Home

Borgartinget

Borgarting - Store norske leksiko

Borgartinget var lagting for Borgartingslag, altså det området der borgartingslova gjaldt. Allkunne.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta Borgarting. 579 liker dette. Etablert 2009. Facebook viser informasjon for å hjelpe deg med bedre å forstå formålet med en side

2020 LB-2020-85006 Anke over avslag på begjæring om utsatt iverksettelse, midlertidig forføyning, i utlendingssak. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det ikke forelå reell risiko for at ankende parter ved.. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du. Borgartinget var under medeltiden det allmänna tinget (huvudsakligast) för sydöstra Norge, Viken.Det hölls i eller vid Borg ().Sedan lagmansinstitutionen blivit fullt utvecklad, utbröts ur dess område det sedermera s.k. Bohus län som en egen lagsaga.Under borgartinget hörde även landskapen kring inre delen av Oslofjorden (Vingulmörk och Vestfold), vilka sedermera lades under. Borgarting. 576 likes. Etablert 2009. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page

Borgartinget var det yngste av Norges fire lagting i middelalderen. Tinget ble, ifølge skriftlige kilder, holdt på Mariakirkens kirkegård, som mest sannsynlig lå på innsiden av vollen som Olav Haraldsson anla til vern av middelalder-byen Borg (Sarpsborg). Artikkelen er tidligere publisert på Østfoldmuseenes hjemmesider Borgartinget (norrønt Borgarþing) var fra 1100-tallet det allmenne lagtinget for området Viken (Borgarþingslög), som omfattet kystområdene fra Göta älv (norrønt Elfir) til Rygjarbit (trolig ved Risør). 34 relasjoner Borgartinget har navn etter byen Borg ved Sarpsfossen, som Olav den hellige ifølge tradisjonen grunnla i 1016. Enkelte historikere har ment at Borgartinget som lagting var eldre enn byen. Andre har hevdet at Borgartinget ble etablert av Olav den hellige selv. En celeber prosess i 1115 gir imidlertid grunnlag for å anta at Borgartinget er. Borgartinget er første gang nevnt i 1047 og omfattet fylkene rundt Oslofjorden - Viken, tre folkland: Ranrike, Vingulmork og Vestfold, senere med tillegg av Båhuslen og Grenland. Fra midten av 1100-tallet ble det holdt lagting på Borg, senere Sarpsborg. Magnus Lagabøte ga i 1276 landslovboken til Eidsivatinget og Borgartinget

Pilegrimsleden starter ved Elgåfossen ved svenskegrensen, og går gjennom Viken og ender i Oslo. Navnet Borgleden kommer av det historiske Borgarsysla og Borgartinget. Langs leden finner vi byer som Halden med Idd kirke og Fredriksten festning og Sarpsborg, som ble grunnlagt av Olav den Hellige i 1016 Borgartinget var frå 1100-talet det allmenne lagtinget for området Viken , som omfatta kystområda frå Göta älv til Rygjarbit . Det har namn etter byen Borg ved Sarpsfossen, som ifølgje tradisjonen vart grunnlagt av Olav den heilage i 1016.[1] Einskilde historikarar har meint at Borgartinget som lagting var eldre enn byen, medan andre har hevda at Borgartinget vart etablert av Olav den.

Borgartinget (norrønt Borgarþing) var fra 1100-tallet det allmenne lagtinget for området Viken (Borgarþingslög), som omfattet kystområdene fra Göta älv (norrønt Elfir) til Rygjarbit (trolig ved Risør). Det har navn etter byen Borg ved Sarpsfossen, som ifølge tradisjonen ble grunnlagt av Olav den hellige i 1016.Enkelte historikere har ment at Borgartinget som lagting var eldre enn. Gulatinget er ein av dei viktigaste institusjonane frå eldre norsk historie. Ingen kan sikkert seie når det fyrste Gulatinget vart halde, så langt attende i tida går ikkje den skrivne soga. Men vi veit at Alltinget på Island frå tidleg på 900-talet hadde Gulatinget som førebilete. Frå området frå Lyngør i sør, til nord for det som i dag er Ålesund, kom det sendemenn til. Navnet Borgleden knytter an til det historiske Borgarsysla og Borgartinget. Langs veien finner vi byene Halden og Moss, men også Sarpsborg, som ble grunnlagt av Olav den Hellige i 1016. Idylliske tettsteder, gårdsbruk, middelalderkirker, herregårder og flere museer samt tallrike kulturminner fra jernalder og bronsealder preger også leden De norske nazistene gjenskapte det gamle Borgartinget denne helgen, i byen Hellig-Olav skal ha grunnlagt i 1016. Da kom han ikke lenger opp Glomma med sine skip, men ble stoppet av Sarpefossen. 926 år senere ropte nye hirdmenn «heil og sæl» til den føreren som nå styrte landet, under skjold av tyske våpen I perioden 15. juni - 30. september kan du vitje Landslovutstillinga Miserabiles Personae - dei svake i samfunnet på tusenårsstaden Gulatinget. Magnus Lagabøtes Landslov av 1274 er den første lova for heile Noreg. Den bygga på Gulatingslova, samt lover frå Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartin

Borgarting lagmannsrett - Wikipedi

Borgarting. 447 likes. Etablert 200 I Ruinparken er det også en minnestein for Borgartinget. I middelalderen ble tinget holdt på kirkegården ved Mariakirken i Borg, som skal ha blitt anlagt av Olav den hellige i 1016. Minnesteinen ble avduket av daværende kronprins Harald i 1960 Borgarting lagmannsrett er ankedomstol for Oslo og mesteparten av Viken. Romerike tilhører Eidsivating lagmannsrett.. Domstolen ble oppretta ved deling av Eidsivating lagmannsrett i 1995, og er etter antall behandla saker per år og antall dommere den største lagmannsretten i Norge Borgartinget kan ha vært et lokalt ting for området rundt Borg (Sarpsborg) fra 1000-tallet, men ble trolig ikke et regionalt ting for hele Viken før på midten av 1100-tallet. Haugatinget i Tønsberg var et viktig kongehyllingsting fra 1100-tallet Grensen for Borgartinget (og Viken) i sørvest ble da satt ved et sted kalt Rygjarbit, trolig Gjernestangen i Risør kommune mellom Agder og Telemark. Grensen i sørøst gikk ved Göta älv. Den besto fram til 1658, da området fra Svinesund og sør til Göta älv ble svensk

Deretter kom det overregionale tinget, Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget. Gulatinget utgjorde toppen av tingpyramiden på Vestlandet og ble gradvis et representasjonsting: 375 utnevnte representanter etter 950 under Håkon den gode. Her ble det betalt kost og losji for representantene for minimum 14 dager [ Tingsteder Arena for folkestyre og rettsutøvelse. Arnested for demokrati og medborgerskap. Previous Next Tingsteder i Norge Basert på kulturarven - «Olavsarven» og utviklingen av folkestyre og demokrati har Eidsivatinget laget en hand-out, som i korte trekk presenterer de fire store tingstedene i Norge. I september 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Frostatinget,Gulatinget. Det kommer ny episode av Filmavisen, som blant annet handler om Quislings besøk ved Østfronten, førertinget og paraden i Oslo, borgartinget i Sarpsborg og jonsokstevnet på Hamar Valgt til konge på Borgartinget i 1136 samtidig som broren Sigurd ble valgt til konge på Øreting. Kjempet mot sine brødre Øystein og Sigurd, og felte dem begge, men falt senere i et slag mot Sigurd Munns sønn Håkon Herdebreid. Erling Skakke, ca. 1115—79, lendmann i Sunnhordland

Borgartinget. Borgartinget, ett av de fyra medeltida lagtingen i Norge. Det omfattade nuvarande (12 av 35 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse The name Borgleden comes from the historic Borgarsysla and Borgartinget. Along the trail we find towns such as Halden with Idd church and Fredriksten fortress and Sarpsborg, which was founded by St. Olav in 1016. This trail is varied and boasts everything from waterfalls and lush cultural landscapes,. De vestlige innlandsområdene (Valdres og Hallingdal) tilhørte lenge Vestlandet og Gulatingets virkeområde, mens områdene i Viken soknet til Borgartinget og Opplandene til Eidsivatinget. Det vi i dag kaller for landsdelen Østlandet var altså tidligere regnet som to landsdeler, med to forskjellige domsmyndighetsområder Borgartinget. Wikipedia's Borgartinget as translated by GramTrans. Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Borgartinget fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2017-03-12 08:41:03. Eventuelle ændringer i den svenske original vil blive fanget igennem regelmæssige genoversættelser Dei fire historiske tingstadområda i Noreg samlast til møte i Gulen torsdag 27. august. Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget skal samarbeide tett i eit nytt tingstadnettverk. Desse to dagane vert det foredrag, kulturopplevingar og ekskursjonar ope for alle. Meir informa

Borgartinget 93 Oppsummering 95 Kapittel 9: Avslutning 97 Litteraturliste: 102 . 5 Kapittel 1: Innledning Det første skrittet som ledet til temaet for denne avhandlingen var Jón Viðar Sigurðssons bok Kristninga i Norden 750-1200. Der skriver han at det trengs en rekke. Borgartinget, varaordfører Terje Tesko - Eidsvoll kommune og Eidsivatinget, ordfører Johan Petter Skogseth - Frosta kommune og Frostatinget og Hallvard Oppedal - ordfører Gulen kommune og representant for Gulatinget. Frostatinget og Gulatinget har allerede etablert samarbeid, og det er ønskelig at også Borgartinget o Crest of Darkness + Borgarting i Raufoss, Retro, fredag, 13. oktober 2017 - CREST OF DARKNESS ønsker å gi sitt lokale publikum, og alle andre som ønsker det, en real dose ekstrem metal igjen! Derfo.. Magnus ble hyllet som konge september 1093, etter faren Olav Kyrres død, antakelig på Borgartinget i Viken. Han fikk straks en rival i sitt eget søskenbarn, Håkon Toresfostre, som ble hyllet som konge på Opplandene og i Trøndelag. Et fredelig samkongedømme mellom de to var i og for seg tenkelig, men forholdet ble likevel straks anspent

Representantar for Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget skal samarbeide vidare om eit nasjonalt tingstadnettverk. Dette må markerast med litt song i sjølvaste Krossteigen. Relaterte videoer. 40:06. Erik Opsahl - Landsloven som et avgrensende og nasjonalt symbol. Gulatinget - Tusenårsstad for Sogn og Fjordane Ting (av norrønt þing) var i norrøne tider en folkeforsamling hvor folket utøvet dømmende og lovgivende makt.. Ordet lever videre i politiske forsamlinger som allting, storting, folketing, sameting, odelsting, lagting og landsting, og i domstoler som tingretten, Borgarting, Eidsivating, Frostating og Gulating.. Tingsteder. Et tingsted ble gjerne bare kalt for «tinget» og plassert på.

Nasjonal Samlings Borgarting - Wikipedi

og Borgartinget har flyttet til Tønsberg. Vi finner også en egen lagmann i Skien. Nye forandringer møter vi 200 år senere(ca 1500!) , da det gamle Borgartinget var delt, med en egen lagmann for «Borgesyssel» i Sarpsborg. Lagstolen ble flyttet til den nye byen Fredrikstad sammen med de øvrige restene av det gamle Sarpsbor Eidsivatinget. Borgartinget er ikke formelt tilknyttet ennå, men skal informeres om all aktivitet i nettverket og kan tilknyttes etter ønske. Tingnettverket er forankret og underlagt de respektive tingstedenes mål, vedtekter, ideelle og driftsmessige rammer. § 3 Oppgave

Borgarting lagmannsrett - Jusleksikon

 1. Viken fikk også sitt eget lagting, Borgartinget. I forhold til Gulatingsloven er svært lite bevart av Borgartingsloven. Loven har lite informasjon om hvilket konkret geografisk område den gjaldt for, men under et avsnitt om vedlikehold av kirker, fortelles det om «6 fylkeskirker i de tre fylker»
 2. Hei! Innholdet du leter etter er flyttet eller ikke lengre tilgjengelig på våre nettsider. Østfoldmuseene har lansert nye nettsider og i den anledning har vi valgt å gjennomføre en større omdisponering av innholdsstrukturen
 3. Samtidig sørget Ingerid for at hennes egen sønn Inge (da 2 år) ble tatt til konge på Borgartinget. Slik lyktes det dem å samle en allianse som kunne stå imot Sigurd Slembe og Magnus Blinde. Harald ble beskrevet som en «høy og grannvokst mann, med lang hals og noe lang i ansiktet, svartøyd, mørkhåret, rask og sprek
 4. ne om det eldste Borgartinget - se egen artikkel på Digitalt Museum
 5. Vi fikk inn 87 tegninger fra barn i alderen 2 til 16 år fra tettstedene Sørvær, Hasvik og Breivikbotn
 6. FIKK IKKE MEDHOLD: Den avskjedigede middelalderhistorikeren Arnved Nedkvitne tapte i Borgartinget i dag. Nedkvitne tapte igjen. Nedkvitne fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett. Avskjedigelsen professoren i middelalderhistorie er ikke et brudd på ytringsfriheten, mener retten. Nett. tor 10. mars 2011
 7. Henrik Kaptein Posts: 2796 Joined: 22 Nov 2007 19:19 Location: Sarpsborg Ns relaterte objekter med Stedstilhørighet Post by Henrik » 21 Dec 2010 21:05 by Henrik » 21 Dec 2010 21:0

Byanlegget kaltes først Borgargerdi, men byen ble kalt Borg helt fram til år 1200, og dette var utgangspunkt for navnene Borgarsyssel og Borgartinget. I 1567 brandt svenskene Sarpsborg ned under. DigitaltMuseum found 88 hit Sjekk Ingerid oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på Ingerid oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

I proposisjonen inviteres Stortinget til å drøfte organiseringen av tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene, på bakgrunn av en anbefaling om å endre rettskretsene og opprettholde dagens rettssteder. Det foreslås samtidig en hjemmel for å regu.. Motor presenterer en serie utdrag fra boka «Norges beste utsikter» av Veibok-redaktør Per Roger Lauritzen i NAF og Reidar Stangenes i Norsk Kulturarv. Boka er den fjerde i serie om reiser langs norske veier. Utsiktene som er valgt er ikke bare vakre, men bør besøkes for å gi innsikt og inspirasjon Tidligere var det Eidsivating lagmannsrett som hadde sete i Oslo og den omfattet det meste av Østlandet. I 1995 ble domstolen delt ved at det ble opprettet en ny lagmannsrett med sete på Hamar og dens område er Hedmark, Oppland og de nordre deler av Akershus fylke ().Siden den nye domstolens rettskrets omfatter området for det gamle Eidsivatinge Borgartinget och Fredrikstad · Se mer » Frostatingslagen. Frostatingslagen var en norsk tingsförening, som hade sitt namn efter Frostating, de tröndska fylkenas huvudting, vilket hölls på halvön Frosten (nuvarande Frosta kommun). Ny!!: Borgartinget och Frostatingslagen · Se mer » Gulatingslagen. Tusenårsstedet Gulatinget

Borgartinget - Allkunn

Norsk bokmål: Nasjonal Samlings «Borgartinget» var et parti- og propagandastevne som Nasjonal Samling (NS), Quislings tyskvennlige fascistparti før og under andre verdenskrig, holdt i Sarpsborg i Østfold 20. og 21. juni 1942 og 7. og 8. august 1943. Arrangementet var oppkalt etter Borgartinget fra middelalderen.. Programmet for arrangementet i 1942 er gjengitt i boka Sarpsborg 1939-1945. Borgarting - Reis deg http://www.facebook.com/borgartinget Pilegrimsleden. St.Olavsvegene til Trondheim Pilegrimsleden gjennom Østfold og Akershus ligger som et vakkert perlekjede gjennom et variert og frodig kulturlandskap. Halden - Sarpsborg - Ås -.. Dette var Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget. Gulatingsloven er den eldste og best bevarte av lovene fra de store lagting, nedtegnet i et håndskrevet manuskript fra 1250. FOLKEKONGEN: Knut Steens statue av Kong Olav V på Skjerjehamn

Derimot er det både nytt og spennende at stedet der Skiringssal ble anlagt, var et eldgammelt kultsted som fra 700-tallet utviklet seg til å bli det sentrale tingstedet i hele Viken, av like stor betydning som Gulatinget, Frostatinget og Borgartinget. - Det er tre viktige, nye poenger i den publikasjonen som nå legges fram, forteller Skre (STAD BLAD og FOLDEN 108511 Borga~tingef-~1943. fylkesorganisasjonen og Sarpsborg by forbereder årets store stevnebegivenhet i Aust· Viken. For alle NS-folk i Aust-Viken stlJ.I I kammen, og man håper da også at Borgartinget 1942 som Ull største været vi, Det er etablert eit nasjonalt tingstadnettverk med dei fire regionale tinga - Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget. Det er også etablert eit internasjonalt tingstadnettverk. Les meir om Gulatinget her Frostatinget var ett av fire lagting i Norge i middelalderen, og opprinnelsen går kanskje så langt tilbake som ca 400-600 e.Kr. De øvrige var Gulatinget på Vestlandet fra og med Sunnmøre til Agder, Eidsivating innerst i Oslofjorden samt Hedmark og Oppland og Borgartinget fra Østfold og sørover mot Bohuslen I hver herred som det heter var de underlagt et distrikt som er fylker for oss pr. i dag. I Vest Norge og sørvest gjaldt Gulatinget. I Trøndelag gjaldt Frostatinget. I Viken eller nedre østlandet gjaldt Borgartinget og i Opplandene gjaldt Eidsvatinget. Ekteskapet følgte da lovene, d.v.s muntlige lover etter deres respektive ting

I går sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland heime hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie. Hun er en av 900 medsaksøkere som har gjort det økonomisk mulig for Urgenda å føre klimarettssak gjennom seks år mot den nederlandske stat - og vinne fram! Høyesterettsavgjørelsen i Haag kan få store ringvirkninger, tror hun. - Je Etter fred i nesten ti år seilte danskekongen Knut den mektige nordover til Viken i 1028 for å gjenerobre sine gamle områder og la seg hylle til konge på Borgartinget. Olav Haraldsson måtte flykte til Russland. To år senere falt han på Stiklestad. Snart var han bedre kjent, ikke som Borgs grunnlegger, men som Olav den hellige For to hundre år siden fikk Norge en grunnlov som var blant de mest progressive i verden. Prosessen var preget av den tids strømninger og historiske hendinger

Borgarting - Startside Faceboo

Borgartinget vart delt i fire lagsokn, med lagting i Sarpsborg, Båholm, Skien og Tønsberg. Eidsivating vart delt i Oslo og Hamar. I Hålogaland vart Steigen lagmannssete. På 1500-talet vart Agder eige lagsokn. Sjølve tingsamlinga kunne verte haldne på ulike stader utanfor dei ordinære lagtinga,. Sarpsborg ble Norges første hovedstad og sete for Borgartinget, og distriktene øst for Oslofjorden (Borgarsysla) ble styrt herfra. Kongene tilbrakte ofte vinteren i Borg. Fra 1200-tallet ble det vanligere å kalle byen Sarpsborg

Something went wrong. View cart for details.. Identifisering Borgartinget i Sarpsborg. Forumet for diskusjon vedrørende utmerkelser og medaljer fra NS / AT. Moderator: Global Moderators. 2 posts • Page 1 of 1. Elno Menig Posts: 14 Joined: 24 Aug 2019 22:08. Identifisering Borgartinget i Sarpsborg. Post by Elno » 18 Sep 2019 16:4 Bauta til minne om Sarpsborgs betydning for Borgartinget. Bookmark the permalink.. Comments are closed - Nasjonalt Tingnettverk samlar dei fire lagtinga Gulatinget, Frostatinget, Borgartinget og Eidsivatinget, seier Anne Hopland, som er dagleg leiar ved Tusenårsstaden Gulatinget. Samla i Sarpsborg Det er Gulatinget (Gulen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune) som har teke initiativ til å etablera det nasjonale nettverket mellom lagtinga frå vikingtid og mellomalder i Noreg Tingstader går saman. Etter initiativ frå Gulatinget er fire tingstader samla i eit nytt nettverk

Dommer fra Borgarting lagmannsrett - Lovdat

Magnus ble hyllet som konge i september 1093, etter faren Olav Kyrres død, antakelig på Borgartinget i Viken. Han fikk straks en rival i sitt eget søskenbarn, Håkon Toresfostre, som ble hyllet som konge på Opplandene og i Trøndelag. Et fredelig samkongedømme mellom de to var i og for seg tenkelig, men forholdet ble likevel straks anspent Borgartinget i Sarpsborg var en viktig institusjon. Krigen mellom Danmark/Norge og Sverige på 1500-tallet var komplisert. Det var flere svenske angrep i nærmiljøet. Det var Sarpsborgs egne borgermestre som dro til Kongen i København etter brannen i 1567 og ba om å få byen flyttet til en gunstigere plassering Like ovenfor fossen bygde kongen sin kongsgård og grunnla byen som ble landets første hovedstad, og sete for Borgartinget. Vi har all grunn til å være stolte sarpinger. Få steder i dette landet finnes det vel så mye spennende historie som i Sarpsborg Han var nokså sikkert med på Borgartinget 1276, der lovtak av landslova synest å ha vore ei hovudsak. Som kanslar deltok Tore på riksmøtet i Bergen sommaren 1273, der det første konkordatet mellom kyrkja og kongedømet i Noreg vart inngått

Dommer og andre rettsavgjørelser - Lovdat

Med én gang ektemannen var død, sørget Ingerid for at sønnen ble tatt til konge på Borgartinget. Inges to halvbrødre, Sigurd og Øystein, ble etter hvert også konger, og det utviklet seg etter hvert en konflikt mellom dem som Inge til slutt kom seirende ut av. En stor del av æren for det skyldes antakelig Ingerid Sarpsborg ble Norges første hovedstad og sete for Borgartinget. Fra 1200tallet ble det vanlig å kalle byen Sarpsborg. Fra 1890-årene ble Sarpsborg industriby med vekt på Borregaards cellulose. 7 relationer: Borgartinget, Eidsvolls kommun, Fornvästnordiska, Frostatingslagen, Gulatingslagen, Hovrätt, Norge. Borgartinget. Borgartinget var under medeltiden det allmänna tinget (huvudsakligast) för sydöstra Norge, Viken. Ny!!: Eidsivatingslagen och Borgartinget · Se mer » Eidsvolls kommu Sist revidert 19.05.2018. I. GENERELT OM ÅSATRUFELLESSKAPET BIFROST OG MEDLEMSKAP. 1.1 Åsatru er navnet til den tradisjon og sosiale praksis som vi slutter oss til J. Belenger. J.Belenger (pronounced with a hard 'G') is a musician, composer and experienced graphic artist. He participated in the soundtrack for the documentary 'Hellstorm', directed by Kyle Hunt, in 2015

Borgarting - Home Faceboo

Det gamle Viken utgjorde tingkretsen for Borgartinget som ble holdt årlig i Borg , og omfattet de tre fylkene Vestfold, Vingulmark og Ranafylke, altså området fra Rygjarbit ved Agder og ned til Gøta elv Denne gamle tingplassen må ha ligget under Borgartinget i dagens Østfold. Kontakt oss. Grev Wedels Plass Auksjoner AS, Norge Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2 0151 Oslo. Telefon: 22 86 21 86 E-post: post@gwpa.no. Åpningstider for inn- og utlevering. Mandag - fredag kl. 10-17 etter avtale med Borgartinget ble opprettet en tid senere enn disse. Vi skal komme tilbake til disse ulike lagtingene senere. Historikere har tidligere påpekt at det sannsynligvis har vært en sammenheng mellom kultritualer og tingsamling.5 Jon Vidar Sigurdsson (1958-) skriver blant annet i Det norrøne samfunnet: «Vi ka Inga fra Varteig (født omkring 1185, død 1234) var elskerinde eller frille til kong Håkon Sverresson af Norge, som fødte sønnen Håkon Håkonsson uden for ægteskab og senere bar jernbyrd for at bevise sandheden om sønnens kongsarv. Hun har spillet en betydelig rolle i Norges historie. Hun spiller en central rolle i Henrik Ibsens skuespil Kongs-Emnerne, som introducerede navnet Inga fra. Pilegrimsvandring i «nabolaget» 2.5.2018 Visste du at det ikke så langt utenfor døra di befinner seg en pilegrimsrute spekket med historiske og kulturelle perler

Borgartinget - Newiki

Byen Borg var setet for det gamle Borgartinget, som kan ha vært et lokalt ting for området rundt byen på 1000-tallet, og som ble til et lokalt ting for hele Viken på 1100-tallet. Byen ble brent og totalskadd av svenskene i 1567 om at den har noe med Borgartinget å gjøre. Den første helt sikre oplysningen om at Borgartinget har myndighet som lagting, til å fastslå hvad som er lov, har vi fra 1224, da det blev »lovtatt» der, med råd av kong Håkon, biskop Nikolaus, lagrettesmenn og lagfeller, at kardinal Nikolaus' Under Borgartingsloven på 1100-tallet delte man Norge inn i fire tingkretser (Gulatinget på Vestlandet, Frostatinget i Trøndelag, Eidsivatinget i Opplandene og Borgartinget i Viken). Hver tingkrets var i sin tur oppdelt i fylker, som i Raumafylke og Heinafylkes tilfeller, var identiske med før inndelingen

Til minne om Borgartinget - Borgartingsbautaen på

Østlandet Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Østlandet Fylker Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Hedmark,Oppland, Buskerud, og Telemark Kommuner 142 Status Landsdel i Norge Areal 94 578 km² Befolkning 2 492 630 (2011) Bef.tetthet 26,36 innb./km² Største byer Oslo, Drammen, Fredrikstad og Skien Høyeste punkt Galdhøpiggen 2 469 moh Selv om denne kulturarven er immateriell, er den tydelig manifestert ved de konkrete middelaldertingene i Norge, som Eidsivatinget, Frostatinget, Gulatinget og Borgartinget. I den pågående regionsreformen kan slike tingsteder være solide lysende «fyrtårn» for felles identitet og lokal stolthet Politiske forsamlinger: Europaparlamentet, Historiske politiske forsamlinger, Nasjonale parlamenter, Sametinget (Norge), Senater [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 24.02.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsbor

Borgartinget - Unionpedi

Denne veka er dei fire historiske tingstadområda i Noreg samla i Gulen. Representantar for Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Borgartinget skal samarbeide vidare om eit nasjonalt tingstadnettverk. Dette må markerast med litt song i sjølvaste Krossteigen Our forum for english speaking users! Moderators: Global Moderators, Moderators 250 posts Page 13 of 1

Slik ville Nasjonal Samling forandre NorgeEidsivatinget – Wikipedia
 • Schuhbeck roastbeef remoulade.
 • Billig compoundbue.
 • Rejseholdet medvirkende.
 • Norway healthtech.
 • Inntektsopplysningsskjema nav adresse.
 • Cortiment erfaringer.
 • Hvordan knekke opp ryggen selv.
 • Laverne cox brother.
 • Heimdal helse og velferdssenter.
 • Beste minnekort til mobil.
 • Unwetter havelland.
 • Tai long wan.
 • Online to do list.
 • Tyrkisk restaurant oslo.
 • Brannstasjon ranheim.
 • Trafikkuhell uten personskade.
 • Hna wolfhagen online.
 • Afro salong stavanger.
 • Quaddeln ohne juckreiz.
 • Conjugate to say.
 • Zucchini parmesan ugn.
 • Billund rødby.
 • Landgasthof gruß öffnungszeiten.
 • Tsc hannover.
 • Doc martens berlin charlottenburg.
 • Beste minnekort til mobil.
 • Dysleksi tiltak.
 • Wochenspiegel kontakt saarland.
 • Kurs dolar.
 • Attack on titan season 1 sub.
 • Juice butikk.
 • Disturbing memes.
 • Wanddeko holz ast.
 • Min gat eidsvoll.
 • Pelzerhaken leuchtturm.
 • Märchen im tv heute.
 • Destruction warlock pvp.
 • Dokka kart.
 • Niesen restaurant menu.
 • Willkommen im leben serie youtube.
 • Når på året ble jesus født.