Home

Enhetsstatlig republikk

Enhetsstat er en stat hvor den politiske myndighet er samlet i nasjonale organer og institusjoner. I en slik stat har eventuelle lokale enheter bare delegert myndighet. Norge er en enhetsstat. Fylkene og kommunenes delegerte myndighet er fastlagt av Stortinget i vanlige lover. De øvrige skandinaviske land, og blant annet Frankrike og Storbritannia er også enhetsstater Bolivia er en presidentstyrt, enhetsstatlig republikk. Den nåværende grunnloven ble vedtatt i 2009, etter lange kamper i en folkevalgt, grunnlovsgivende forsamling. Ifølge denne grunnloven er presidenten både statsoverhode og regjeringsleder, og velges i allmenne, direkte valg for fem år. Presidenten utnevner regjeringen, er ansvarlig for utenrikspolitikken, kan utstede dekreter og har. Det politiske systemet i Hellas handler om hvordan den greske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet. Hellas er en parlamentarisk-demokratisk og enhetsstatlig republikk. Regjeringen ledes av en statsminister, som utgår fra og er ansvarlig overfor parlamentet, Vouli. Statsoverhodet er en president som er valgt av parlamentet for fem år Mosambik er en enhetsstatlig republikk etter grunnloven av 1990. Presidenten er statssjef, valgt for fem år og med mulighet for gjenvalg én gang. Presidenten er også militærets øverstkommanderende og utnevner statsministeren. Lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, som har 250 medlemmer Angola er en presidentstyrt og enhetsstatlig republikk, med et formelt demokratisk oppbygd system. Etter frigjøringen fra Portugal i 1975 ble Angola en ettpartistyrt folkerepublikk etter sovjetisk og cubansk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1990-1991, men det statsbærende partiet MPLA har fortsatt å prege stat og samfunn. Det viktigste opposisjonspartiet, UNITA, førte krig mot.

enhetsstat - Store norske leksiko

En parlamentarisk republikk er en republikk, som er bygget opp rundt parlamentarisme.Dette betyr som regel at statsoverhodet, ofte titulert som «president», ikke er det funksjonelle statsoverhodet, men kun har en seremoniell rolle Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. Det er et industriland med den sjette største økonomien i verden . Landets hovedidealer framlegges i Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter Styresett: Tidligere var Irak en enhetsstatlig, presidentstyrt republikk med Saddam Hussein som leder. Han ble president i 1979. Før det hadde han vært viseformann i kommandorådet. Han dominerte fullstendig landets styre Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. Det er et industriland med den sjette største økonomien i verden (2005). Landets hovedidealer framlegges i Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter. Frankrike var en av grunnleggerne av Den europeiske union og De forente nasjoner Den romerske republikken (latin Res Publica Romanorum) er ei nemning på styresettet i det området byen Roma herska over frå 510 fvt. til omdanninga til det romerske keisarriket.Sjølve omgjeringa frå republikk til keisarrike var ein lang prosess, men det er ofte sett i samanheng med Julius Cæsar si utnemning av seg sjølv som diktator på livstid i 44 fvt., og 2. september 31 fvt., slaget

Bolivias politiske system - Store norske leksiko

Frankrike er en enhetsstatlig republikk , kombinert presidentstyrt og parlamentarisk. Den gjeldende forfatningen (femte republikk) trådte i kraft 4. oktober 1958 og ble senest endret i 2005. Den avløste den fjerde republikks forfatning av 1946 Sri Lankas nåværende forfatning ble innført i 1978. Den fastslår at landet er en presidentstyrt, demokratisk og enhetsstatlig republikk. Presidenten velges for seks år av gangen, og kan gjenvelges. Parlamentet velges også hvert sjette år. Sri Lanka har allmenn stemmerett Laos er i dag en folkedemokratisk og enhetsstatlig republikk, med kommunistpartiet som det statsbærende parti. Landet er under betydelig vietnamesisk innflytelse. Bl.a. er det stasjonert vietnamesiske tropper i landet. Det er ikke avholdt valg i Laos. Geografiske forhold. Laos har et areal på 236 800 km2 og det bor ca. 5 635 000 mennesker i.

Det politiske system i Hellas - Store norske leksiko

 1. ister i Manuel Valls' andre regjering, under president François Hollande.Macron vant presidentvalget i Frankrike i 2017.
 2. Definisjon av republikk i Online Dictionary. Betydningen av republikk. Norsk oversettelse av republikk. Oversettelser av republikk. republikk synonymer, republikk antonymer. Informasjon om republikk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin stat/statsform der statsoverhodet velges for et gitt tidsrom republikk eller monark
 3. st 50 % av stemmene, avholdes det en annen valgomgang mellom de to fremste kandidatene fra første omgang.
 4. istrative nivå under staten: departementer (departamentos) og kommuner (municipios). Landet var en del av det spanske koloniriket frem til 1821, da Brasil annekterte landet. Uruguay ble selvstendig i 1828
 5. istrativt oppdelt i 21 len og med om lag 290 kommuner. WikiMatrix. Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. WikiMatrix. Mange land med ettkammersystemer er små, homogene enhetsstater, som oppfatter et overhus eller andre kammer som unødvendig ; Kart som viser alle enhetsstatene i verden

Etter forfatningen av 2003 er Rwanda en flerpartibasert, enhetsstatlig republikk. Statsoverhodet, presidenten, velges i allmenne valg for sju år kan gjenvelges én gang. Den lovgivende forsamling er et to-kammerparlament bestående av et Senat og et representanthus Frankrike er en enhetsstatlig republikk , kombinert presidentstyrt og parlamentarisk. Den gjeldende forfatningen (femte republikk) trådte i kraft 4. oktober 1958 og ble senest endret i 2005. Den avløste den fjerde republikks forfatning av 1946. Sør-Korea er en enhetsstatlig republikk, hvor presidenten er stats- og regjeringssjef. Sør-Korea har vært demokratisk siden den nye grunnloven i 1988. I Sør-Korea jobber Amnesty spesielt med ytringsfrihet, LHBT-rettigheter og å gi beskyttelse til flyktninger

Mosambik - F

Sentralafrikanske republikk har etter forfatningen av 2004 et enhetsstatlig og presidentielt-demokratisk politisk system. Statsoverhodet, presidenten, velges i allmenne valg for fem år med mulighet for ett gjenvalg. Presidenten utnevner både statsminister og regjering Sveriges valgsystem. I Sverige finder man i valglokalet ikke et fælles stemmekort med alle de partier, der stiller op i en given valgkreds eller kommune, sådan som vi kender det fra valg herhjemme

Angolas politiske system - Store norske leksiko

Konstitusjonell republikk - Unionpedi . En parlamentarisk republikk er en republikk, som er bygget opp rundt parlamentarisme.Dette betyr som regel at statsoverhodet, ofte titulert som «president», ikke er det funksjonelle statsoverhodet, men kun har en seremoniell rolle ; Sjekk konstitusjonell republikk oversettelser til Portugisisk Frem til 1991 fungerte Somalia som en enhetsstatlig, autoritært republikk. Siden 1991 har Vold og lovløshet preget Somalia etter president Siad Barre ble styrtet i 1991 har landet ikke hatt noen effektiv sentral autoritet. Landet har i perioder vært et anarki, og det har også langt på vei falt fra hverandre. Klaner dominerer i ulike deler av landet, som i Nord Somalia hvor Isaak klanen.

Republikk - Wikipedi

 1. De fleste byene er helt eller delvis avhengig av bistand fra utlandet og fra private donorer.Dioksin-verdiene er sunket til normale nivåer de fleste steder i landet, men ennå finnes mange såkalte røde plasser - som Luoi og Bien Hoa - der enkelte mennesker har dioksinverdier som er fire til fem ganger så høye som hos folk i Vesten.Agent Orange settes i forbindelse med blant annet.
 2. FNs sikkerhetsråd er det mektigste organet i FN, og består av 15 medlemsland. Det har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet. Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier
 3. Menneskenes styre veies på vektskål. Del 4: 'Vi, folket' Demokrati: Styre av folket, utøvd enten direkte eller gjennom valgte representanter. «VI, Amerikas forente staters folk, . . . påbyr og fastsetter denne grunnlov.
 4. Finland er en kombinert presidentstyrt og parlamentarisk-demokratisk republikk. Finland er enhetsstatlig, men Åland er en selvstyrt del av landet. At Åland skulle være selvstyrt ble bestemt i 1951. Den øverste makten ligger hos presidenten, som blir valgt ved et direkte valg og er president i 6 år av gangen
 5. Det lokalguiden ikke fortalte var at de i 1992 adopterte en konstitusjon som slo fast at landet skal være en enhetsstatlig og presidentstyrt republikk. Det førte til at den første presidenten etablerte et av verdens strengeste diktaturer og førte en ekstrem nasjonalistisk politikk
 6. ister og regjering utnevnes av presidenten. Usbekistan har således ikke noe fungerende demokrati, men e tter forfatningen av 1992, endret 2002, kan det kalles en sekulær, demokratisk, enhetsstatlig og presidentstyrt republikk

republikk - Store norske leksiko

 1. Visepresidenter i usa Liste over USAs presidenter - Wikipedi . En liste over USAs presidenter siden konstitusjonen trådte i kraft i 1789.Listen viser også deres regjeringstid, parti og visepresidenter
 2. Maldivene, republikk i Asia, utgjør en øygruppe i Indiske hav sørvest for India og Sri Lanka. Maldivene består av 1192 små og lave øyer fordelt på 26 atoller i retning nord-sør. Hovedstad er Malé. Befolkningen er på 417 000 innbyggere (2017). Maldivene er et utviklingsland der mesteparten av inntektene kommer fra turisme og fisk
 3. ustabil . er blitt svært ustabil, og restarter både titt og ofte uten at jeg har bedt om det. Dessuten får jeg ofte feilmeldinger i programmer

Italiensk politi carabinieri Italiensk politi filmet mafiaens hemmelige møte . Dette stillbildet fra italiensk politi viser hvordan mafiaens hemmelige ritualer foregår Etter forfatningen av 1982 er Kina en enhetsstatlig folkerepublikk. Kinas kommunistparti er det statsbærende partiet, I 1980- og 1990-årene utviklet Republikken Kina seg fra en ettpartistat til et demokrati med et flerpartisystem og allmenn stemmerett ; Nå er Kina det landet i verden med størst forskjell mellom fattige og rike San Marino er en parlamentarisk-demokratisk og enhetsstatlig republikk. Formelt er den uavhengig, men i praksis nokså integrert i det italienske politiske system. Landet er verdens eldste republikk (fra 301) og preget av sine latinske røtter. Grunnloven er fra 1599 Frankrike vm tropp 1998. Troppene til VM i fotball 1998 inneholder samtlige 32 tropper som ble tatt ut til VM i fotball 1998 i Frankrike som ble spilt fra 10. juni til 12. juli 1998

Etter kuppet ble Kenan Evren valgt til president for republikken Tyrkia (1982-89). Fra 1982 begynte en forsiktig demokratiseringsprosess i landet, blant annet med en ny grunnlov. Etter forfatningen av 1982 er Tyrkia en enhetsstatlig, demokratisk republikk I 1912 ble den kinesiske republikk oppretta. Før det var landet styrt av en rekke dynastier (Qing, Ming, Song også videre). Den nasjonalistiske partiet «Guomindang» og det kommunistiske partiet kjempa om makta i den kinesiske republikk i mange år. I 1937 braut det ut krig mellom Kina og Japan og de to partene bestemte seg for å ta ei pause Uruguay, offisielt Republikken øst for Uruguay (på spansk: República Oriental del Uruguay), er en republikk i den sørlige kjegle i Sør-Amerika, og grenser til Brasil i nord, Atlanterhavet i sør og sørøst, og Argentina i vest. Landet har omtrent 3 415 920 innbyggere, og et areal på 176 220 km². Landets hovedstad og største by er Montevideo (deretter følger Salto og Ciudad de la. Italia er en enhetsstatlig og parlamentarisk-demokratisk republikk, med en president som statsoverhode. Den utøvende makt ligger hos ministerrådspresidenten. President Trump Air Force One Lands in Italy 5/23/2017 POTUS ABROAD,President Trump Arrives In Rome Ital Oversikt over merkedager i Italia i 2019 Mer å lese Inneklemte dager 2019

Selvstyrt kryssord. selvstyrt i kryssord. Vi fant 41 synonymer til selvstyrt som du kan bruke til å løse kryssordet Kryssordhjelp - Selvstyrt, selvstendig, tilgjengelig og mye mer for å løse kryssord Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under elipet 2020-10-24 21. Bare i Paris alene finnes det over 100 museer, og det skal derfor litt til for å få med seg alt. Det er likevel noen av museene som bør oppleves i løpet av livet Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. Det er et industriland med den sjette største økonomien i verden (2005) Kiribati, republikk i sørvestlige del av Stillehavet, ca. 4500 km nordøst for Australia. Består av 33 øyer, spredt over et havområde på omkring 5 mill km2 på begge sider av ekvator, og på begge sider av 180°-meridianen (datogrensen); datogrensen er imidlertid flyttet østover slik at hele landet har samme dato Malta - forfatning og politisk system, rettsvesen. Etter forfatningen av 1974 er Malta en parlamentarisk-demokratisk og enhetsstatlig republikk. Statsoverhodet er en president, valgt for fem år av representanthuset. Presidenten har primært formelle oppgaver Maldivene - forfatning og politisk system, rettsvesen. Etter forfatningen av 1968 er Maldivene en uavhengig, enhetsstatlig og presidentstyrt republikk. Statsoverhodet, presidenten, godkjennes i allmenne valg etter å være blitt nominert av nasjonalforsamlingen, borgerrådet. Valgperioden er fem år

Forskjellen mellom republikk og monarki - Studieweb

Frankrike er en enhetsstatlig republikk, presidentstyrt og parlamentarisk. Presidenten i dag heter Francois Hollande. Den nåværende republikk kalles den femte ; Han overtar etter François Hollande og er den åttende valgte presidenten i den femte republikk. JPEG. Emmanuel Macron was born on 21 December 1977 i Tyrkia er en enhetsstatlig demokratisk republikk. Det betyr at statsoverhodet blir valgt av ved hjelp av allmenn stemmerett. Det ble utført en folkemord på omtrent 1 million armenere under 1VK av tyrkerne. Spillet og virkeligheten var helt ulikt Den norske klubben Norvège Cote d'Azur NCA er en forening som har som formål å samle nordmenn og andre med interesse for Norge til møter, turer, fester og til sosialt og kulturelt samvær i Provence-området Zimbawe er fra naturens side et vakkert land, Men dessverre er landet nå i dyp krise på grunn av det vanstyre med alle brudd på menneskerettigheter som diktatoren Robert Mugabe må ta hovedansvaret Etter forfatningen av er el salvador en enhetsstatlig, presidentstyrt republikk. Mulig jeg ikke er helt på nett her, men på samme sykkel jeg har hatt testet jeg tre forskjellige bakdempere. Avtalen gjelder verdensmarkedet, så vi regner med at også i norge vil kommende mccartneyutgivelser være på capitol records

Presidenten og lederskapet i Nord-Korea, kaller landet en enhetsstatlig «demokratisk» folkerepublikk. Det eneste lovlige nordkoreanske statsbærende parti, (Koreas arbeiderparti), under ledelse av lederen Kim Il Sung, kom til makten i den sovjetisk-okkuperte nordlige delen av den koreanske halvøya i 1946 Og det finnes mange republikker hvor den samme mannen velges til president i valg etter valg uten at det er andre å stemme på. I det siste tilfellet har vi et diktatur (enmannsvelde), mens både Belgia og Norge er demokratier (folkestyre) Etter forfatningen av 1982 er Kina en enhetsstatlig folkerepublikk. Iran er en konstitusjonell islamsk republikk. Dette bygger på forfatningen av 1979, som ble innført ble sjahen i Iran ble avsatt (se Den islamske revolusjonen). Forfatningen er senere revidert i 1989 Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. Det er et industriland med den sjette største økonomien i verden (2005). Frankrike var et av grunnleggerne av Den europeiske union og De forente nasjoner, og medlem av La Francophonie, G8 og Latinske unionen. Landet er arealmessig det største i EU

Parlamentarisk republikk - Wikipedi

Frankrike - Wikipedi

Kategori:1160 Kategori:1565 18. mai er den 138. dagen i året, den 139. i skuddår. Det er 227 dager igjen av året. Erik, Eirik, Erika. Navnedagen er etter svenskekongen Erik Je Vasa eller Wasa er et svensk orlogsskip som kantret og sank på Stockholms havn under jomfruturen 10 august 1628 Vasa er et regalskip som er den svenske betegnelsen.

 • Bolærne gjestehavn.
 • Wunschpunsch unterrichtsmaterial.
 • Falske øyevipper permanent.
 • Førstegangsfødende alder statistik.
 • Norske navn på superhelter.
 • Horoskop wassermann märz 2018.
 • Banana brain.
 • Ihk dresden ausbildung.
 • Aok bonus app.
 • Det internasjonale bibelselskap.
 • Ivan andré vollvik.
 • Theo james frau.
 • Single party frankfurt südbahnhof.
 • Utvekst i ansiktet.
 • Tapetsere over tapet.
 • How to redeem monster assassin's creed.
 • Hvilken mat inneholder l serin.
 • Sitzplan stadthalle chemnitz großer saal.
 • Hvor mye kraftfor skal en sau ha.
 • Cph maersk b.
 • Kontakt twitter norge.
 • Obstacle course norway.
 • Medienkonverter lwl kupfer gigabit.
 • Pikene på broen teknikk.
 • Diaprojektor blocket.
 • La boheme nürnberg 2018.
 • Småbruker kryssord.
 • Ont coin twitter.
 • Warmhoudbakken.
 • Breitenfelderstraße 49 salzburg öffnungszeiten.
 • Østerrike president 2017.
 • Ølsmaking sandnes.
 • Ascot pferderennen 2018.
 • Dyreforsikring gjensidige.
 • Sieben raben lied.
 • Nrk sport dab.
 • Skistaver biltema.
 • Sosialt samspill definisjon.
 • Hälsosam kost.
 • James franco 2017.
 • Norwegian succession law.