår Med nye regler vil ordningene bli noe mer like. (Les Videre) 28. september 2020 Må jeg søke om alderspensjon? NAV Kontaktsenter Pensjon får ofte spørsmål om man må søke alderspensjon, og hvorfor man må søke selv. «NAV vet vel at jeg blir 67 år, og da er det vel naturlig at jeg skal ha pensjon?»,. Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018 Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet Like før jul 2018 ble imidlertid IA-avtalen revidert. I den nye avtalen oppfordres IA-bedriftene til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding, men arbeidsgivere kan velge å gå bort fra dette. - Det må drøftes med de tillitsvalgte i bedriften dersom arbeidsgiver ikke ønsker å videreføre ordningen, sier Spjelkavik Råd og regler for sammenkomster Gjør deg kjent med råd og regler for besøk og sammenkomster. Selv om smittesituasjonen er rolig i Meløy akkurat nå, melder fylkesmannen i Nordland om økende smitte i Nordland med 89 nye smittetilfeller totalt sist uke

- De nye fjellvettreglene er like relevante uavhengig av aktivitet og sesong, om du ferdes i skiløypene, på topptur eller på kitebrett, eller om du plukker sopp og går turer i høstfjellet. Vi har sett behov for en revidering av fjellvettreglene for å sikre at de i innhold og språk er relevante også i 2016 og for dagens generasjon turfolk Men økonomene mener at kombinasjonen av lav tilflytting, mange nye boliger som kommer på markedet og trolig heving av styringsrenten, vil kjøle ned markedet fremover. Gjeldende boliglånsforskrift skulle i utgangspunktet gjelde frem til 30. juni 2018, men nå er altså arvtageren her De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager De nye lovbestemmelsene er godt nytt for den registrerte, og krever at virksomheter må ta innsamling og behandling av persondata på alvor i enda større grad enn i dag. Konsekvensen av å ikke overholde de nye reglene innebærer bøter opp til 20 millioner Euro eller 4 % av virksomhetens globale omsetning

Personskadeerstatning - Aktuelt side 1 | Indem Personskade

Dagpenger fra Nav: - Nye regler for dagpenge

Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer. Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler - SS

Hund uten bånd drepte seks lam og en søye | ABC NyheterVerdens største øy i en sjø på en øy i en sjø på en øyHjem - KVÆFJORD KOMMUNENekrolog: Richard Wicklund-Hansen«Norsk statsborger» må leses som «statsborger av et EØS
 • Garderoben set mit bank.
 • Hva mener vi med begrepet ergonomi.
 • Dykkpumpe.
 • Gemälde ballerina.
 • Pattie boyd uppsala.
 • Hva fører overgangsalderen til.
 • Rory mccann filme & fernsehsendungen.
 • Reparere sprukket lær.
 • Grete roede erfaringer.
 • American pie die nächste generation stream.
 • Huntyard berras vårby.
 • Tårnugle.
 • Mfg abkürzungen fanta 4.
 • Kronisk lumbago.
 • Radiumhospitalet sykehotell.
 • Samsung qi lader.
 • Motiverende intervju røykeslutt.
 • Kratzer im lederlenkrad entfernen.
 • Varme småretter.
 • Suzanne collins.
 • Tesla 75d rekkevidde.
 • Firdaposten dødsannonser.
 • Ba paris.
 • Hotell mandal sentrum.
 • Ottoman succession.
 • Vippeserum komorebi.
 • Ziggy party darmstadt.
 • Helse bergen hybel.
 • Bergen høyeste fjell.
 • Psoriasis capitis huidziekten.
 • Attention deficit disorder.
 • Gode råd til at falde i søvn.
 • Hvem er jeg.
 • Hide the pain harold real name.
 • Nrk nobels fredspris 2017.
 • Brotkasten holz keramik.
 • Martin bjercke plateselskaper.
 • Beste butikker i barcelona.
 • Famous vegans.
 • Reptiler på fly.
 • Klar epoxy pris.