Home

Dps akutteam fredrikstad

DPS Fredrikstad - Sykehuset Østfol

Fredrikstad DPS består av tre seksjoner (se lenker nederst) Seksjon for polikliniske tjenester . Individual terapi; Gruppeterapi; Døgnseksjon. En avdeling med 18 sengeplasse Sentralbord DPS Fredrikstad 69 86 90 00. For å få kontakt med ambulant team - ring sykehusets sentralbord 69 86 00 00. Praktisk informasjon. Avbestille eller endre time. Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30 NKS Jæren DPS; Akutteam; Ambulant akutteam Før eller siden kan livet bli tøft for alle. Vi er da en plass der du raskt kan få hjelp. Akutteamet tilbyr psykisk helsehjelp for dere over 13 år. Vi tilbyr samtaler mellom kl. 08.00 og kl. 21.00. Utenfor disse tidspunktene settes.

DPS Elverum-Hamar, ambulant akuttenhet Postboks 4453 2326 Hamar Hamar - Skolegata (DPS) Besøksadresse Skolegata 22 (Kart) 2317 Hamar Telefon 91 50 62 00. Offentlig transport. Nærmeste busstopp ligger i Skolegata, rett utenfor sykehuset Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Fredrikstad seksjon døgn har 18 sengeplasser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern som har som oppgave å yte tjenester til befolkningen i Fredrikstad og Hvaler kommune. Vi er et tverrfaglig sammensatt team som tilbyr en behandling som er tilrettelagt for dine behov og utfordringer Ambulant akutteam er et tverrfaglig sammensatt team som består av sykepleiere og vernepleiere, alle med relevant videreutdanning. Psykologspesialist i 50 % er tilknyttet teamet. Vi har tilgang på nødvendig fagekspertise i hele DPS ved behov. Les mer om DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant.

Akutteam, DPS Nedre Romerike. Hensikten med tilbudet er å tilby rask hjelp i akutte kriser, og å redusere behovet for innleggelser på sykehus og bruk av tvang. Teamet er sammensatt tverrfaglig med psykolog/spesialist, psykiater, psykiatrisk sykepleier, som alle er. DPS Øvre Romerike, Akutteam Postboks 1000 1478 Lørenskog. Henrik Bulls veg 123 Besøksadresse Henrik Bulls veg 123 (Kart) Praktisk informasjon. Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.. DPS Groruddalen, Akutteam PB 1000 1478 Lørenskog. Rosenbergveien 15, Grorud Besøksadresse Rosenbergveien 15 (Kart) Praktisk informasjon. Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.. DPS Vestfold; Ambulant akutteam; Ambulant akutteam (AAT) Ambulant akutteams (AAT) målgruppe er pasienter over 18 år som er i akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Krisen kan være psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser. Pasienter som henvises til AAT blir.

Lovisenberg DPS; Akutteam; Akutteam LDPS Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 16:00. Det er lav terskel for å ta kontakt. Møt opp i Hagegata 32, ring eller skriv. Tlf: 24 07 45 00. E-post: ldps-akutteam@lds.no. Les mer om. DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Larvik og Sandefjord) med til sammen omtrent 181.000 innbyggere. Avdelingen har tre døgnposter og syv poliklinikker hvorav en er ambulant akutteam (AAT) DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik Kyrre Greppsgate 11 2819 Gjøvik Gjøvik (DPS) Besøksadresse Kyrre Grepps gate 11 (Kart) 2819 Gjøvik Telefon 91 50 62 00. Offentlig transport. Nærmeste busstopp ligger i Ludvig Skattums gate og Johan Sverdrups gate, rett ved sykehuset Her finner du alle landets helseforetak og sykehus med avdelinger, fastleger, helsestasjoner, sykehjem, hjemmetjenesten og andre adresser til helse- og omsorgstjenestene i kommunene

DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester - Sykehuset Østfol

På bildet:Seksjonsleder Lena Granlund Hansson i lokalene til den nye seksjonen DPS-akutt på Kalnes. Ny seksjon i akuttpsykiatrien I dag åpnet en ny seksjon på Kalnes; DPS-akutt. Seksjonen vil ta imot pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger, som har behov for kortvarig og frivillig innleggelse i en døgnseksjon opplyser sykehuset på sine nettsider Søk etter Dps-jobber i Fredrikstad. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet Dps Fredrikstad - psykisk helsevern, klinikk, hjertebehandling, syk, lege, ambulante tjenester, dps, poliklinikk, klinikker, akuttsykehus, rus/psykiatri, blodprøver. Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24 timer. Ved øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes Vi har også OCD-team med tilbud om utredning og behandling av tvangslidelser (OCD) til voksne i hele Vestre Vikens ansvarsområde. Våre fagfolk følger opp pasientene der de er, eller ved avtalte timer hos oss

Akutteam - NKS Jæren distriktspsykiatriske senter A

DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres Poliklinikk Valdres har tilbud til Den består av et allmennteam, TSB-team og ambulant akutteam. Enheten har ansvar for befolkningen i Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. Kontaktinformasjon Akutt ambulant seksjon, Asker DPS; Akutt ambulant team, Asker DPS Vi gir en rask vurdering av psykisk tilstand og behovet for øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år fra Asker kommune, som henvises til akutt hjelp fra fastlege. Vi vurderer på hvilket nivå pasienten. Akutteamet på Lovisenberg DPS er et tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykologspesialist E-post: ldps-akutteam@lds.no Utenfor akutteamets åpningstider kontakt: Oslo Kommunale Legevakt /Psykiatrisk legevakt Storgata 40 Tlf: 116 11 DPS Østre Agder, Ambulant akutt team, Postboks 416, 4604 Kristiansand . Pasientreiser Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel

Oppmøtested Akutteamet holder til i Andreas Kjærsvei 101. Telefon 38 12 53 93 E-post postmottak@sshf.no Postadresse Sørlandet sykehus HF, Ambulant akutteam, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansan Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutteam, ACT-team, allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, psykosepoliklinikk og forsknings- og undervisningsenhet. Senteret er både psykiatrisk sykehus og DPS for jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Lofoten DPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende Tiller DPS, Ambulant akutteam (AAT) St. Olavs hospital HF. postboks 3250 Torgarden. 7006 Trondheim. Østre Rosten 55 Besøksadresse Østre Rosten 55 (Kart) Telefon 72 82 39 00 E-post Tiller-DPS@stolav.n

DPS Elverum-Hamar, ambulant akuttenhet - Sykehuset Innlande

 1. Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport fra Helsedirektoratet 2014. Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern Rapport fra GRUK. 2004. Erstatter ACT-team med lokalt samarbeid Bjørn Kvaal, Dobbeltdiagnose. 6. desember 2011. Ambulante team Michael de Vibe, artikkel på Helsebiblioteket
 2. Ambulant akutteam er en sentral del av akuttbehandlingskjeden og skal bidra til at psykiatriske vurderinger i økende grad innebærer rett tiltak på rett nivå til rett tid. På denne måten skal en sikre bedre, helhetlige og mer tilgjengelige spesialisthelsetjeneste til personer i akutte psykiske krisesituasjoner gjennom god og rask tilgjengelighet
 3. Jæren DPS ønsker å rette en stor og varm takk til alle firma og privatpersoner som har hjulpet oss med smittevernutstyr eller tips om slikt utstyr. Utstyret er til uvurderlig hjelp for oss i denne tiden. Alle bidrag gjør oss bedre i stand t..
 4. Psykiatrisk poliklinikk, Bærum DPS. Vi gir et generelt og bredt tilbud, og eventuelt henviser pasienten videre til kompetansesentra. Vi gir overveiende individual-behandling, med fokus på god utredning og problemforståelse, for så å vurdere nyttige tiltak eller behandlingstilbud videre. Vi har.

DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester - Sykehuset Østfol

 1. I tillegg til døgnenheter og poliklinikker består Nidaros DPS av andre enheter med ulike funksjoner. Vi har også et spesialisert behandlingstilbud for pasienter med traumelidelser, tvangslidelser og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har en regional funksjon og opptaksområde i hele fylke
 2. Poliklinikk psykisk helsevern DPS Kristiansund - «Solhagen» er lokalisert på Nordlandet i Kristiansund, og er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Et distriktsteam er lokalisert på Liabø i Heim kommune. Poliklinikken har bred tverrfaglig kompetanse bestående av bl.a. overleger, leger, psykologer/psykologspesialister
 3. Dette gjelder også søknader om behandling som ikke tilbys av Kongsberg DPS, men som tilbys ved et annet behandlingssted i Vestre Viken (områdefunksjon). Pasient og henvisende instans får brev med svar på søknaden, informasjon om første time og eventuelt tidsfrist for behandlingsstart
 4. Fastlege/legevaktslege kan ringe akutteam Notodden: tlf. 35 02 11 00 (dag, kveld, helger og høytider) ved behov for akutt hjelp. Plikt til å gi øyeblikkelig hjelp er lagt til Sykehuset Telemark, psykiatrisk avdeling. (Lov om Spesialisthelsetjenester § 3-1). Ring tlf. 35 00 57 00 og spør etter vakthavende lege
 5. Nydalen DPS Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk Enhet Bjerke Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo DPS Nydalen, Gullhaugveien Besøksadresse Gullhaugveien 12 (Kart) 0484 Oslo Telefon Sentralbord: 23 02 33 0

DPS Fredrikstad - distriktspsykiatrisk senter: Nedenfor finner du informasjon om DPS Fredrikstad - distriktspsykiatrisk senter, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se DPS Fredrikstad - distriktspsykiatrisk senter på kartet eller snevre inn ditt søk om DPS Fredrikstad - distriktspsykiatrisk senter ved. Lovisenberg DPS Ansvar og oppgaver Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (LDPS) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka Drammen DPS direkte: 32 86 18 00 mandag-fredag kl. 08:00-15:30 Ved akutte henvendelser, ring 03525. Ved akutt fare for liv og helse, vennligst ring 113. E-post postmottak@vestreviken.no Postadresse. Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen. Besøksadresser og praktisk informasjon

DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant

På Dalane DPS ønsker vi å gi deg et individuelt tilpasset tilbud. Vi ønsker å normalisere livssituasjonen til de pasientene som kommer til oss, og bygge videre på de ressursene pasientene har, slik at de kan mestre et mest mulig selvstendig liv Ambulant akutteam: 99 33 99 60 (kl.08.00 - 15.30) | Døgnenheten: 77 75 46 31 | Voksenpoliklinikk og BUP: 77 75 46 00 E-post post@unn.no Praktisk informasjon. Adkomst Senter for psykisk helse Nord-Troms ligger.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Fredrikstad, Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad : 69 86 90 00 Distriktspsykiatrisk senter (DPS) nordre Østfold, Edwin Ruud, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen : Distriktspsykiatrisk senter (DPS) nordre Østfold, Moss, Peer Gynts vei 72, 1535 Moss : 69 86 97 0 DPS nedre Telemark tilstreber et likeverdig tilbud, uavhengig hvor du bor i opptaksområdet, og har et utstrakt samarbeid med de ulike kommunene. Kontaktinformasjon. Telefon Resepsjon: 35 00 28 00. Forløoordinator for psykisk helsevern og rus: 41 40 48 88 DPS ambulant team holder til i bygg 6 i Skien, men avtaler med deg som pasient hvor du ønsker at samtalene skal foregå. E-post pk@sthf.no Postadresse. DPS ambulant team Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien. Bygg 6 i Skien, DPS Besøksadresse Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 6 (Google maps) 3710 Skien (Kart Søndre Oslo DPS har nå tilnærmet normal kapasitet, men en stor del av konsultasjonene gjennomføres enten per telefon eller som videokonsultasjon. For å hindre spredning av Covid-19 er det innført såkalt pretriage av alle pasienter som legges inn eller som skal møte til konsultasjon i poliklinikkene DPS Lillehammer gir et allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen (over 18 år) i kommunene Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Sel, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Gausdal. DPS Lillehammer gir poliklinisk behandling og noe døgnbehandling, og har behandlingstilbud på Lillehammer og på Otta

Akutteam, DPS Nedre Romerike - Akershus universitetssykehu

Akutteam, DPS Øvre Romerike - Akershus universitetssykehu

 1. Ved DPS Fredrikstad har vi en poliklinikk, og et ambulant akutteam som vi samarbeider med i et godt faglig miljø. Døgnseksjonen har 18 senger, og er en 7 døgnsseksjon. Miljøterapi er en viktig del av vår behandling. Seksjonen tilbyr behandling av psykiske lidelser til befolkningen i kommunene Fredrikstad og Hvaler
 2. DPS Fredrikstad døgn - Seksjonsleder - DPS Fredrikstad. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. DPS Fredrikstad, ambulant team - Sykepleier med relevant videreutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 4. Stadig flere pasienter utredes og følges opp av ambulante akutteam som er knyttet til DPS-ene. Teamene rykker ut og bistår pasientene der han eller hun er, sier Dahl Andersen. Kortere opphold. Det finnes i dag tre distriktpsykiatriske sentre i Sykehuset Østfold: DPS Halden-Sarpsborg, DPS Fredrikstad, DPS Nordre-Østfol
 5. Seksjon DPS poliklinikk Skien Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien Bygg 10B i Skien Besøksadresse Sykehuset Telemark, bygg 10B (Kart) 3710 Skien. Buss til sykehuset i Skien. Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien
 6. DPS Vestfold, Furubakken, ligger omtrent 100 meter ovenfor Farrishallen. Avkjørselen er merket. Ekspedisjonen ligger i bygg b, infoskilt finnes ved parkeringsplassen
 7. Distriktspsykiatrisk senter, DPS eller psykiatrisk senter er grunnsteinen i andrelinjetjenesten (spesialisthelsetjenesten) innen psykisk helsevern. DPS er definert som en faglig selvstendig enhet med ansvar for det allmenne psykiske helsevernet. DPS består av ulike type tilbud og tjenester: Dag-, døgn-, polikliniske og ambulante tjenester

Akutteam, DPS Groruddalen - Akershus universitetssykehu

Ambulant akutteam (AAT) - Sykehuset i Vestfol

DPS ligger fortsatt i Fredrikstad - Fredrikstad Distriktpsykiatriske senter (FDPS) har ikke flyttet og er fremdeles i St. Joseph-bygningen ved siden av den gamle sykehusbygningen, sier. DPS poliklinikken Sarpsborg fra , 100882499S1 - DPS poliklinikken Sarpsbor

Akutteam LDPS - Lovisenberg Diakonale Sykehu

Ambulant akutteam er en egen seksjon ved NDPS. Ambulant team DPS gjelder for befolkningen generelt og tilbudet omfatter også brukere av krisesenteret. Ambulant akutteam er et tverrfaglig sammensatt team som tilbyr krisehjelp i den sosiale sammenhengen mennesket befinner seg i, forebygger utvikling av alvorlig psykisk krise og gi Turistinformasjon for Fredrikstad og Hvaler. Vi hjelper deg med overnatting, brosjyrer, souvenirer, sightseeing og gruppebestillinger Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer Informasjon. Ønsker du å få hjelp av denne tjenesten? På denne siden finner du en lenke til mer informasjon om tjenesten, og hvordan du kan ta kontakt

DPS Vestfold - Sykehuset i Vestfol

Benytter du førstnevnte metode betaler Jæren DPS forsendelsen og den kommer raskt og trygt frem. En del skriftlige henvendelser kan også sendes både via Min helse på helsenorge.no. Publisert 16.05.2018 / Sist oppdatert 25.08.202 DPS Molde har primært tenester til innbyggere i kommunane Rauma, Vestnes, Sandøy, Misund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Nesset, Sunndal og Molde. Vi tilbyr individuell-, gruppe-, og dagbehandling. DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T. er eit spesialisert team for pasientar som har store vanskar med følelsesregulering og som skader seg

DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik - Sykehuset Innlande

Ambulant akutteam Utenom nevnte åpningstid er det DPS Strømme og Psykiatriskstoravdeling ( PSA ) i Kristiansand som er tilgjengelig på tlf nr 03739. Teamet kan gi kortvarig poliklinisk oppfølging, reise ut til hjemmet, legekontor og lignende, og bistårog formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat Dalane DPS akutteam Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24. Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. DPS Strømme tilbyr spesialisthelsetjenester til innbygger over 18 år i Kristiansand, øst for Otra, samt Søgne, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Åseral Øyane DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i kommunane Askøy og Øygarden. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem. Vi samarbeider tett med kommunehelsetenesta og fastlegar I tillegg til døgnenheter og poliklinikker består Tiller DPS av andre enheter med ulike funksjoner. Opptaksområdet til Tiller DPS er bydelene Byåsen, Heimdal og deler av Midtbyen i Trondheim kommune, samt kommunene Klæbu og Melhus.Vi er en del av Divisjon Psykisk helsevern i St. Olavs hospital

Helseadresse

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer Dps Fredrikstad, Fredrikstad. 10 likes. Hospital. Det er ganske slitsomt å gå rundt å gjøre ting, ting du ikke husker å ha gjort DPS Fredrikstad (heretter kalt DPSF) består av tre seksjoner, hvor den ene er Seksjon for polikliniske tjenester. De to øvrige seksjonene er Seksjon døgn og Ambulant team. DPSF er en av 6 avdelinger som er organisert under Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, og er ledet av en avdelingsleder Lovisenberg DPS, Akutteam. AGGRESJON SOM FØLELSE Hva er en følelse og hvilken funksjon har den? Ulike definisjoner, men 3 hovedkomponenter Fysisk aktivering Ekspressiv atferd Bevisst erfaring 6 overovdnede univserselle følelser: Lykke, Trishet, Overraskelse, Frykt, Avsky, Sinn

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Psykisk helse - Oslo

Personvern og cookies. Fredriksstad Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Dps Fredrikstad. Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad. 08600. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet Østlandet 51 Østfold 6. Fredrikstad by 1 Mysen by 1 Moss by 0 Halden by 0 Sarpsborg by 0 Askim by 0 Ambulant akutteam ved DPS Edwin Ruud og DPS Fredrikstad Divisjon for psykisk helsevern Behandlingsteam ved spiseforstyrrelser, poliklinisk behandling Funksjonsbeskrivelse for fagsjef DPS avdelinge Ambulant akutteam ved Jæren DPS (ramme 1) ble etablert i 2007. Psykiaterens rolle er å bidra med kliniske vurderinger ved behov, ukentlig veiledning og godkjenning av alle epikriser. Teamet disponerer biler som benyttes til hjemmebesøk. To av teammedlemmene er «barneansvarlige», med vekt på barn som pårørende DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester innen for psykisk helse og rusbehandling. Vi foretar utredning, diagnostisering og behandling av psykisk sykdom og ruslidelser. Behandlingen kan foregå både poliklinisk og ved innleggelse, og kan gis i individuelle samtaler og i grupper

Akuttenheten Nydalen DPS - Oslo universitetssykehu

Ambulant akutteam ved Øyane DPS Mer om avdelingen AAT er eit tverrfagleg team bemanna av overlege, psykologspesialistar, psykologar og psykiatrisk sjukepleiarar, og har fire funksjonar Ambulant Akutteam i Østfold » 1 unike treff DPS Moss. Peer Gynts vei 72, 1535 Moss. 69 86 97 00. Sarpsborg by 0 Mysen by 0 Moss by 0 Halden by 0 Fredrikstad by 0 Askim by 0. Psykoterapi allmennpsykiatrisk poliklinikk Distrikts Psykiatrisk Senter psykoedukativt familiearbeid Ambulant akutteam DPS Sykehuset østfold . Livesøk er av Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300

Norske DPS akutteam har ikke eksistert lenge. I 2003 var det kun tre etablerte team (Ruud et al., 2006). Det ble i 2005 i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helse fastslått i stortingsproposisjon 1 at alle landets DPS skulle ha akutteam innen utgangen av 2008. I 2010 var det etablert akutteam i 51 av 76 DPS i landet (Karlsson et al., 2011a) Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad fra , 100494797S26000001 - Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) opna dørene i 2013, og ligg sentralt plassert like ved bybanestoppet på Danmarksplass. Bygget har eit areal på 11 700 kvadratmeter, og vann Bergen kommune sin Arkitektur- og byformingspris i 2013

 • High school musical full movie free watch.
 • Ulovlig nedlasting 2016.
 • Møller bil kokstad bruktbil.
 • Inneboende stockholm möbler.
 • Søker transportør.
 • By timo oslo.
 • Landratsamt amberg personal.
 • Ta med 4 åring i begravelse.
 • Hvordan skjære tomat.
 • Restaurant cofoco.
 • Kryolipolýza ostrava.
 • Tv med blu ray.
 • Klik test.
 • Hafslund kontakt.
 • Roser på nett.
 • Club med singles.
 • Dark room ålesund.
 • Friendscout24 profil löschen smartphone.
 • Dammstr 2 osnabrück.
 • Ist cyperus zumula giftig für katzen.
 • Emmy award categories.
 • Iller center memmingen.
 • Cities skylines basic guide.
 • Faber castell polychromos 120 norge.
 • Alnes åpningstider.
 • Ev ebitda formel.
 • Fargeleggingsbok barn.
 • Renault zoe leasing norge.
 • Suzanne victoria pulier.
 • King tut body.
 • Germania schweiz kontakt.
 • Menisk kiropraktor.
 • Hvor meget må man arbejde når man får tjenestemandspension.
 • Gallbladder norsk.
 • Larkollen camping på tv.
 • Shopping praha palladium.
 • Folie bil pris.
 • Johnny knoxville movie.
 • Volleyballfeld linien.
 • Rangliste jassen.
 • Stavanger kino adjø montebello.