Home

Kungliga kulturarvet

Det kungliga kulturarvet är en aldrig sinande källa till kunskap, inspiration och upplevelser. Sidan fylls på kontinuerligt med artiklar, filmer och vr-turer. Välj kategori och/eller plats i sökfiltreringen De kungliga slotten har påverkats hårt av coronakrisen. Besökarna uteblir och i år räknar man med ett bortfall på ungefär 75 procent av intäkterna. Enligt ståthållaren riskerar det att. Kollektivt kulturarv Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering. Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans Kollektivt kulturarv Sex kungliga akademier: Digitalisera det svenska kulturarvet Uppdaterad 2019-04-30 Publicerad 2019-04-17 Barbro Alving (Bang) i mitten är en av de svenska skriftställare som kan läsas. Livrustkammaren har ett stort eget bokutbud där vi med utgångspunkt från våra unika samlingar förmedlar kunskap kring det kungliga kulturarvet. Här hittar du bl a böcker om kungliga vapen, dräkter, hästar och vagnar samt stora ceremonier. Här finns också innehållsrika och intresseväckande publikationer från våra stora utställningar

Från vänster: Joakim Jardenberg (Mindpark), Johanna Berg (Digisam), Magnus Kolsjö (PWC), Lars Amréus (riksantikvarie), Gunilla Herdenberg (riksbibliotekarie. Sen kan det absolut vara så att egendom i praktiken kan vara mycket mer värd. Vi vet ju att det sammanlagda kungliga lösöret är värt väldigt mycket pengar, men det lösöret är en del av det kungliga kulturarvet som visas för allmänheten, säger Fredrik Wersäll. Men den förklaringen är märklig, menar Lyrevik De Kungliga Slotten är en bred skildring av slottsanläggningarna och den svenska kungamakten under fyrahundra år, men även av slotten i vår egen tid, som en del av det nationella kulturarvet. I redaktionen för De Kungliga Slotten ingår representanter för Kungliga Hovstaterna, Statens fastighetsverk, Nationalmuseum och Riksarkivet samt ett antal fristående forskare

Bland annat utökade man öppettiderna för kungliga kulturarv - och slog rekord med 1,5 miljoner besökare. Hovstaten och Slottsstaten har bland annat i uppgift att vårda det kungliga kulturarvet och bistå statschefen (kungen) och övriga medlemmar i kungafamiljen i deras officiella plikter Kulturarvskortet. Kortet kostar 200:- & gäller till och med maj 2021! Fyll i formuläret nedan för att ta del av ca 300 kultursevärdheter i hela Sverige, för halva priset Kungliga Slottet. Välkommen till ett av Europas största och mest levande slott. Slottet är H.M. Konungens officiella residens och väsentliga delar av monarkins representation äger rum här, samtidigt som stora delar av slottet är öppet året om. Slottet är arbetsplats för Kungaparet och de ämbeten som ingår i Kungl. Hovstaterna

Sveriges författarförbund, Svenska förläggareföreningen och Kungliga Biblioteket skall digitalisera det svenska kulturarvet. Tanken är att äldre verk skall digitaliseras och tillgängliggöras via KB:s webb. Böcker som inte går att köpa i tryckt form eller som e-bok ska vara gratis för läsarna. [SvD Kungliga biblioteket tilldelas årets Humtankpris. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma akademiker eller institutioner som bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. KB har genom att öppna upp hela sitt digitaliserade dagstidningsarkiv på internet under coronapandemin stakat ut vägen in i framtiden står det i motiveringen

Artiklar och film - Kungliga slotte

 1. Vi bevarar det elektroniska kulturarvet för framtida forskning. Frågor och svar om e-plikten; Läs om e-plikt på kb.se; Läs om e-pliktslagen på riksdagen.se; Hantering av personuppgifter. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR
 2. Det Kungliga kulturarvet erbjuder många besöksmål n Den kunskapsförmedlande verksamheten kring det Kungliga kulturarvet lockar många besökare till de kungliga slotten. n Kungl. Slottet ett av Stockholms mest populära besöksmål. n Nyfiken på nytt upattat initiativ inom föredragsserien Slottet som historisk scen
 3. Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm.Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661. 2009 blev Statens ljud- och bildarkiv en del av KB. Sedan dess ansvarar KB även för att samla in audiovisuella medier. Kungliga biblioteket är en statlig myndighet
 4. De kungliga besöksmålen är några av Sveriges största turistattraktioner med cirka 1,7 miljoner besök under 2019. Det kungliga kulturarvet vittnar om Sveriges historiska kontinuitet och har en unik ställning. Utställningsverksam­ heten är här en viktig del, där H.M. Konungens initiativ till den framgångsrika utställningen på Kungl
 5. vårda och visa det kungliga kulturarvet. I egenskap av statschef utför H.M. Konungen en rad konstitutionella, statsceremoniella och officiella uppgifter. Till dessa hör att öppna riksmötet, hålla utrikesnämnd, leda informationskonseljer, avlägga och ta emot statsbesök samt att ackreditera och avtacka utländska ambassadörer
 6. Mer ljus på kulturarvet - Kungliga Operan i fokus kvällstid fre, okt 23, 2009 11:30 CET Anledningen är att Statens fastighetsverk (SFV), som en del i ett fasadbelysningsprojekt, från och med slutet av oktober belyser Kungliga Operan kvälls- och nattetid
 7. kulturarvet med dess 11 kungliga slott, flera parker och nära 250 000 föremål. Varje år inkommer ett stort antal förfrågningar om kungligt deltagande. Under inkom 64112014 förfråg-ningar, en ökning med procent från föregående år. 10 Den Kungliga Familjen hade tillsammans officiella 877 åtaganden under 2014

Hovet: Kulturarv påverkas när slottsbesökare uteblir SVT

About us Kungl. Hovstaterna är den organisation som stöder Kungen i uppgiften som statschef. Dessutom ansvarar Kungl. Hovstaterna för vård och visning av det kungliga kulturarvet med dess 11. Morgan Gerle, chef för Publika avdelningen Presskontakt gällande det kungliga kulturarvet Helena Chreisti, enhetschef. Ellinor Flingdal, webbredaktör. Maria Ulander, webbredaktör. Julia Bolin, webbskribent. Postadress Kungliga slottet 107 70 Stockholm. Kontakt till samtliga besöksmål. Kontaktformulär till samtliga kungliga besöksmål. Sex kungliga akademier i Sverige och trettio internationella institutioner ställer sig bakom biblioteksutredningens förslag om offentlig finansiering av digitaliseringen av det skriftliga.

Här samlar vi alla artiklar om Kungliga biblioteket. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Vårens böcker 2019, Extremvärmens följder och FN-mötet i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kungliga biblioteket är: Litteratur, Stockholm, Brott och Bibliotek Kungliga bibliotekets (KB) samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. För att möta dagens föränderliga medielandskap utvecklar KB sin organisation - och söker tre. Butiken Kungliga Slottsboden. Butiken Slottsboden öppnar 1 juli på Kungliga slottet och Gripsholms slott. Försäljning ur sortimentet kommer även att finnas på övriga öppna slott. Slottsboden finns även som webbutik, där du exempelvis kan handla prisvärd litteratur om det kungliga kulturarvet. Besök webbutiken. Filmer och digitala. Kulturarvsmedaljen delas ut av Kungliga Patriotiska Sällskapet sedan 2012. Sällskapet vill på detta sätt lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, företag, församlingar och föreningar gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet LIBRIS titelinformation: Kulturarvet : utvecklingsområde för svensk turism : nuläge och åtgärdsprogra

Kulturarv Stockholm Kollektivt kulturar

Video: Svenska Vitterhetsakademien vill digitalisera kulturarvet

Publikationer till försäljning Livrustkammare

På grund av corona­pandemin erbjuder vi främst digitala arrangemang. Håll utkik efter vad som är på gång på din ort.. Alla arrangeman Produktion Kungliga biblioteket. Tryck Åtta 45 2011. Fotografer Jens Gustafsson, Åke E:son Lindman, Felix Oppenheim, Istvan Borbas, På KB bevaras inte bara den tryckta och skrivna delen av det svenska kulturarvet. Sedan 1979 omfattar pliktleveranslagen även radio- och teveutsändningar. Frå Sveriges författarförbund, Svenska förläggareföreningen och Kungliga Biblioteket i Stockholm startar ett nytt projekt för att digitalisera det svenska kulturarvet, meddelar KB på sin hemsida. Tanken är att äldre verk ska digitaliseras och tillgängliggöras via KB:s webb. Böcker som inte går att köpa i tryckt form eller som e-bok ska vara gratis f..

Öppna kulturarvet 4 juli 2012 - Panelsamtal - YouTub

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning - översatta böcker, spel av svenska. Wagner, kulturarvet och politiken. Public · Hosted by Stockholm University and Kungliga Operan. clock. Saturday, March 14, 2020 at 2:00 PM - 2:45 PM UTC+01. about 1 month ago. pin. Kungliga Operan. Gustav Adolfs torg 2, 11152 Stockholm, Sweden. Show Map. Hide Map. Opera House +46 8 791 44 00

Docent Carina Sjöholm, Lund, för hennes innovativa forskning om människors upplevelser av kultur som teater, litteratur och film samt om hur människor förhåller sig till och formar det gröna kulturarvet Skrivet av Lars Lundqvist Postad i Öppna kulturarvet Taggad 2012, ALmedalsveckan, politikerveckan, RAÄ, Riksantikvarieämbetet, seminarium juni 15, 2012 Öppna kulturarvet - 4 juli 15.00 - 17.3 Det litterära kulturarvet är organisationen Litteraturbankens hjärtefråga. Men hur arbetar man med materialet gentemot skolan? Universitetslektorerna.. Följ Kungliga biblioteket KB satsar på det digitala kulturarvet - söker chef till infrastruktur och IT-drift Pressmeddelande • Feb 22, 2017 15:00 CE

Ny bok avslöjar kungens dolda miljardförmögenhe

Kungliga Hovstaterna och en av dess informatörer i visningsverksamheten, Ellinor Flingdal, har tilldelats Jerry Bergströms Stipendium för att genom information och kommunikation öka intresset för det speciella kulturarv som de kungliga slotten utgör. Kulturarvet är av intresse både i det historiska och demokratiska perspektivet, anser. Begreppet svensk kultur. Begreppet kultur har olika betydelser. I en mer populär betydelse står kultur för synliga yttringar och handlingar, exempelvis musik, maträtter, klädsel och enkelt observerbara ageranden. Inom samhällsvetenskapen betonar man istället skillnader i värderingar, normer och institutioner. Den danske filologen Hartvig Frisch (1893-1950) gav den observerbara.

Föredraget ger en lägesrapport av KB:s och Svenska filminstitutets regeringsuppdrag att utreda och lämna förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av AV-material. Här. Upptäck det kungliga kulturarvet. Gör en dagsutflykt till den svenska historien och besök tio kungliga slott med konst, arkitektur och inredningar från fyra sekel. Vandra i parker och trädgårdar och låt våra guider göra besöket till en extra upplevelse. Se även kyrkorna, museerna och utställningarna svenska kulturarvet. Idag finns ingen strategi hos Kungliga Biblioteket. för att bevara nämnda videogram. Det finns alltså en risk att en del av. kulturarvet går förlorat. Därför har föreliggande undersökning, i. samarbete med Kungliga Biblioteket, försökt hitta lämpliga metoder fö Kulturarvet och Bournonville dans Publicerad 1 nov 2016 kl 22.04 Av: Margareta Sörensson Distinktion - Ponte Molle av Bournonville, samt Bill av Eyal & Behag, Kungliga Baletten, Stockhol

Skötseln av de kungliga slotten och de tillhörande parkerna betalas till cirka 80 procent av intäkter från turister, resten betalar staten genom anslag till slottsstaten. Ett normalt år genererar turisterna 105 miljoner kronor men i år beräknas intäkterna bara bli 27 miljoner Kungliga biblioteket har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Detta är en jobbannons med titeln Systemutvecklare för arbete med det digitala kulturarvet hos företaget Kungliga Biblioteket och publicerades på webbjobb.io den 23 januari 2019 klockan 15:41

De Kungliga Slotten Votum Förla

Sex kungliga akademier och drygt 30 internationella institutioner med ansvar för svensk Akademier och skandinavister står upp för digitaliseringen av det skriftliga kulturarvet Marika Holmblad, Kungliga Biblioteket, Stockholm Vardagstrycket - det dolda kulturarvet Projektets syfte var att studera tidsåtgång och metod för övergripande katalogisering av vardagstryckssamlingen på Kungliga biblioteket (KB) och även att kostnadsberäkna inför ett framtida tillgängliggörande av hela samlingen Seminariet om Öppna kulturarvet är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Webbplatsen administreras av Riksantikvarieämbetet. Frågor eller kommentarer på angående webbplatsen, kontakta Henrik Löwenhamn. Bilden i sidhuvudet är ett fotografi av Carl Curman, taget ca 1900

Filmen spelades in veckorna före dopet och innehåller unikt material som visar Kungliga hovstaternas arbete med att bevara en del av det svenska kulturarvet. Filmen ingår i utställningen 'Prinsessan Estelle — födelse och dop' som öppnar fredagen den 19 oktober på Kungliga slottet Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om historiska transportmedel. Som ett led i det arbetet vill vi under tiden för uppdraget särskilt uppmärksamma hur transporthistoriska föreningar och föreningsaktiva arbetar för att historiska transportmedel ska kunna användas och vara fortsatt rörliga även i framtiden kulturarvet (Kungliga biblioteket, 2009) beräknades det krävas ungefär 300 årsarbetstider att manuellt katalogisera de delar av samlingen som ännu inte katalogiserats. En stor del av det efemära trycket, ungefär 20 %, utgörs av material som kategoriseras som affärstryck, vilket huvudsakligen innefatta Det kungliga kulturarvet bjuder på historia från fyra sekel. Här är 15 härliga tips i huvudstaden. Drottningholms slott . 1. Ta båten till slottet. Kungligheterna som bott här har alla satt sin egen prägel på inredningen. Representationsvåningarna är öppna för egen rundvandring året om

Kungliga bibliotekets (KB) samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. För att möta dagens föränderliga medielandskap utvecklar KB sin organisation - och söker tre nya avdelningschefer som vill bidra till framtidens nationalbibliotek Systemutvecklare för arbete med det digitala kulturarvet Kungliga Biblioteket, Stockholm . 2019-01-23 Annons utgången Java Python Linux Git UX. UX-designer med intresse för helheten Kungliga Biblioteket, Stockholm . 2018-10-03 Annons utgången UX. Var med och tillgängliggör det digitala kulturarvet Vill du vara med och driva den digitala utvecklingen av vårt gemensamma kulturarv? Då är Kungliga biblioteket (KB) rätt arbetsplats för dig. Vi söker nu en vikarie då en av våra produktledare ska vara föräldraledig. Rollen som produktledar Standardutveckling · SIS/TK 479 . Bevarande av kulturarv. Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet Foto Maja Atterstig, Kungliga biblioteket. Även Arthur Nordén räknar i sitt opublicerade supplement till Östergötlands runinskrifter från 1948 med två försvunna runstenar vid Lönnbro. Ingen verkar alltså ha gått tillbaka till originalkällorna, utan man har förlitat sig på föregångarna

Apanaget höjs i regeringens höstbudge

Filmarkivets filmer är analoga och det krävs särskild utrustning för att spela upp dem. Med hjälp av våra nya skannrar kan vi nu digitalisera film i formaten 8 mm, 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm och 35 mm. På så sätt bevarar vi den här viktiga delen av kulturarvet till eftervärlden och gör det tillgängligt för så många som möjligt

 • Schuhbeck roastbeef remoulade.
 • Heartbreak hotel recording session.
 • Koble til ruter telenor.
 • Encyclopedia britannica.
 • Bakte poteter små.
 • Bild shop gutschein märz.
 • Me 410.
 • Wow wallpaper.
 • Tsunami höhe.
 • Versorgungsamt nrw.
 • Trans am 2017.
 • Utvekst i ansiktet.
 • Iller center memmingen.
 • Buff med trykk.
 • Amalie skram forrådt sider.
 • Jobs sindelfingen.
 • Ammunisjon 9 mm.
 • Stoffwechseldiät rezepte.
 • Wow realm population eu.
 • Blade runner 2049 review.
 • Welpen tierheim nrw.
 • Angel nails strømmen.
 • Borhammer test 2015.
 • Kreft innsamling 2018.
 • Sabertooth motherboard.
 • Råd på engelsk.
 • Øvelseskjøring lett lastebil.
 • Smurfene 2 norsk tale.
 • 28 inch to cm.
 • Rhythmische sportgymnastik neuss.
 • Ta med 4 åring i begravelse.
 • Idrettsgallaen 2018 årets forbilde.
 • Egon stavanger booking.
 • Games free.
 • Club med singles.
 • Bussruter porsgrunn m3.
 • Mayersche dortmund öffnungszeiten.
 • Rufsete frisyrer.
 • Populære blogger 2017.
 • Concerts hamburg november 2017.
 • Største oljefelt i norge.