Home

Høyre politikk

Ordet høyre (med liten forbokstav) eller «høyresiden» er i politisk sammenheng en utbredt betegnelse på politikere og partier som, sammenlignet med sine motparter på venstresiden, blir sett på som forholdsvis konservative eller tradisjonalistiske i sin tilnærming til politikken. I vår egen tid og i Europa regnes også liberale partier gjerne til den politiske høyresiden, selv om. Høyre skal ifølge partiets formålsparagraf fra 1971 «føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid».. Høyres politikk bygger på tankegods fra konservatismen og liberalismen, og kaller seg. Oslo Høyre vil føre en politikk som forsterker innbyggernes og familienes muligheter til å ta egne valg og forme sin egen fremtid. Oslo er mulighetenes by. Få andre steder har familier og enkeltmennesker de samme mulighetene til å leve de livene de ønsker og til å virkeliggjøre drømmene sine Høyre (H) er et liberalkonservativt politisk parti i Norge.Høyre er landets nest eldste partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktbalanse mellom staten og individet har blitt forstått som den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti NY POLITIKK: Høyre-statsrådene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim presenterte programkomiteens forslag til nytt partiprogram for Høyre på en pressekonferansen på Oslo MET mandag formiddag

Høyre gjør Norge klar for fremtiden, det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Vi tror på Norge Hold deg oppdatert Abonner på nyhetsbrevet Navn. E-pos

Ulv i norsk natur | Høyre

Høyre vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner,drømmer og ambisjoner. Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Veldig mye er bra i norsk skole, men vi har fortsatt store utfordringer Høyre (H) Høyre ble dannet i 1884 og er et konservativt parti. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier. Det vil si at en vil bevare tradisjonelle verdier i samfunnet, og at endringer ikke må skje for fort. Med andre ord - forandre for å bevare Betegnelser som venstre, høyre og sentrum i politikken har sin opprinnelse fra måten representanter i Nasjonalforsamlingen - og senere i Nasjonalkonventet - organiserte seg på under Den franske revolusjon.I begge disse forsamlingene satt relativt moderate eller konservative representanter til høyre for forsamlingens ordstyrer, mens de mer radikale representantene flokket seg til. De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Foran stortingsvalget 2017 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Helsepartiet. I 2013 dannet Fremskrittspartiet og Høyre regjering under Erna Solberg. Fremskrittspartiet ble dermed samarbeidspartner med Høyre etter å ha motsatt seg partiet i flere tiår. Denne regjeringen ble fornyet og utvidet i 2017 med Venstre. Det liberale Venstre regnes vanligvis ikke med til høyresiden i norsk politikk, men tilhører sentrum

Høyre har hatt embetsmenn og byborgere som sine kjernevelgere, men har opp igjennom sin historie også en del oppslutning blant den mer velstående delen av bondestanden, spesielt på Østlandet. Partiet var opprinnelig klart konservativt, Politikk og makt Høyre og venstre i politikken Begrepene høyre og venstre brukes også i politikken , dog med noe skiftende betydning. Høyre, eller høyresiden, betegner vanligvis et parti, en politisk gruppering eller en politiker med et konservativt idégrunnlag, bygget på Edmund Burkes teorier, imens venstre og venstresiden betegner en radikal , sosialistisk eller kommunistisk retning, som regel bygget. Arktis er av stor strategisk betydning og byr på muligheter innen næringsutvikling, transport og energiproduksjon. Unge Høyre mener derfor at Norge må føre en aktiv politikk for nordområdene.Les me Oslo Høyre er Høyres største fylkeslag, med 15 bydelsforeninger og mye aktivitet. Bli medlem i Oslo Høyre. Se våre hjertesaker

høyre - politikk - Store norske leksiko

Venstresiden er en fløy i politikken der de tilhørende partiene eller personer har visse politiske fellestrekk. Fellestrekket mellom ideologier på venstresiden er et mål om høyere grad av sosial likhet og egalitarisme mellom innbyggerne i et samfunn. Undergrener av sosialismen (som kommunismen, venstresosialismen, demokratisk sosialisme, syndikalismen og sosialdemokratiet), anarkismen og. Høyre-ordfører ber om å få ta imot Moria-flyktninger POLITIKK / / For abonnenter Jagland satt hos frisøren da han fikk en telefon om det «utenkelige» Høyre og Ap jevnstore på fersk måling - Sp like bak. Arbeiderpartiet er størst, men bare en hårsbredd foran Høyre. Og like bak de to befinner Senterpartiet seg på en fersk meningsmåling et knapt år før valget Høyre er igjen landets største parti, men det er fortsatt flertall for regjeringsskifte, viser ny måling Høyre vil språkteste barnehagebarn Saida Begum er Høyres ordførerkandidat i Oslo. Hun ønsker flere tiltak for å hindre at barnehagene forsterker sosiale forskjeller

Han viser til at Høyre-mann og historiker Francis Sejersted i Høyres historie skrev at «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet». - Landsmøtets tydelige vedtak om fjerning av hele formuesskatten bekrefter dette, selv om Erna Solberg prøver å ro seg vekk fra sitt eget partis vedtatte politikk - Regjeringens politikk fortsetter Setningen om fjerning av fedrekvoten, som ble vedtatt i prinsipprogrammet til Høyre lørdag, sier imidlertid ingenting om når Høyres mål skal innfris Høyre beklaget så mye da fakta.no oppdaget feilen og feilen ble rettet av Høyre. Det forhindrer imidlertid ikke at mange ikke får rettelsen med seg. Slik er det alltid i politikken. AP hevder jo at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, selv om det tydelig er kommet frem at NTB's melding var feil i forhold til rapporten.. Miljøpartiet de Grønne kan avgjøre hvem som skal danne regjering etter stortingsvalget neste år. Grønn ungdom peker til venstre, men flere tillitsvalgte ønsker å holde på etiketten blokkuavhengig. Noen tolker begrepet som at MDG er et grønt sentrumsparti. I så fall kan man spørre seg om partiets eksistensberettigelse, siden vi allerede har et slikt parti, Venstre Hold deg oppdatert på hva som skjer i Norges nest største Unge Høyre-forening. Her publiseres forslag til ny politikk, vedtatt politikk, meninger, nyheter og kontaktinformasjon. Kom i kontakt med din lokalforening her

Halden kommune - Medlemmer i Formannskapet

Dette er noe av det som går frem av førsteutkastet til politikken Høyre ser for seg å gå til valg på i 2021. Programforslaget ble presentert av programkomiteens leder og nestleder, Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, på Oslo Met i Oslo mandag Høyre og Ap jevnstore på fersk måling - Sp like bak Arbeiderpartiet er størst, men bare en hårsbredd foran Høyre. Og like bak de to befinner Senterpartiet seg på en fersk meningsmåling et knapt år før valget

Høyre - Store norske leksiko

Her finner du oversikt over politikere i Oslo Høyre på Stortinget, i regjeringen, bystyret og byrådet Venstres politikk inndelt i hovedtemaer Dette er Venstres politiske standpunkter inndelt i kapitler eller hovedtemaer. Du kan også finne fram til saker via vår stikkordsoversikt, Politikk fra A til

Politikk. Stian Jacobsen. 13:17 - 1. okt. | Oppdatert 13:34 - 1. okt. Høyres stortingsgruppe har ansatt politisk reporter og programleder i NRK, Cato Husabø Fossen (28), som ny pressesjef. Fossen er oppvokst i Førde i Sunnfjord kommune. Han var medlem av Unge Høyre og ble valgt inn i Førde bystyre i 2011,. Slik er Høyre-politikk Høyre vet at det ikke er noe stort ønske i befolkningen om å privatisere skoler og sykehus. Derfor snakker de heller ikke om det Vi skiller mellom partiene på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Høyresiden har tradisjonelt lagt vekt på: Individets frihet og vern av det nåværende samfunn, privat initiativ i økonomien og vern av den private eiendomsretten og markedsøkonomi.. Venstresiden har ønsket: Staten bør ha den overordnede styringen med økonomien i samfunnet, velferdsstaten skal være et offentlig. Senior Høyre vil at det føres en politikk som. Setter økt fokus på forebygging. Synliggjør og sikrer eldresentrene og aktivitetssentrene som en viktig forebyggende arena. Gir gode tilbud for fysisk aktivitet, og sørger for god tilgjengelighet til turområder og kulturtilbud for alle

Gå til politikk A-Å. Unge Høyre. Sikkerhet og personvern. Adresse: Stortingsgaten 20 Postboks 1352 Vika 0113 Oslo Se på kart. Epost: info@ungehoyre.no. Tlf: +47 22 82 90 90. Facebook Twitter YouTube Instagram Snapchat. Lukk Politikken vår Folka våre Om oss Nytt program Bli medlem Fylkes- og lokallag Aktuelt Bli medlem English summary. Meny. Bli medlem. Senterpartiet Politikk Følg oss på Facebook Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene. Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten. Menneskene Vår politikk Unge Høyres Landsmøte 2020. Aktuelt. Artikkel Nyheter. Søk på Eliteprogrammet 2021 Artikkel Internasjonalt. Vil du sitte i Unge Høyre sitt internasjonale utvalg? Artikkel UHLM. Hva skal Unge Høyre mene om bistand? Artikkel UHLM. Hva skal Unge Høyre mene om leterefusjonsordningen? Artikkel Ledige stillinger

«Høyre er besatt av formuesskatt», tordnet Støre på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag. Han benyttet seg av en fersk lissepasning fra Høyre-kanten. Fredag vedtok nemlig Høyres landsmøte, overraskende for mange, at politikken er å fjerne hele formuesskatten, ikke bare den som omfatter arbeidende kapital Dersom Høyre fortsetter i regjering etter valget neste år, så må vi regne med at denne utviklingen fortsetter. Senterpartiet har vært den tydeligste motstander mot Høyre sin sentraliserende politikk, så velgerne kan være trygge på hva de vil få med Senterpartiet i regjering

Politikk - Oslo Høyre

Hva er Oslo Høyre sin politikk? Vi vil at Oslo skal være en by det er godt å bo og leve i, uansett hvor i byen man bor. Her kan du lese mer om vår politikk Noen av oss har ment og foreslått dette i åtte rødgrønne år og i syv år med Høyre i regjering. Er det seriøst, eller et tegn på at den lange valgkampen er i gang, montro? Dette kan de bare gjøre med et pennestrøk. Nå. I dag. (Innlegget ble redigert 31.08.20 07:14) Dette er jo politikken til Høyrestyre og FrP Jeg husker også at Ap stemte for politireformen eller den såkalte nærpolitireformen, de har riktignok trukket seg på det senere, men likevel. De stemte med Høyre og Frp om nedleggelse av Andøya, og de stemte med Høyre og Frp i Acer-saken, det er det samme som å gi fra seg suvereniteten på vannkrafta vår. Det er ikke god politikk Politikk. Høyre tilbake på ny måling - Ap størst igjen. TILBAKE: Høyre går tilbake på Vårt Lands måling. Her er partiet representert ved statsminister Erna Solberg.. Tradisjonelt sett er den viktigste forskjellen mellom høyre og venstresiden i politikken at venstresiden ønsker seg en sterk stat, mens høyresiden ønsker seg en liten stat. Venstresiden legger vekt på at staten skal ta vare på oss, og da spesielt de svake i samfunnet

Olav Kvinge (@Olavkvinge) | Twitter

Bru er først og fremst blitt kjørt fram som en Høyre-profil i klimapolitikken og har i begge sine perioder på Stortinget sittet i energi- og miljøkomiteen. - Det jeg kommer til å ta med meg inn, er selvfølgelig engasjementet mitt for klima, at vi skal fortsette å utvikle den politikken, sa hun til NTB etter å ha blitt valgt Arbeiderpartiet er størst, men bare en hårsbredd foran Høyre. Og like bak de to befinner Senterpartiet seg på en fersk meningsmåling et knapt år før valget. Arbeiderpartiet får støtte fra. Partienes prinsipprogram beskriver hvilket menneskesyn og verdigrunnlag som skal ligge til grunn for det enkelte partiets politikk. Her tydeliggjøres de politiske skillelinjer mellom høyre- og venstresiden. Høyres ideologi og politikk bygger på et grunnleggende positivt menneskesyn og setter enkeltmennesker og lokalsamfunn før gruppen og. Samtidig har Høyre uttalt at en rapport fra SSB om ulikhet er «litt pussig», påpekte hun. 25 smittede totalt 10:33 Norge Legeforeningen tar ut 23 leger i streik fra mandag 10:32 Politikk Hadia Tajik beskylder Høyre for «amerikansk» retorikk 10:28 Verden Politiet:. De etterlyser at regjeringsprosjektet tydeligere kommuniserer en blankpusset Høyre-politikk. Høyre anslår selv at partiet mistet om lag 200 000 velgere fra 2017 til 2019: 100.000 gikk til.

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det kan være krevende i det politiske ordskiftet å finne ut hva som er den grunnleggende forskjellen mellom borgerlig og sosialistisk politikk - og for noen å huske på det når de utøver sitt politiske virke - På den ene siden står tungvektere i Oslo Høyre og foreslår klimapolitikk som kunne ha vært tatt rett ut av partiprogrammet til MDG, mens det på den andre siden står politikere sentralt i partiet som foreslår en diametralt annerledes politikk. Jeg opplever at Høyre forsøker å ri to hester i klimapolitikken, sier Dale Høyre ender på 24,1 prosent, mens Arbeiderpartiet får 21,7 prosent oppslutning. Bortsett fra en liten nedgang i junimålingen (-0,7) har Høyre gått opp på samtlige av NRKs målinger siden februar, da partiet lå på 18,3 prosent. Frp (14,4) passerer Sp (13,1) og er tredje største parti etter en oppgang på 3,0 prosentpoeng

Høyre - Wikipedi

Hofstad Helleland er enig i at det er mye ny Høyre-politikk. - Vår oppgave er å videreutvikle politikken for ikke bare de neste ti eller tyve årene, men de neste tredve årene. Da må vi ha. Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med med framtida Her finner du grunnleggende informasjon om de forskjellige politiske parti vi har i Norge. Du får også mye nyttig informasjon om det politiske systemet og de forskjellige ideologier. Det politiske system som man ser i Norge i dag, bygger på et prinsipp om fordeling av makten. Les mer..

Høyre, Politikk Høyre vil gjøre store endringer for

Politikk. Se de politiske møtene. Alle politiske møter gjennomføres digitalt inntil videre. Følg møte i 17. mai komitéen 11. november kl. 18.00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss. Innbyggertorg og møteplass. Finn et knutepunkt; Skriv til oss. Drammen kommune Postboks 7500 3008. Politikk. Her finner du alt om hvordan byen vår styres, hva som blir bestemt og hvordan du kan påvirke. Bystyret Ordføreren, representanter, utvalg, møter, hvordan påvirke politisk. Byrådet Byrådslederen, byrådene, møtekalender, pressemeldinger, byrådsavdelingene. Bydelspolitikk. Det er ikke god politikk. Så snakker Støre om løsninger. Støre har vel for det meste gått for Høyre sine løsninger når man ser på avstemminger i Stortinget, da tolker jeg det dithen at Støre og Ap ikke har egne løsninger, men bruker Høyre sine. Ledelsen i Ap har gått ut med at nå er NorthConnect-kabelen stoppet for alltid Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. Vår ideologi skal være grunnlaget for all vår politikk. Vi er liberale fordi vi ønsker frihet under ansvar for enkeltindividet, grenser for politikk og respekt for menneskets egenverdi. Vi er konservative fordi vi er motstandere av radikale endringer og ønsker å bevare det bestående Høyre har som kjent vedtatt på sitt landsmøte at formuesskatten skal bort, dette var tema for politisk kvarter i morges der Høyres mann ble spurt om hvor mange 0-skatteytere det vil bli om Høyre fjerner denne skatten. Det kunne Kapur fortelle oss at han ikke husket i farten, men han hadde hørt tallet sa han (dette er lkke ordrett gjengitt)

Høyre

Høyres statsråder Høyre

 1. Høyre er igjen landets største parti, men det er fortsatt flertall for regjeringsskifte, viser ny måling. Oslo Børs stengt. Indeks 845,72. 0,08. Oljepris 39,60. 3,25. USD 9,16. Politikk og samfunn Energi.
 2. Høyre-Henrik: - Politikken går ut over et sosialt liv. Henrik Asheim (36) fikk aldri tatt mer enn ett år på BI. Nå skal han styre hele sektoren for høyere utdanning, forskning og.
 3. asjonskomiteen foreslått Vetle.
 4. Høyre ut mot Støres industri-forslag: − Går tilbake til 1970-tallet. Høyre-statsråd Henrik Asheim angriper Aps nye industripolitikk og avviser at hans eget parti er blitt gammeldags
 5. i-landsmøte» ville resolusjonskomiteen i utgangspunktet binde seg til å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital

Utdanning og forskning Høyre

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva står de politiske partiene for

Tajik og Heggelund har gått fra hverandre - Aftenposten

Politikken som Høyre foreslår er en oprift på mer humanitær krise og mindre samarbeid, der fattige land skal ta en enda større byrde enn i dag Til grunn for politikken ligger synet på det enkelte menneskes unike, iboende og ukrenkelige egenverdi, og på at alle har det samme menneskeverd på tross av ulike utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper. Regjeringen vil fremme likeverd, likestilling og respekt for den enkeltes frie valg, og bekjempe diskriminering, ufrihet og urettferdighet Nyheter Politikk Bærum Haslum. Mener Høyre forsøker å styre administrasjonen i Bærum. Leder Eirik T. Bøe (V) i planutvalget reagerer på det han mener er forsøk på å styre administrasjonen fra nestleder Elisabeth Hegg Gjølme (H). Her fra en befaring på et tidligere tidspunkt Slik kan du holde deg oppdatert på Fremskrittspartiets politikk. Fremskrittspartiet Karl Johans Gate 25 0159 OSLO Orgnr. 970374825 Tlf: 23 13 54 00 Faks: 23 13 54 01 frp@frp.no. Støtt oss; Bli medlem; Presse Pressebilder Min side Personvernerklæring FrP i digitale medier Information in Englis

venstre - politikk - Store norske leksiko

norske politiske partier - Store norske leksiko

Politikken Partiet Bli medlem Bli medlem For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Les mer om vår hovedsak. Arbeidsliv. Rødt kjemper for trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere. Solidaritet. Rødt støtter kampen. Høyre-topp vil ha full stans i inntak av kvoteflyktninger. Frp-leder Siv Jensen har satt færre kvoteflyktninger som krav for å forhandle med regjeringen 50 prosent mer politikk. Til sammenligning med Aps opposisjonsaktivitet i denne perioden var Høyre mer aktive da de rødgrønne styrte landet fra 2005 til 2013, i alle fall når det gjelder. Høyre mener det enten venter en skattebombe for velgerne med Støre som statsminister - Det er sosialdemokratisk politikk, som er tilpasset vår tid. Det er retningen

Forsand – WikipediaJulie Brodtkorb – Store norske leksikonRoy Fardal går til Demokratene - N247 - Nyheter fra Søgne

Demokratiopplæring i praksis for 5.-10 trinn, hvor barna får stemme! Nå også med Barnas Valgomat Ap faller 2,4 prosentpoeng til 22,4 prosent. Dermed er partiet mindre enn Høyre som får 22,7 prosents oppslutning, selv om Erna Solbergs parti faller 1,6 prosentpoeng på Dagblad-målingen.. Senterpartiet på 15,2 prosent og SV med 8,4 prosent er samlet større enn Arbeiderpartiet, både i prosent og mandater Høyre og Frp ble omtalt som mellomstore partier, men har vært ustabile. FrP og Høyre har gjennom flere valg byttet på å være det største partiet på borgerlig side. Andre partier, som SV, KrF, V og Sp, har hatt langt lavere oppslutning på 2000-tallet, ved enkelte valg rundt 4-5 prosent av velgerne Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre. Ap-Jonas vil ha statlig industri-comeback: − Politikk for 2020-tallet. ELVERUM (VG) Jonas Gahr Støre vil ta staten inn i flere, nye næringer og åpner for å opprette splitter nye.

 • Meine stadt leipzig stadtplan.
 • Oral b brush heads.
 • Datauttrykk kryssord.
 • Prostata op wie lange krank.
 • Marcus og martinus minecraft.
 • Jotun lady supreme finish matt.
 • Stettin weihnachtsmarkt.
 • My polacy ogłoszenia monachium.
 • Dogewo eving öffnungszeiten.
 • Einsätze arnsberg.
 • Børn pr familie gennemsnit.
 • Garbos gran canaria.
 • Vestagløttveien 69 spam.
 • Trinnvurdering trinn 2.
 • Immunsvikt symptomer.
 • Tourismusbüro wien.
 • Aksjesparekonto vs fond.
 • Neuer pfarrer in binabiburg.
 • Actic holmlia.
 • Eiendomsoverdragelser tromsø juli 2017.
 • Play doh zahnarzt.
 • Rutetider sandvikvåg halhjem 2017.
 • Rensa cookies safari mac.
 • Libero modell.
 • Trollrock as.
 • Bmw m4 norge.
 • Norsk romfart.
 • Googl stock.
 • Mark zuckerberg hearing.
 • Tsc hannover.
 • Winnetous apanatschi.
 • Tømmekalender karmøy.
 • Badeshorts junior.
 • Pole dance junggesellinnenabschied ulm.
 • Norwegian östersund.
 • Underlag gipsplater.
 • 3 2 1 regel.
 • Kaffe effekt.
 • Tempelhøyden konflikt.
 • Nødpass flesland.
 • Polefit.