Home

Franske kolonier i afrika 1800 tallet

Koloniseringen av Afrika - Wikipedi

Afrikas historie fra oldtiden og til i dag har vært preget av kontakt og handel med omverdenen. De første sivilisasjonene vokste fram i kontakt med kulturer i Midtøsten og siden kulturene rundt Middelhavet. Gjennom århundrene fremmet handelsveier over Sahara og ned Øst-Afrikakysten framveksten av stater og kultur. Europeernes ankomst og etter hvert kolonisering formet statene slik vi. Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat

Liste over franske eiendeler og kolonier - List of French

 1. Danmarks kolonihistorie henviser til utviklingen av de danske besittelsene (eller dansk-norske fram til 1814) i tiden fra reformasjonen i 1536 og fram til avslutningen av andre verdenskrig i 1945.. På sitt største inkluderte det danske koloniriket besittelser i fire verdensdeler (Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia) og omfattet et areal på rundt 3 000 000 km² i 1800
 2. ionen Sør-Afrika i sør, diverse protektorater og kolonier i mellom) mens Frankrike ekspanderte dels rett sør (Algerie), dels øst-vest, men ble slått av England i dets raske og blodige erobring av Sudan i å opprette sammehengende koloni fra Atlanterhavet til det.
 3. Den egentlige franske kolonirørelse begyndte den 27. juli 1605 med oprettelsen af Port Royal i kolonien Acadia i Nordamerika. Få år senere, i 1608, oprettede Samuel de Champlain kolonien Quebec, der skulle udvikle sig til hovedsæde for et stort, men sparsomt befolket pelshandelsområde i Ny Frankrig.Kolonien havde en meget sparsom befolkning, hvilket bevirkede, at franskmændene holdt.
 4. Den demokratiske republikken Kongo, offisielt République démocratique du Congo, er et land i Sentral-Afrika. Mellom 1300- og 1800-tallet var det flere sterke kongedømmer i ulike deler av det som i dag er Kongo. Europeisk og arabisk kontakt og særlig belgisk kolonitid (1884-1960) fikk store konsekvenser for kongolesere i form av slaveri, utnyttelse av råvarer og grov undertrykkelse av de.

Kategori:Tidligere franske kolonier - Wikipedi

Kolonialisme er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område). De nye områdene kalles kolonier. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter. Kolonialisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når grupper av mennesker flytter ut på eget initiativ eller en gruppes initiativ for å drive jordbruk eller handel Senegal ble befolket for minst 15 000 år siden. Wolof- og serer-folk innvandret fra nordøst omkring 500 evt., og islamisering ble påbegynt av almoravidene på 1000-tallet. I middelalderen var området del av flere store vestafrikanske riker, som Ghanariket (700-1000-tallet) og Maliriket (1300-tallet). Senegal ble kolonisert av Frankrike fra midten av 1800-tallet, og forble fransk koloni. Koloni er bosetning utenfor en stats grenser, grunnlagt av utvandrere. Koloniene kan være selvstyrte politiske enheter, som de fønikiske og greske kolonier i antikken. De kan også være styrt som en del av moderstaten, som de romerske borgerkolonier i antikken. Se også kolonialisme Kolonier styrt av moderstaten ble etter hvert mønster for senere kolonisering Båndene til Algerie ble knyttet da den franske staten satset på å gjøre koloniene sine så franske som mulig. I siste halvdel av 1800-tallet ble det lagt til rette for at folk fra Europa kunne flytte til Algerie. Det var stor folkevekst i Europa

Tidligere franske kolonier fra Afrika er i år invitert til å delta i markeringen av nasjonaldagen i Paris, grunnen er deres 50-årsjubileum som uavhengige stater Franska kolonialimperiet (franska: Empire colonial français) kallades Frankrikes kolonibesittningar samt stater som stod under franskt protektorat i olika former hade från början av 1600-talet till 1960-talet. Under 1800- och 1900-talen var Frankrikes kolonialvälde det näst största i världen efter det Brittiska imperiet.När det var som störst, mellan 1919 och 1939, täckte det andra.

Den franske kolonidoktrinen var ifølge imperiemakten selv inspirert av tid-ligere imperier og «lærdommer», særlig fra det romerske imperium og fra karolingerne, som styrte de franske områdene mellom 751 og 987. Måten de franske koloniene var bygd opp på, holdt seg nokså lik gjennom alle koloni-seringsperiodene Opplysningstiden og den amerikanske uavhengighetserklæringen er en viktig bakgrunn for den franske revolusjon . fordi... Den franske revolusjon forkastet det eneveldige styresettet . Fra slutten av 1800-tallet konkurrerte de europeiske statene om å få kolonier i Afrika og Asia I Nord-Afrika er okkupantens språk, fransk, selvsagt betraktet med skepsis, men samtidig er bruk av fransk en billett til en større verden. Den franskspråklige verden er riktignok ikke så stor som franskmenn gjerne ønsker, men ikke desto mindre snakker vi om et språkområde med 220 millioner mennesker Fransk Sudan (fransk Soudan) var en koloni i Fransk Vest-Afrika som eksisterte i to separate perioder, først fra 1890 til 1899, og deretter fra 1920 til 1960, da territoriet ble til den selvstendige nasjonen Mali.. Den ble opprettet som et fransk territorium 9. september 1880 som «Øvre Senegal», med hovedstaden i Kayes. 10

Franske kolonier i afrika liste — det franske koloniriket

 1. Hvilke kolonier tilhørte hvilke land. Det har variert over tid hvilke kolonier som tilhørte hvilke stater. Øverst kan du se et kart for 1914, etter 1. verdenskrig mistet Tyskland sine kolonier til England, Frankrike (og Australia). Nedenfor er det et kart som viser ulike tidsepoker
 2. Frankrikes utomeuropeiska områden (fr. France d'outre-mer) utgörs av de utomeuropeiska territorier som är de återstående resterna av det tidigare franska kolonialimperiet.Idag är det dock bara Nya Kaledonien som finns kvar på FN:s avkoloniseringskommittés lista över avhängiga territorier.Övriga områden har fått sin folkrättsliga status fastställd i demokratiska processer, men i.
 3. Bare fra de danske fortene i Afrika ble mer enn 120.000 mennesker skipet til St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Karibia, på dansk-norske skip. Et komplett regnskap er umulig å gjøre opp, men til sammen satte flere titalls millioner afrikanere livet til i Europas kolonier
 4. ister i 1872 (Kappkolonien) og 1893 (Natal). Det britiske Sør-Afrika kompaniet hadde også stor innflytelse i de britiske republikkene
 5. imal: Spansk Marokko blev fastholdt til 1956, og Spansk Guinea og Spansk Sahara til 1968.
 6. Den franske strategien var å sikre seg kontroll med et belte fra vest til øst i Afrika. Det førte til at folk i dagens Algerie, Tunisia, Mauretania, Mali, Niger og Tsjad mistet kontrollen over sine områder. Strategien førte også til at de franske troppene støtte på britiske tropper i Sudan i 1889

Kappløpet om Afrika historienet

 1. Mot slutten av 1800-tallet var flere europeiske stater på jakt etter landområder over store deler av Afrika. I denne prosessen ble de somaliske områdene delt i fem deler: Fransk Djibouti, Britisk Somaliland, Italiensk Somaliland, det nordlige Alle som bodde i en fransk koloni, skulle lære fransk, og de skulle lære om fransk kultur
 2. På 1800-tallet gjorde Frankrike området nord for elven Kongo til en fransk koloni. På 1870/80-tallet, rett før Kappløpet om Afrika, dro en gruppe mennesker først ledet av Henry Morton Stanley til Kongo etter Kong Leopold IIs befalinger
 3. Fransk Vestafrika var den største af de franske besiddelser i Afrika mellem 1895 og 1958.Området begrænsedes mod nord af Sahara, der adskilte den fra de franske besiddelser i Nordafrika Tunis, Algier og Marokko og fra den spanske besiddelse Rio de Oro, mod vest af Atlanterhavet, mod syd af Guinea-bugten og den engelske besiddelse Nigeria og mod øst af kolonien Tchad, der hørte til Fransk.
 4. Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt de kulturelle? lokale språk. Kolonimaktens språk ble brukt som et felles språk i disse områdene, og mange av landene har engelsk, fransk eller et annet europeisk språk som det Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet.

- Svaret er at Afrika var det mest tilbakeliggende kontinent når det gjaldt politisk samling, økonomisk utvikling og dødelighet. 1800-tallet var preget av indre kriger og uro. Europeerne, inkludert nordmenn i Sør-Afrika, Madagaskar og Kongo, mente at for å få utviklingen i gang og ta knekken på den arabiske slavehandelen, var det nødvendig med en statsorganisasjon Det belgiske koloniimperium omfattede kun tre områder, som Belgien besad i tiden mellem 1885 og 1962: Belgisk Congo, Rwanda og Burundi, hvortil kom en handelsstation i Kina.Det belgiske koloniimperium adskilte sig fra andre europæiske landes derved, at en enkelt koloni udgjorde omkring 98% af landets samlede koloniområde og udmærkede sig ved at være ca 76 gange så stort som moderlandet Start studying Historieprøve kapittel 11 og 12. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Europeisk kolonisering av Afrika - Wikipedi

Kolonitiden på 1800-tallet sees på annerledes i dag enn den for Skulle vi ha sammenlignet hvordan kolonisering fremstilles i franske lærebøker etter eneveldet ble innført i 1666 fikk Danmark-Norge sin første koloni i Afrika ved Gullkysten, dagens Ghana, som blir omtalt som den første danske koloni. Den sluttede i 1800-tallet, 1600-, 1700- og 1800-tallet oprettede disse stater kolonier i Amerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og Australien. I 1718 overtog kompagniet naboøen Sankt Jan, og i 1733 købte kompagniet Sankt Croix af den franske stat.. Den franske hær og EU er tæt på at intervenere i Tchad, hvor en oprørshær truer regeringen. Frankrig har en lang tradition for militær indgriben i sine gamle kolonier. Det handler om menneskeliv, der skal reddes, men også om at bevare en fransk kulturel og sproglig zone og at sætte sig på naturressourcerne, før inderne og kinesern Gjesteforelesning om språkutveksling i franske kolonier på 1800-tallet I forbindelse med utgivelsen av boken De la bouche même des indigènes (Éditions Vendémiaire) i fjor høst, holder Cécile van den Avenne fra Université Paris 3 en gjesteforelesning med tittelen «Echanges linguistiques en Afrique coloniale française». Åpen for alle

Afrikas historie - Store norske leksiko

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

Absurd tendens: Mennesker blev udstillet i zoo

Danmarks kolonirike - Wikipedi

Det finnes knapt ordinære kolonier i verden i dag, derfor blir det litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt. Det finnes noen rester fra kolonitiden, det er områder som er okkupert som vi kanskje kan kalle for kolonier og det finnes territorium som har mer eller mindre sterke frigjøringsbevegelser. Årsaken til at de finnes er ganske forskjellige Portugisiska kolonier i afrika. Portugals kolonialkrig (portugisiska: Guerra Colonial Portuguesa), även Portugisiska kolonialkriget, var de krig som Portugals militär utkämpade under 1960-talet och det tidiga 1970-talet mot nationalistiska rörelser i portugisiska afrikanska besittningar.Konflikterna utkämpades mellan 1961 och 1975 I slutningen af 1800-tallet var målet for portugiserne at.

Oversikt over kolonier - Politikk og samfunn - Diskusjon

Europeiske kolonier i amerika. Starten av den europeiske koloniseringa av Amerika vert ofte datert til 1492, sjølv om det var minst eitt tidlegare forsøk på kolonisering.Dei første kjende europearane som nådde Amerika var vikingane på 1000-talet, som oppretta fleire koloniar på Grønland og ein kortvarig busetnad i L'Anse aux Meadows (51°N) i eit område dei kalla Vinland, på dagens. Fransk satirisk kart over Europa 1870 som viser noen av de politiske og økonomiske motsetningene i perioden. Moderniseringen endret de vest-europeiske landene på 1800-tallet. Delingen av Afrika Kjernestoff. Suezkanalens strategiske betydning Kjernestoff. Okkupasjon av. Kart over det franske koloniriket; lyseblått er det første riket og mørkeblått det andre riket. Det franske koloniriket er området utenfor Europa som var under fransk styre fra 1600-tallet til sent i 1960-årene. 21 relasjoner Republikken Kamerun Fransk Kamerun (fransk: Cameroun) var et fransk mandatområde i Vest-Afrika som i dag utgjør størstedelen av Kamerun. Ny!!: Liste over tidligere tyske kolonier og Fransk Kamerun · Se mer » Fransk Togoland. Togoland ble i 1916 delt i en franskkontrollert del (rødt) og en britiskkontrollert del (grønt)

Danmarks sorte fortid

Franske koloniimperium - Wikipedia, den frie encyklopæd

Danmark eller den danske konge har gennem tiderne haft forskellige geografiske besiddelser, dels uden for landets folkelige grænser, dels i form af mistede landsdele (Skånelandene).Danernes oprindelse er beskrevet i forskellige sagn, men ikke dokumenteret.Landet har ikke været samlet i tiden før Vikingetiden, og før det har der muligvis været tale om flere kongedømmer, herunder danernes. Det er sjelden at det utgis faglitteratur om de tidligere franske koloniene i Afrika på engelsk. Med unntak av én av redaktørene for Democratic Struggle som er amerikaner, er samtlige av forfatterne afrikanere fra Sahel, den regionen de skriver om.Alle har doktorgrad og er enten professorer, politiske rådgivere eller sivilsamfunnsledere

Lenin kalte imperialismen for kapitalismens høyeste stadium. Norske media har blikket vendt mot Storbritannia og USA. Fransk imperialisme får derfor lite oppmerksomhet, men den er viktig for å forstå det som skjer i Afrika. Ikke minst i nord-Afrika. Frankrike var pådriveren i krigen mot Libya.For å unngå en europeisk krig kalte Otto von Bismarck samme Bedre kosthold, billigere mat, bedre hygiene og koppevaksinen skapte en befolkningseksplosjon på 1800-tallet. IMPERIALISMEN I AFRIKA. (gjøre koloniene så franske som mulig). Derfor ble de franske koloniene styrt uten lokale mellomledd; direkte styre Tyske kolonier omfattet flere kolonier som Tyskland som europeisk stormakt skaffet seg i den tredje verden fra 1880-tallet.. Ved Berlin-konferansen i 1884 ble landområdene i Afrika fordelt mellom europeiske nasjoner, og landegrensene, som fremdeles gjelder for dagens afrikanske stater, ble tegnet opp. Tyskland kom sent inn i kappløpet, og måtte nøye seg med færre og mindre kolonier enn. Pris: 344,-. innbundet, 2017. Sendes i dag. Kjøp boken Nordmenn i Fremmedlegionen fra 1831 til 2017 av Knut Flovik Thoresen (ISBN 9788283230147) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri De danske kolonier Danmark opnåede aldrig at blive blandt de store kolonimagter, men havde ikke desto mindre kolonier og støttepunkter i både Amerika, Asien og Afrika. De var forudsætningen for dobbeltmonarkiet Danmark-Norges økonomiske blomstringstid i 1700-tallet, for uden kolonierne havde den danske deltagelse i handelen med oversøiske varer ikke været mulig

DR Kongos historie - Store norske leksiko

Utover 1800-tallet ble området sakte kolonisert av Frankrike, og i 1888 ble Gabon en del av fransk Kongo. I 1946 ble Gabon en selvstendig fransk koloni. Flere politiske partier vokste frem, og i 1958 fikk kolonien indre selvstyre før landet ble helt selvstendig i 1960 På slutten av 1800-tallet var det rundt 150 anløp av slaveskip i de britiske havnebyene Liverpool, Bristol og London hvert eneste år. Disse fraktet handelsvarer til stater og kolonier i Vest-Afrika. Der lastet de om bord slaver som lokale stammer hadde tatt til fanger i kriger mot naboer, og skipet over Atlanteren Liste over tidligere britiske kolonier og Sør-Afrika · Se mer » Sør-Rhodesia. Sør-Rhodesias flagg Sør-Rhodesia (engelsk Southern Rhodesia) var navnet på den britiske kolonien beliggende nord for Limpopo og Union of South Africa, kjent i dag som Zimbabwe. Ny!!: Liste over tidligere britiske kolonier og Sør-Rhodesia · Se mer » Sierra Leon De erobrede områder blev til kolonier, og europæerne hentede store rigdomme i Afrika. I slutningen af 1800-tallet bestemte den belgiske . Belgien -> Økonomi uro i Vallonien. Belgien giver økonomisk bistand til ulande. Belgien støtter især sine tidligere kolonier i Afrika: Congo Burundi Rwanda. Tyskland -> 1. verdenskri

Kolonialisme - Wikipedia, den frie encyklopædi

Det franske koloniriket er områda utanfor Europa som var under fransk styre frå 1600-talet til seint i 1960-åra (enkelte ser på det franske styret på stader som Ny-Caledonia som eit framhald av dette koloniriket). På 1800- og 1900-talet var koloniriket til Frankrike det nest største i verda etter Det britiske imperiet.Det franske koloniriket strekte seg over 12 898 000 km² då det var. Svenska kolonier har utgjorts av fem besittningar varav fyra kortvariga: Nya Sverige, Cabo Corso, Saint-Barthélemy, Guadeloupe och Porto-Novo. Dessa kolonier var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien.. De två första - Nya Sverige och Cabo Corso - bedrevs av kompanier med kungligt sanktionerat monopol, det vill säga privata företag med så kallade privilegiebrev På midten av 1800-tallet syntes det imidlertid som om erobringsbølgen var i ferd med å dø ut. Det ble etablert få nye og store kolonier, de fleste nord - og sør-amerikanske koloniene var blitt uavhengige, og det gikk også mot et økende selvstyre i blant annet Australia

Tabet af kolonier var en af grundene til, at unionen med Spanien endte. I 1640 blev João 4. erklæret konge af Portugal og den portugisiske genoprettelseskrig startede. I 1668 anerkendte Spanien ophævelsen af den Iberiske union i bytte mod, at Portugal gav Ceuta til den spanske krone. Den atlantiske slavehandelen, også kalt for den transatlantiske slavehandelen, refererer til handelen med slaver som skjedde ved frakt av mennesker som ble kjøpt eller tatt til fange i Afrika, og solgt eller distribuert i Nord- og Sør-Amerika fra 1500-tallet til ut på 1800-tallet. Ny!!: De tretten kolonier og Den atlantiske slavehandelen. Med unntak av Brasil, som ble selvstendig tidlig på 1800-tallet og Macao, så har jo omtrent samtlige portugisiske kolonier endt opp med hungersnød, landminer og blodbad. I lista kan vi jo ramse opp to av afrikas verstinger: Mosambik og Angola, i tillegg til Guinea-Bissau som ikke er stort bedre

kolonialisme - Store norske leksiko

Kapplöpningen om Afrika eller Afrikas delning [1] kallas de koloniseringar och territoriekonflikter i Afrika som utspelades mellan imperialistiska europeiska länder från början av 1880-talet till första världskrigets utbrott 1914.. Under den senare hälften av 1800-talet förändrades imperialismens karaktär från ett informellt kontrollsystem genom militärt inflytande och ekonomisk. Grunnen til at så mange i Afrika snakker fransk er at det var mange franske og belgiske kolonier i Afrika frem til ca. 1960. Mange afrikanske språk hadde ikke noe skriftspråk. Derfor valgte mange av koloniene å beholde franske som offisielt språk eller undervisningsspråk etter de ble selvstendige. Men det betyr ikke at alle innbyggerne i. En fransk settlerkoloni i Afrika: 4. Ble protektorat under USA i 1895: 5. Grunnleggeren av Det tyske koloniseringsselskapet: 7. Ble offer for japansk aggresjon: 8. Landet der Leopold 2. var konge: 9. Kontinent - kolonisert i siste del av 1800-tallet: 10. Forsøkte å okkupere Etiopia: 13. Britisk koloniområde i Afrika: 15. Overherredømme: 20.

Mali ble selvstendig i 1960, etter å ha vært en fransk koloni siden slutten av 1800-tallet. Utover 1990-tallet var det flere konflikter mellom regjeringen og en stor del av befolkningen i nord kalt tuareger. Tuaregene mente de ble nedprioritert av regjeringen og ønsket derfor løsrivelse Totalt ble omtrent 120 000 slaver fraktet fra de danske fortene i Afrika. Mange ble solgt til franske og engelske slaveeiere. Omtrent 50 000 kom til de danske koloniene, en betydelig andel av disse i de ti årene etter 1792. På plantasjene produserte slavene råsukker, rom og melasse

På 1800-tallet brøt det ut krig mellom den britiske kolonimakten og afrikanske kongedømmer. Innvandringen bidro til å fortrenge den afrikanske befolkningen. I 1798 bodde det circa 20.000 europeere i Sør-Afrika, i 1820 ca. 43.000 og i 1911 hadde folketallet økt til 1,3 millioner. Boer-krigen 1898-190 Historie. Valutaen ble opprettet samtidig som CFP-franc den 26. desember 1945, som valuta for de franske kolonier i Afrika. Navnet sto opprinnelig for franc des Colonies Françaises d'Afrique (de franske koloniene i Afrikas franc). I forbindelse med begynnende løsriving av kolonier måtte man endre dette, og man valgte å finne et navn som gjorde det mulig å beholde forkortelsen CFA Det første franske koloniimperium. Allerede ved en række ekspeditioner ved Giovanni da Verrazano og Jacques Cartier i begyndelsen af det 16. århundrede såvel som en række togter ved franske skibe og fiskere til de store fiskerbanker ved Newfoundland lagdes grunden til Frankrig første kolonier. Disse tiltag blev imidlertid modarbejdet dels af Spanien, som søgte at holde andre lande ude.

Ingen militær avdeling er omgitt av flere myter og mer mystikk enn den franske Fremmedlegionen. Den ble opprettet i 1831 for å beskytte de franske koloniene i Afrika, og har senere fungert som et maktmiddel for franske interesser i koloniene. Fremmedlegionen har opp gjennom årene skapt seg et ry som en eliteavdeling som kan settes inn hvor som helst i verden Afrika er den næststørste verdensdel med et areal på 30,3 millioner km²; det er 20% af landmasserne på Jorden. Afrika er 8000 km fra nord til syd med ækvator omtrent på midten og med hav hele vejen rundt bortset fra ved Suez-kanalen i Egypten. Klimaet er tropisk omkring ækvator, og subtropisk længst mod nord og syd. Middeltemperaturen er derfor høj over hele kontinentet, men. Disposisjon Imperialismen i Afrika 1870 - 1913 Imperialismen i Afrika foregikk mellom 1870 og 1913 tallet. På begynnelsen av 1870-tallet var Afrika fremdeles et mysterium for europeerne. Bortsett fra i den britiske Kapp-kolonien helt i sør, og i det franske Algerie, gjorde europeerne seg svært lite gjeldende i Afrika

Senegals historie - Store norske leksiko

Roanoke: Mysteriet om den forsvunne koloni. Kolonier Kampen om Afrika. 14 minutter Kampen om Afrika. Kolonier Lettlivede damer skulle befolke Australia. 12 minutter Lettlivede damer skulle befolke Australia. Kolonier Kristne misjonærer forbød huladans på Hawaii . 6 minutte Det spanske imperiet var det første verkeleg globale imperiet Imperier og kolonier. Hva kjennetegner jakten på kolonier som europeerne holdt på med mot slutten av 1800-tallet? Hva slags drivkrefter lå bak? Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på dem gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre.. I Afrika har Frankrike et spesielt tett forhold til land som tidligere var franske kolonier. I forhold til Iran, var Frankrike ett av landene som var involvert i byggingen av det første sivile atomkraftverket i landet (Bushehr) før den islamske revolusjonen i 1979

Algerie - fra fransk koloni til frigjort stat Oppgaven starter med å redegjøre for imperialismen, før den videre tar for seg Frankrikes erobring av Algerie. Videre ses det nærmere på Algerie som fransk koloni, landets rolle under 1. og 2. verdenskrig og dernest frigjøringen I 1885 ble Senegal offisielt en fransk koloni, som senere inngikk i den større konføderasjonen Fransk Vest-Afrika. Senegal deltok på de alliertes side i andre verdenskrig, og mange senegalesere omkom. Etter krigen vokste det frem en senegalesisk nasjonalisme, og et krav om selvstendighet I løbet af 1800-tallet anlagde det britiske imperium også kolonier i Afrika, heriblandt Sierra Leone og Guldkysten. Og i Australien oprettede imperiet straffekolonier, hvortil man eksporterede dømte kriminelle som bosættere i stedet for at låse dem væk i engelske fængsler Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. [1] Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt. 2 Presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver Læreboka side . 196-209 Alle leser kapittelet. Fordel deretter i grupper, India/Japan/britisk styrt koloni i Afrika/fransk styrt koloni i Afrika og tysk styrt koloni i Afrika

 • Visma feide login.
 • Renault zoe leasing norge.
 • Finya.de öffnen.
 • Das erste programme heute.
 • Prosieben maxx one piece.
 • Dvi dual link.
 • 195/65 r15 vinterdekk.
 • Matschen in der krippe.
 • Hva er reptiler.
 • Actress orphan black.
 • Maszyny rolnicze olx.
 • Nyhaven trondheim.
 • Bürgerservice schweinfurt öffnungszeiten.
 • Lindeberg fashion.
 • Oral b brush heads.
 • Basteln mit kastanien und eicheln.
 • Jb weld biltema.
 • Plexiglass rekkverk.
 • Tanzschule ackermann oldenburg.
 • Beste aksjefond 2018.
 • Volksfest aschaffenburg 2017 festzug.
 • Beatrice egli produzent.
 • 6 uker på vei symptomer.
 • Everton norge.
 • Restaurant schote speisekarte.
 • Lindisfarne kloster før vikingtida.
 • Schriftzüge schablonen shabby.
 • Usa eksport.
 • The hogwarts express poster.
 • Maszyny rolnicze olx.
 • Gudfaren 2.
 • Skanner test.
 • Jufa am see.
 • Rote flecken alkohol leber.
 • Bootshaus bad hersfeld öffnungszeiten.
 • Trå kryssord.
 • Prima catering meny.
 • F1 live.
 • Enklere liv triaden.
 • Komoot erste schritte.
 • First price potetsalat.