Home

Spiseforstyrrelser brosjyre

Konsis leverer dine brosjyrer med rask, effektiv og god service - i svært høy kvalitet. Konsis er et trykkeri og kommunikasjonshus som leverer kreative tjenester og produksjon Spiseforstyrrelser er et felles begrep for flere ulike psykiske helseplager som handler om hvordan du forholder deg til mat. Anoreksi, bulimi og overspisingslidelse er de mest vanlige. Det er forskjellige måter å behandle spiseforstyrrelser på, og det går an å bli helt frisk

Helt garantert fornøyd · Oppsett for hver desig

Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Dette gjelder særlig anoreksi og bulimi, mens overspisingslidelse oftere starter i voksen alder. Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen 15-44 å være Helsebiblioteket har oversatt en brosjyre om bulimi. Helsebiblioteket har vært med på å redigere den norske Wikipedia-artikkelen om bulimi. Andre språk. Dersom du vil ha pasientinformasjon om spiseforstyrrelser på andre språk, kan du gå til det amerikanske nettstedet Medline Plus. Der finner du brosjyrer på engelsk og spansk Spiseforstyrrelser kjennetegnes av at tanker og atferd om mat og vekt begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse gjør at man både har problemer med å forholde seg til mat, og til egne tanker og følelser. En spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser Uspesifiserte spiseforstyrrelser (Engelsk: Eating Disorder Not Otherwise Specified (EDNOS), er en diagnose som gjerne benyttes når en person er betydelig plaget av en spiseforstyrrelse, men ikke helt passer inn i diagnosene anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse. Man tilfredsstiller noen av kriteriene, men ikke alle, eller man har blandete symptomer Spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten

Økernveien 121 · Totalleverandør av trykk · Rask leveringsti

Brosjyre Her kan du lese mer om oss NADA øreakupunktur ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse - for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. Her kan du få mer informasjon om RO Spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser er en områdepoliklinikk som tilbyr et spesialisert behandlingsprogram til personer med alvorlig anoreksi og bulimi som hoveddiagnose. Poliklinikken skal være et godt faglig forankret alternativ til symptomrettet behandling der denne ikke har ført frem og/eller der psykodynamisk behandling vurderes å være den mest hensiktsmessige Postadresse: Postboks 36 Sentrum 5803 Bergen. Besøksadresse hovedkontor: Strandgaten 6, 6. etg 5013 Bergen. Org.nr: 971021160 Tlf: 948 17 818 E-post: admin@nettros.n Helsedirektoratets kostråd - Brosjyre og plakat. Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse. Hold avstand. Er ikke det mulig, bruk munnbind. Husk matpakke - folder. Hva skjer? 11-13 år. Hvordan du ammer ditt barn - Noen råd den første tiden. PDF

Trykk brosjyre hos Konsis - Print brosjyre hos Konsi

Spiseforstyrrelser Gjennom flere år har det i tilknytning til Olympiatoppen blitt utviklet faglig kompetanse omkring spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere. Spiseforstyrrelsesteamet ved Olympiatoppen jobber både med forebygging og behandling av spiseforstyrrelser, samt undervisning og opplæring av støtteapparat, foreldre, trenere og helsepersonell Brosjyre Rødkløverhuset Levanger Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling: Arrangementer. Multifamiliegruppe ved spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger . Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5-7 familier som samles seks ganger i løpet av et år Mennesker som har spiseforstyrrelser prøver ofte å skjule sykdommen. Som pårørende er det en del tegn du kan se etter, som kan tyde på anoreksi eller en annen spiseforstyrrelse. Det kan være grunn til bekymring, dersom noen du kjenner. spiser små porsjoner mat og hopper over måltider; unngår matvarer med mye kalorier, som kjøtt og sukke

Jeg har skrevet om de vanligste formene for spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og tvangsspising. Jeg har også skrevet om skadevirkningene dette får. Karakter: 5+ Bokmål Temaoppgave. Spiseforstyrrelser. Innlevering i naturfag om spiseforstyrrelser.. Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser er den ledende evidensbaserte behandlingen for voksne med spiseforstyrrelser. Vår modell er basert på Fairburns modell Cognitive behavior therapy - enhanced, som gjerne forkortes til CBT-E Du kan få støtte og mer informasjon fra IKS, interessegruppe for spiseforstyrrelser. Å snakke med noen som har et lignende problem, kan hjelpe deg til å få det bedre. Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice

Spiseforstyrrelser - Rådet for psykisk hels

Helsemyndighetene og fagmiljøene i Norge og andre land har utarbeidet anbefalinger og retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser. Selv om det foreligger få gode kvalitetsstudier om behandling av anoreksi, er det i stor grad enighet blant erfarne fagpersoner og ulike nasjonale retningslinjer med hensyn til råd og anbefalinger for behandling av unge med anoreksi Bulimi er en type spiseforstyrrelse som kjennetegnes av at man er overdrevent opptatt av å holde kontroll over kroppsvekten, med gjentatte episoder med kontrollsvikt og overspising. Under slike episoder inntas store mengder mat i løpet av kortere tid, gjerne noen få timer, og disse spiseepisodene skjer ofte i hemmelighet. Hyppigheten av slike episoder varierer, men kan forekomme flere. Behandlingsprogram spiseforstyrrelse Seksjon døgn_.doc; Brosjyre 2020 - Seksjon døgn.pdf; Brosjyre hverdagsmestring 2020.pdf; Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Telefon Sentralbord: 23 22 50 00 E-post: post@lds.no. Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Postadresse: Postboks 4970 Nydalen 0440 Osl Slik kan du som utøver, trener eller forelder redusere risikoen for spiseforstyrrelser i idrettsmiljøet. Skrevet av: Sunn Idrett De medieskapte kroppsidealene vi blant annet finner i mote- og reklameverdenen er et element som ofte trekkes inn i debatten omkring spiseforstyrrelser UiT Norges arktiske universitet: Master i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi. OsloMet - storbyuniversitetet: videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, som ved søknad kan innpasses i master i psykisk helsearbeid ved samme studiested eller andre studiesteder

Lag flotte, informative brosjyrer for bedriften, skolen eller gruppen med dise gratis Word-malene. Last ned dem og bruk dem som de er, eller tilpass dem slik at de passer til budskapet og stilen du ønsker Olympiatoppens fagpersoner som jobber med spiseforstyrrelser har derfor utviklet retningslinjer for treningsrestriksjon og konkurransenekt for den dårlig ernærte utøveren. Olympiatoppen og Sunn idrett har laget en brosjyre om retningslinjene som heter «Når skal vi si stopp?» Som foreldre kan det være vanskelig å se tegnene. (SIDE2): Fire av ti 14-15-åringer synes de er for tykke selv når de er normalvektige, melder Bufetat i sin brosjyre om spiseforstyrrelser. Gratis brosjyre om trening, kropp og følelser. Når trening tar overhånd og blir destruktiv er det viktig å søke hjelp. Ta gjerne kontakt med oss i ROS Temaside med faktaark og informasjon om psykiske plager og lidelser, og statistikk om psykisk helse i Norge

Fakta om spiseforstyrrelser - anoreksi, bulimi og

Målet for prosjektet var å lage informasjonsmateriell til bruk i forebyggende arbeid for å opplyse både brukere og helsepersonell om spiseforstyrrelser. Det ble laget en brosjyre i form av en kalender. Kalenderen inneholder informasjon om Anorexia/ Bulimia Foreningen, hvem vi er og hvordan vi kan bli kontaktet Utskriftsvennlig brosjyre Brosjyre om multifamiliegruppe (pdf) Praktisk informasjon. Du må selv bestille overnatting og måltider ved Falstadsenteret, se under. Kontakt RKSF, telefon 74 09 86 00, for å få opplysninger om priser på overnatting. Gi beskjed dersom du ikke kan delt De forskjellige spiseforstyrrelsene har forskjellige symptomer. Det er imidlertid sjeldent at en har alle symptomene på en spiseforstyrrelse, eller at en bare har symptomer på én spiseforstyrrelser. Noen fargesignaler man kan se etter er: Unormalt stort vekttap, ofte med utspring i en slankekur. Angst for å legge på seg En brosjyre kan være mange ting og ha mange forskjellige formål. Som du kan se over, tilbyr vi brosjyrer trykk i tre forskjellige varianter: Flyers, foldere og hefter. Foldere En folder er det man oftest kaller en brosjyre. Den består av et enkelt ark papir som enden er brettet på midten eller flere ganger, og i det formatet du ønsker Spiseforstyrrelser; bulimi; År: 2020; Noter: Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som ofte får alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for den som er syk. For noen er slik sykdom en livstruende tilstand, for andre en plagsom følgesvenn som preger mange sider ved livet

Her finner du pasientinformasjon om spiseforstyrrelser

Title: Microsoft Word - Rapport Ekstrastiftelsen - Pårørende som ressurs[1].docx Author: ROS -Rådgivning om spiseforstyrrelser Created Date: 2/3/2016 9:52:41 A «NÅR SKAL VI SI STOPP?» er en brosjyre som omhandler retningslinjer for trenings- og konkurranserestriksjon for utøvere som er dårlig ernært eller som lider av en spise- forstyrrelse. Brosjyren er i første rekke rettet mot helse- personell som jobber med idrettsutøvere Sak 9. Spiseforstyrrelser ved diabetes. Stein Frostad holdt et interessant innlegg om dette temaet. Han er en av bidragsyterne av en brosjyre utarbeidet etter oppdrag fra Norges diabetesforbund. Brosjyrens tittel er: Spiseforstyrrelse ved diabetes. Forekomst, diagnostikk og behandling Næringsdrikker er måltidserstattere som kan forebygge og hindre underernæring. Underernæring gir helseproblemer og er et utbredt problem hos eldre Det er anslått at rundt 1,1 millioner menn og kvinner i Storbritannia lider av spiseforstyrrelser, med den mørke figuren tenkt å være enda høyere, i betraktning at mange flere holder sitt problem hemmelig. En studie av Universitetet i Bergen i Norge viste at pasienter som lider av spiseforstyrrelser, som anoreksi og bulimi, har hatt betydelig mer tannhelseproblemer

Denne nettsiden er laget for å hjelpe familier med overvekt og fedme. Les videre og lær hvordan du og din familie kan komme i gang med smarte endringer av levevaner, som på sikt vil gi en lettere kropp og bedre helse

spiseforstyrrelser - Store medisinske leksiko

 1. Covid-19 (koronavirus) Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører
 2. Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Norwegian Association for Cognitive Behavioral Therap
 3. Mange nordmenn lever daglig med vold, trusler og krenkelser. Vold er noe mer enn fysiske slag og spark. Vet du egentlig hva psykisk vold er? Her leser du tegnene på at du (eller noen du kjenner) lever i et forhold preget av psykisk vol

Spiseforstyrrelser synes ikke alltid på kroppen - men ofte på tennene. INorge har 120 000 personer spiseforstyrrelser. Det er de som kan diagnostiseres. I tillegg er det mange som faller. utenfor diagnosene anoreksi, bulimi. og tvangsspising, som også har alvorlige. problemer. Og la oss avlive mytene like. gjerne først som sist: Verken. Brosjyre. Multifamilie brosjyre. Samlinger. Her vil det informasjon bli lagt ut når det er fastsatt datoer for neste gruppe. Samling 1: Samling 2: Samling 3: Samling 4: Samling 5: Samling 6: Priser og dekning av utgifter. For pasienter gjelder følgende: Samlingene regnes som et behandlingstilbud i regi av RESSP, og reiser dekkes via. Nedstemthet, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert. Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt kan også være tegn på depresjon Rådgivning om spiseforstyrrelser. Intervju med Nina Hvidsten, kalt «Det handler om å våge» Dette er en brosjyre i lommeformat som handler om kropp, grenser og når man bør søke å snakke med noen. En brosjyre med informasjon vi tenker alle elever vil kunne ha nytte av å ha med seg langvarige spiseforstyrrelser og flere tidligere behandlingsforløp. Vår behandling er rettet mot pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser (Anorexia nervosa og Bulimia nervosa). I tillegg behandler vi komorbide tilstander som f.eks. depresjon/angst, PTSD, dissosiasjon og relasjonelle vansker. Fokus på overevaluering av mat, kropp og vek

Spiseforstyrrelser hos barn og unge: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal. Har du diabetes, eller lurer du på om du kan få diabetes? Diabetesforbundet tilbyr kvalitetssikret informasjon og nyheter, noen å prate med og en risikotest. Velkommen til oss Bevistgjøring av spiseforstyrrelser. Samspillet mellom kropp, mat og insulin brosjyre, tekster på diabetes.no og en film om erfaringer med et liv med diabetes og spiseproblemer. I 2018 blir prosjektet videreført med en fagdag for helsepersonell som jobber med både diabetes og spiseforstyrrelser. Brosjyre og tekster på diabetes.no Ved oppstart av prosjektet ble det satt sammen en prosjektgruppe bestående av

Typer spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser SPISF

Målgruppen har etterslyst informasjon om diabetes og spiseforstyrrelser og veiledning til hva de kan gjøre for å bedre egen situasjon. Med brosjyre og filmen vil de kunne lese om, og se på film, andre i samme situasjon - samt tips til hva de kan gjøre. Økt oppmerksomhet generelt vil være forebyggende på sikt ROSinfo er et informasjonsblad fra ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser Episode 3: Spiseforstyrrelse Hilde forteller om det å ha spiseforstyrrelse, hva som utløste det og hva som har hjulpet henne tilbake til et godt liv. Hør historien som Hilde formilder sterkt og rørende. Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden Helsenett ble opprinnelig utviklet som ledd i det forebyggende arbeidet drevet av Den norske lægeforening, Norges Apotekerforening og Den norske tannlegeforening i samarbeid med et stort antall fagfolk, pasientorganisasjoner og institusjoner. Dette arbeidet har siden 2004 blitt videreført av spesialist i allmennmedisin Christian Anker spiseforstyrrelser og Asperger med komorbide tilstander. AllmennFACT er ett av fire FACTteam i Oslo Vest og er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. De andre FACT-teamene heter FACT (et tilbud til personer med psykoselidelser), RusFAC

Spiseforstyrrelser - helsenorge

I dag er det godt kjent at de minste barnas psykiske helse utvikles i et samspill mellom egenskaper i barnet selv og i miljøet det vokser opp i. Forskning viser at dette samspillet starter allerede i mors mage. Fra fødsel og de første årene skjer det en stor utvikling i hjernen og kroppen hos barnet. lage en brosjyre om sitt tomatprodukt; Grunnleggende ferdigheter. Lese: Finne relevant informasjon, lese og forstå det faglige innholdet og trekke ut hovedpunktene. spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen Etter Vg1 - yrkesfaglige. Enda et nytt dagsoppdrag, Oppgaven vi fikk gikk i dag ut på å lage en 4-siders brosjyre, hvor vi kunne bestemme en av 6 emner. Alle emnene hadde noe med helse og si, og jeg valgte å lage en brosjyre om spiseforstyrrelser. jeg valgte det fordi jeg synes det er mer spennende å lese o Spiseforstyrrelser; År: 2020; Noter: Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan være alt fra en livstruende tilstand til en plagsom følgesvenn som preger mange sider ved livet. De yngste kan noen ganger legge sykdommen raskt bak seg etter kortvarige intervensjoner

Behandlingstilbud for personer som sliter psykisk etter relasjonstraumer i oppvekst grunnet seksuelle overgrep, mishandling eller ulike typer omsorgssvik Amy Deasismont som søster Katja er troverdig. Og søskenforholdet deres gjør vondt, og godt, også for meg som ikke et eneste bittelite sekund har hatt en spiseforstyrrelse. Denne tilgjengelige filmen kan garantert gjøre mer for forståelsen om spiseforstyrrelser enn noen brosjyre i noe stativ på noe legekontor Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Spørsmål: Kan tvangen bli verre mens man går i terapi, om ja, hvorfor? Jeg kjenner at jeg får hyppigere tvangstanker, og bruker unnvikelses startegien min mer når jeg går til psykolog. I en periode har jeg følt med nedtrykt, da har tvangstankene vært mer borte, er det vanlig? Jeg har fått diagnosen OCD, men nå i julen har jeg hatt lite tvang fordi jeg har vært nedstemt, og da. Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan være alt fra en livstruende tilstand til en plagsom følgesvenn som preger mange sider ved livet. De yngste kan noen ganger legge sykdommen raskt bak seg etter kortvarige intervensjoner

Elektrosjokk mot alvorlig depresjon 80 prosent av pasientene ble bedre av serier med elektrosjokkbehandling

Høsten på FFO - ny brosjyre Her kan du lese litt om høstens aktiviteter på FFO Hordaland og FI-senteret: Nylig hadde vi ei samling for nye og gamle informatører, 30.september Foredrag av Per Isdal (Alternativ til vold) GJESTEINNLEGG: Jeg har ofte følt en stor skam rundt det å knytte meg så mye til personer som får betalt for å snakke med meg eller spiseforstyrrelser. Et sentralt prinsipp i behandlingen er å prioritere arbeid i timene utfra definerte mål i et behandlingshierarki. Ett annet er å balansere behandlingsstrategier som kommuniserer aksept og validering til pasienten, med strategier for å oppnå endring. Det anses som avgjørende å kunne ivareta denne balansen i al

Brosjyre fra BUP-klinikk, Trondsletten habiliteringssenter og Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter. Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser, fakta om ulike typer (Helsedirektoratet, Helsenorge.no) Anoreksi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no til depresjon, angst, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Minoritetsstress kan også komme til uttrykk i form av isolering, tilbaketrekking, skolefravær, mobbing etc. Det er viktig at du gir tydelige signaler om at helsetjenesten kan tilby hjelp også til disse ungdommene. Ha derfor plakater og brosjyre Oppdatert personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler. Nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR) trer i kraft 20. juli 2018 Spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og med midler fra Sosial- og helsedirektoratet er det mulig å gjennomføre denne utdanningen uten deltakeravgift. Reise- og oppholdsutgifter må dekkes av arbeidsgiver. Kostnader Microsoft Word - Brosjyre 2007.do

Spiseforstyrrelser Underernæring Vitamin- og/eller mineralmangel Overvekt og fedme (med/uten komorbiditet) Matallergier og -intoleranser Diabetes type 1 og type 2 Cystisk fibrose Habilitering Sped- og småbarn For tidlig fødsel (prematuritet) Mage- og tarmsykdom Medfødt stoffskiftesykdo spiseforstyrrelser, Marte Meo-veiledning, samt psykososialt arbeid med barn og unge. Samarbeid og henvisning til andre instanser Vi har fast samarbeid med skoler, barnehager og Familievernkontoret. I tillegg har vi jevnlig samarbeid med fastlegene, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), PPT og barnevernstjenesten Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110

drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen; gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjo PREP brosjyre. Kursoversikt 2021. Avdeling for angstlidelser - Avdeling for spiseforstyrrelser - Avdeling for traumelidelser - Avdeling for depressive lidelser - Senter for familie og samliv - Poliklinikken - Ressurssenteret Villa Sana - Kildehuset - Traumepoliklinikken Oslo - Forskningsinstituttet

Tilsynsmyndigheter for barnevern, sosial- og helsetjenestene i Norge Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer 20.03.2002: Tema - Underernæring er vanlig hos eldre pasienter i institusjon Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for forebygging, behandling, forskning og kulturformidling. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer av Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Norges Idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, som professor II Forord til 3. utgave av «Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri» Del 1: Diagnostikk og utredning . Del 2: Tilstandsbilder (kapitlene er oppsatt etter inndeling i ICD 10

Spiseforstyrrelser - hvordan arbeide med familien?2254-7. Nicoline Hjertnes har kjempet mot anoreksi og bulimi i 14 år. Nå tør. Sara har et mer positivt syn på ting etter at hun overvant anoreksien. HOveDteMA: spiseforstyrrelser. Voksne for Barn. Årsmelding 2012 - Dyrebeskyttelsen Norge avd strevd med spiseforstyrrelser bør velge andre måter å faste på enn fra mat. • Folk med en diagnose vedr. fysiske eller psykiske plager, f.eks. diabetes, bør ikke faste helt fra mat uten tydelig oppfølging fra lege. • Barn bør ikke faste fra mat og ungdommer under 18 år bør avklare med foresatte. Faste er ikke Bønn & fast

Spiseforstyrrelser. Bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk. Vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep. Vi snakker med alle om dette temaet. Jordmortjenesten Fjerdingby helsestasjon Telefon: 63 83 52 61 Telefontid kl 08.30-11.00 og 13.00-15.00 Spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og med midler fra Sosial- og helsedirektoratet er det mulig å gjennomføre denne utdanningen uten deltakeravgift. Reise- og oppholdsutgifter må dekkes Microsoft Word - Brosjyre-kroppogselvfolelse_2010-2011.doc Author Brosjyre- TryggEst- Du har rett til å være trygg; Brosjyre-Hvorfor starte med TryggEst i din kommune; TryggEst konferansemappe (A4-format) TryggEst kulepenn; TryggEst- Kursbevis; TryggEst notatblokk (A5-format) TryggEst popsocket (mobilholder) med popclip (veggfeste) TryggEst refleksbånd; TryggEst sammenbrettbart bærenet Motiverende intervju er en samtaleteknikk som brukes for å motivere til endring. MI kan gjøres av fagpersoner med spesiell trening, men mange av prinsippene kan også brukes i mer generelle samtaler med personer som har bekymringsfull atferd Sterk/svak er en praktisk håndbok for alle som vil vite mer om spiseforstyrrelser. Den henvender seg til flere grupper:. til de som lider av en spiseforstyrrelse. til foreldre, kjærester, ektefeller og venner. til behandlere og andre profesjonelle Boken er en praktisk veileder i holdning og handling

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) Storgata 10B 948 17 818 Ma. og to. 10-21 Ti. og on. 17-21 www.nettros.no Her kan du få støtte, råd og veiledning om du eller noen du står nær har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser Oppfølging av gravide og små barn med vansker eller i risiko for å utvikle vansker er viktig. BUP ved St. Olavs Hospital har utarbeidet beskrivelser av hvilke typer saker som kan henvises til utredning og behandling av gravide, sped og småbarn KILDEHUSET - formidling og forebygging Modum Bad Kildebakken 14, 3370 VIKERSUND 32 74 94 00 kurs@modum-bad.no. Kontonr.: 2270 05 72262 Org.nr.: 970 107 59 Brosjyre om FACT (PDF). Allmenn-FACT. Målgruppe: Innbyggere over 18 år med alvorlige lidelser som komplekse traumer, spiseforstyrrelse, personlighetsproblematikk og utviklingsforstyrrelse med tilleggsdiagnoser. Besøksadresse: Pilestredet 75, 1. etg, 0354 Oslo. B rosjyre om AllmennFACT (PDF). Eldre-FAC Ved riktig bruk er avføringsmidler effektive og relativt trygge legemidler, men uriktig bruk og overforbruk gir potensial for alvorlige bivirkninger. RELIS presenterer her sentrale egenskaper ved de vanligste legemidlene, kjente problemområder ved bruk av kontaktlaksantia og en gjennomgang av spesielle pasientgrupper

Livsstil, kosthold og helse henger tett sammen. En sunn livsstil gir overskudd til alt det som livet byr på, samtidig som det bidrar til å forebygge sykdom. Sammen med fysisk aktivitet er kostholdet avgjørende for helsa vår, men det er også noen andre ting man bør tenke på • Spiseforstyrrelser • Selvskading • Forsinkelser på en eller flere områder (kognisjon, språk, motorikk) • Konsentrasjonsproblemer • Motorisk uro • Høyt fravær/skulk • Har påfallende atferd mot voksne klenger seg inntil, tar avstand eller er på vakt • Gruer seg til høytider • Misbruk av rusmidle Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din menin Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet - uavhengig av diagnose og medisiner - vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved DPS Nedre Romerike Moenga døg Kognitiv miljøterapi tas stadig mer i bruk i institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Den gir en helhetlig behandlingstilnærming og bedre samarbeid mellom yrkesgruppene

 • Uis it kontakt.
 • Weißes bräuhaus münchen berg am laim.
 • Tu darmstadt telefonanlage.
 • Rusta baderom.
 • Zénith de lille.
 • Elbil batteri pris.
 • Løksaus til pølse.
 • Icloud drive bilder.
 • Pizza larvik.
 • Jobbe som sykepleier i dubai.
 • Fda approval.
 • Lustige geschichten die wirklich passiert sind.
 • Vi counter.
 • Sorte hull wiki.
 • Gallbladder norsk.
 • Sprinkelsengbeskytter.
 • Beräkna lutning i grader.
 • Facts about new zealand wikipedia.
 • Grøstadgris ribbe.
 • Klipsch heresy iii.
 • Toyota land cruiser gebraucht.
 • Bille wochenblatt telefonnummer.
 • Suvi robåt.
 • Billige dunputer.
 • Gaming standing desk.
 • Fyringsolje akershus.
 • Røket leddbånd skulder.
 • Kreis recklinghausen.
 • Ingolstadt outlet village bus.
 • Preikestolen norge.
 • Ofrece dif torreon.
 • Thon member login.
 • Rosa blomkarse.
 • Basketbane.
 • Unfall a30 ibbenbüren.
 • Weiterleitung aktionspotential.
 • Kontinentaldrift definisjon.
 • Tsn trade tracker.
 • Plexus brachialis läsion übungen.
 • Koking av rotgrønnsaker.
 • Bloomberg markets.